Σύμφωνο συμβίωσης: Σε ποιές εξαιρετικές περιπτώσεις θεωρείται γάμος;

0

Όπως είχαμε επισημάνει και σε προηγούμενο άρθρο μας «Σύμφωνο συμβίωσης: Θωερείται γάμος και τί ισχύει νομικά;», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου 3719/2008, που προβλέπει το σύμφωνο συμβίωσης, σκοπός του ως άνω νόμου είναι να θέσει ένα νομικό πλαίσιο και να ρυθμίσει συστηματικά αυτή τη μορφή συμβίωσης.

Από την προτεινόμενη νομοθετική αντιμετώπιση της ελεύθερης συμβίωσης προκύπτει με σαφήνεια ότι αυτή αποτελεί ένα καθεστώς διαφορετικό από το γάμο: πρόκειται για μία εναλλακτική μορφή μόνιμης συμβίωσης και όχι για μία μορφή «χαλαρού» γάμου. Αυτό σημαίνει ότι η σύναψη του γάμου, οι έννομες συνέπειες και η λύση του υπάγονται σε τελείως διαφορετικούς κανόνες αναγκαστικού δικαίου από αυτούς του συμφώνου. Από τα παραπάνω (τα οποία αποτελούν ακριβές απόσπασμα από την αιτιολογική έκθεση του ν. 3719/2008) καθίσταται σαφές, αναφορικά με τη νομική φύση του συμφώνου συμβίωσης, ότι στα μάτια του νομοθέτη αυτό δεν αποτελεί γάμο, αλλά μια μορφή εναλλακτικής συμβίωσης. Νομικά αυτή είναι η ορθή απάντηση.

Όπως όμως έχουμε επισημάνει και στο προηγούμενο άρθρο εκδίδονται κάποιες φορές ερμηνευτικές εγκύκλιοι από την πλευρά της διοικήσεως με τις οποίες χορηγούνται τα ίδια δικαιώματα με τους παντρεμένους και σε όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Έτσι εκδόθηκε και η Αρ.Πρωτ.193646/ΦΔ5/28-11-2014/ΥΠΑΙΘ εγκύκλιος που ορίζει μεταξύ άλλων τα κάτωθι:

«ΘΕΜΑ: Τροποποίηση εγκυκλίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-15 και παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης

ΣΧΕΤ.: α) Η αριθμ. Γ.Υ. 11314/31-10-2014 εγκύκλιος «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

β) Η αριθμ. Γ.Υ. 11315/31-10-2014 εγκύκλιος «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγκυκλίων μετάθεσης: 1. Αντικαθίσταται η 6η διευκρίνιση του κεφ. Γ’ Οικογενειακοί λόγοι του δεύτερου μέρους των παραπάνω σχετικών εγκυκλίων ως ακολούθως: 6. Μονάδες γάμου και τέκνων λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

  1. Προστίθενται στις Διευκρινίσεις του κεφ. Β του δεύτερου μέρους διευκρινίσεις με αριθμ. 14 και 15 ως ακολούθως:
  2. Μονάδες συνυπηρέτησης λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης […]».

Δηλαδή αναφορικά μη τη λήψη μονάδων γάμου, τέκνων και μονάδων συνυπηρέτησης το σύμφωνο συμβίωσης θεωρείται ως πιστοποιητικό γάμου, χορηγώντας στους συμβιούντες τα ίδια προνόμια με τους παντρεμένους.

Όμως δεν θα ήταν ορθό από μέρους μας να γενικεύσουμε την παραπάνω κατάσταση και να απαντήσουμε, ότι το σύμφωνο συμβίωσης είναι γάμος, ειδικά όταν σε πολλά ζητήματα υπάρχουν γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που λένε το αντίθετο. Δεν υπάρχει κανένας νόμος που να λέει ότι το σύμφωνο συμβίωσης είναι γάμος. Κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται συγκεκριμένα και να ελέγχεται κάθε φορά εάν υπάρχει ερμηνευτική εγκύκλιος από την πλευρά της διοικήσεως ή κάποια σχετική γνωμοδότηση του ΝΚΣ ή κάποια δικαστική απόφαση, για να μας δώσει κάποια κατεύθυνση.

Ευγενία Φωτοπούλου
Δικηγόρος

Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!