Όροι χρήσης

Καλωσορίσατε στο Singleparent.gr, τη πρώτη διαδικτυακή κοινότητα για τη μονογονεϊκή και τις «διαφορετικές» μορφές οικογένειας, στην Ελλάδα!

Εξαιτίας της ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας στην οποία απευθύνεται ο διαδικτυακός τόπος https://singleparent.gr , παρακαλείστε θερμά  να σεβαστείτε τους παρακάτω όρους χρήσης που δημιουργήθηκαν με σκοπό τη διατήρηση του καλού κλίματος, την προστασία των αναγνωστών του καθώς και την απρόσκοπτη ενημέρωση ανθρώπων που την χρειάζονται. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες του https://singleparent.gr εισέρχεστε σε αυτό, με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου https://singleparent.gr (ο οποίος χάριν συντομίας, εφεξής θα αναφέρεται ως «Singleparent.gr») και όλων των εφαρμογών που περιέχει, με την επίσκεψή σας, αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους ακόλουθους αναγραφόμενους όρους χρήσης και θα δεσμεύεστε από αυτούς σε κάθε χρήση του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου.
Το «Singleparent.gr» μπορεί να τροποποιεί οποτεδήποτε χρειαστεί και χωρίς προειδοποίηση, τους ακόλουθους αναγραφόμενους όρους χρήσης ενώ οι επισκέπτες/χρήστες, φέρετε την ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά για την τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσης.
Η συνέχιση χρήσης του «Singleparent.gr» κατόπιν των ανωτέρω αναφερόμενων τροποποιήσεων, θεωρείται αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Περιεχόμενο

Χρήση του Singleparent.gr

Επικοινωνία με το Singleparent.gr

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων-Απόρρητο των Επικοινωνιών

Cookies

Δημοσιεύσεις

Σχολιασμός και Υποβολή Σχολίων

Πρόσβαση και Λειτουργία

Διαφημίσεις

Ενότητα: Οι ειδικοί σας απαντούν

Όροι συμμετοχής στους διαγωνισμούς του Singleparent.gr

Θέματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Newsletter

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (links)

Εφαρμοστέο δίκαιο

Το παρόν διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής του παρόντος ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.