Νομικές συμβουλές που θα βοηθήσουν κάθε μονογονεϊκή οικογένεια!

0

Ένας μονογονέας, αλλά και γενικότερα ο οποιοσδήποτε πολίτης αντιμετωπίσει ζητήματα οικογενειακής φύσεως πρέπει καταρχάς να ζητήσει τη συμβουλή και την εν γένει αρωγή ενός δικηγόρου, με τον οποίο θα μπορέσει να συνεννοηθεί πρακτικά, ώστε να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Χωρίς τη συνεννόηση και την εν γένει δυνατότητα «επικοινωνίας» δικηγόρου – εντολέως δεν θα είναι δυνατόν να επιτευχθούν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Επίσης αυτονόητο είναι ότι ο εντολέας θα πρέπει να διαφωτίσει πλήρως , άνευ «κρυφών σημείων» (ειδικά σε περιπτώσεις διαζυγίων) τον εκάστοτε δικηγόρο, ώστε ο τελευταίος να δύναται να έχει την πληρέστερη δυνατή εικόνα και ν’αποφασίσει, ύστερα από ενημέρωση του εντολέως, τη δέουσα διαδικασία.

Μετά την εξεύρεση του καταλλήλου συνεργάτη:

-Όσον αφορά τους μονογονείς από διαζύγιο
Ο/Η ενδιαφερόμενος/η για τα οικογενειακά ζητήματα (διαζύγιο, διατροφή κ.τ.λ.) θα πρέπει να έχει ως γενικό γνώμονα και προσανατολισμό το καλό των τέκνων, εφόσον υφίστανται και να απόσχει από τη δημιουργία ερίδων και εν γένει φασαριών, που θα επιτείνουν την ήδη βεβαρημένη κατάσταση των τέκνων από τον χωρισμό. Περαιτέρω, αρχικά και εφόσον δεν βρίσκεται κάποια λύση θα πρέπει να επιλέξει σε συνεννόηση με τον δικηγόρο του ποια είναι η άμεση λύση προς αντιμετώπιση της κατάστασης. Συνήθως η αμεσότερη λύση είναι τ’ ασφαλιστικά μέτρα, με τα οποία ζητείται επιμέλεια των τυχόν ανηλίκων τέκνων και διατροφή τους, με παράλληλο αίτημα προσωρινής διαταγής, ώστε εντός λίγων ημερών από την κατάθεση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων να υφίσταται μία προσωρινή διαταγή του Δικαστηρίου που να επιλύει τα προβλήματα αυτά έως την εκδίκαση της αιτήσεως.

Εν συνεχεία με το παρόν δικονομικό καθεστώς πρέπει ν’ασκήσει και κυρία αγωγή που θα λύσει οριστικά το ζήτημα και θα επιδικάσει οριστική επιμέλεια και διατροφή. Η διατροφή μπορεί να επιδικαστεί και για τον ένα εκ των δύο συζύγων εφόσον δεν φταίει για τη λύση του γάμου (αυτή είναι η πρακτική συνέπεια αυτού που συχνά ακούγεται ότι το διαζύγιο βγήκε εις βάρος του δείνα συζύγου) και δεν έχει εισοδήματα. Η διατροφή υπέρ των τέκνων μπορεί να συνεχιστεί έως την ενηλικιώσή τους και εν συνεχεία, εφόσον σπουδάζουν ή έχουν ανάγκη διατροφής και μετά την ενηλικίωση, δύνανται αυτοτελώς και επ’ονόματί τους να ενάγουν τον υπόχρεο διατροφής έως τα 24 έτη τους.

Όσον αφορά το διαζύγιο, η έκδοσή του είναι καλύτερα να γίνεται συναινετικά, διότι έχουμε σημαντικά λιγότερο χρόνο και έξοδα, οπότε χωρίς να κοινοποιηθεί ο λόγος-αιτία λύσης του γάμου έχουμε τη λύση του μέσα από μια σύντομη, άνευ αντιδικίας εκδίκαση αιτήσεως λύσης του γάμου. Εφόσον το συναινετικό διαζύγιο δεν είναι εφικτό, τότε υπάρχει το διαζύγιο κατ’αντιδικίαν, για το οποίο όμως ορίζεται δικάσιμος μετά από άσκηση σχετικής αγωγής, η οποία δύναται ν’αναβληθεί, με περισσότερα έξοδα κ.τ.λ.

Στο κατ’αντιδικίαν διαζύγιο πρέπει ν’αναφερθούν οι λόγοι του χωρισμού και ο αντίδικος μπορεί να «τραβήξει» σε βάθος χρόνου τις διαδικασίες, λαμβάνοντας αναβολές, ασκώντας έφεση κ.ο.κ. (και στο συναινετικό διαζύγιο είναι νομικά δυνατή ή άσκηση εφέσεως, όμως είναι εξαιρετικά σπάνιο -λόγω και της συντόμου διαδικασίας- ν’ασκηθεί έφεση από κάποιον που συνήνεσε στη λύση του γάμου). Τέλος, σε αστικό επίπεδο, ο διαζευγμένος σύζυγος, εφόσον υφίσταται κοινή περιουσία που δημιουργήθηκε εντός γάμου έχει δικαίωμα να διεκδικήσει τουλάχιστον το 1/3 του πλουτισμού (υφίσταται τεκμήριο στο Νόμο) εντός προθεσμίας τριών ετών από την έναρξη της διαστάσεως ή δύο ετών από την αμετάκλητη λύση του γάμου. Εάν υφίστανται και ποινικές προεκτάσεις των οικογενειακών ζητημάτων κατ’αρχάς ο παθών-ενδιαφερόμενος πρέπει να ζητεί την άμεση συνδρομή της αστυνομίας. Περαιτέρω, για κάθε περιστατικό μπορεί να υποβάλλει σχετική έγκληση-μήνυση. Οι συνήθεις μηνύσεις που κατά κόρον υποβάλλονται είναι αυτές για μη καταβολή διατροφής υπό των υποχρέων. Όμως, υφίσταται και μία έξαρση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και για το λόγο αυτό τα αδικήματα του Νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας τιμωρούνται με πολύ βαρύτερες ποινές. Εάν δε κάποιος εκ των γονέων είναι επικίνδυνος για τα παιδιά μπορεί να του απαγορευτεί πλήρως η επικοινωνία μαζί τους (ενώ σε περίπτωση απλού χωρισμού ο αποχωρών σύζυγος έχει δυνατότητα να βλέπει και να επικοινωνεί με τα τέκνα του εντός του πλαισίου που θα του ορίσει σε περίπτωση αντιδικίας το Δικαστήριο) ή και να του αφαιρεθεί και η γονική μέριμνα, την οποία έχουν κανονικά αμφότεροι οι γονείς από κοινού. Δυστυχώς, δεν υπάρχει πεπατημένη οδός, η οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ’όλους, διότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και απαιτεί τις περισσότερες φορές διαφορετική αντιμετώπιση.
Δείτε σχετικά: Παίρνεις διαζύγιο; Αυτά είναι τα 5 βασικά λάθη που πρέπει να αποφύγεις.

-Όσον αφορά τους μονογονείς από χηρεία
Σε περίπτωση χηρείας, στην οποία θα πρέπει να διευθετηθούν κληρονομικά δικαιώματα κ.τ.λ. αυτό που θα πρέπει να προσεχθεί είναι οι προθεσμίες, διότι, εάν επί παραδείγματι κάποιος δεν αποποιηθεί την κληρονομιά εντός τεσσάρων μηνών απ’τη γνώση του θανάτου, τότε θεωρείται ότι την αποδέχθηκε, με αποτέλεσμα να ευθύνεται και για τα χρέη της κληρονομίας με όλη του την περιουσία. Πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία της κληρονομίας ώστε να γνωρίζει το αμεσότερο δυνατόν εάν θα πρέπει ν’αποποιηθεί την κληρονομία (σε περίπτωση που τα χρέη ξεπερνούν το ενεργητικό της).

Μετά το θάνατο συζύγου, ο άλλος πρέπει εντός έξι μηνών απ’το θάνατο να υποβάλλει δήλωση φόρου κληρονομίας στη ΔΟΥ για τ’αντικείμενα της κληρονομίας (δύναται να υπάρξει παράταση έως τους εννέα μήνες), ώστε να καταβάλλει τον αναλογούντα φόρο κληρονομίας και δεν είναι υποχρεωτικό να συντάξει και δήλωση αποδοχής κληρονομίας (η οποία γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικηγόρου), που σημαίνει πρακτικά την εμφάνιση των περιουσιακών στοιχείων του κληρονομουμένου στ’ όνομα του κληρονόμου. Η δήλωση φόρου κληρονομίας αφορά μόνον το φορολογικό κομμάτι της κληρονομιάς, ενώ η αποδοχή κληρονομίας ουσιαστικά φανερώνει τον νέο ιδιοκτήτη της κληρονομικής περιουσίας και του δίδει τη δυνατότητα να την εκποιήσει. Έτσι, εάν κάποιος επιθυμεί φερ’ειπείν να πωλήσει ένα ακίνητο που υπήρχε στην κληρονομική περιουσία πρέπει να κάνει πρώτα αποδοχή κληρονομίας (ώστε να εμφανιστεί στ’όνομά του) και εν συνεχεία, ως δικαιούχος-ιδιοκτήτης πλέον του ακινήτου να το πωλήσει περαιτέρω. Σε πολλές περιπτώσεις και επειδή ο κληρονόμος δεν επιθυμεί να ξοδευτεί για έξοδα αποδοχής κληρονομίας κ.τ.λ., κάνει αποδοχή και πωλητήριο συμβόλαιο την ίδια μέρα, δηλ. μεταθέτει το χρόνο της αποδοχής όποτε θέλει να πωλήσει μέρος της κληρονομικής περιουσίας. Συνήθως το ζήτημα αφορά τα ακίνητα, αφού τα περισσότερα κινητά -των αυτοκινήτων συμπεριλαμβανομένων- πάνε στον εναπομείναντα σύζυγο ως «εξαίρετο», δηλ. ως ένα κομμάτι της περιουσίας που-τρόπον τινά- δικαιωματικά ανήκει στον εναπομείναντα σύζυγο.
Δείτε σχετικά: Μέχρι ποιό βαθμό συγγένειας φτάνει η αποποίηση κληρονομιάς;

-Όσον αφορά μονογονείς με παιδιά εκτός γάμου
Τέλος, σε περίπτωση που τα δικαιώματα που επιδιώκει κάποιος είναι εκτός γάμου (π.χ. διατροφή για τέκνο εκτός γάμου) θα πρέπει και πάλι να προσέξει την ομαλή διαβίωση του τέκνου, εφόσον υφίσταται και δευτερευόντως τυχόν προθεσμίες (π.χ. για αναγνώριση πατρότητος). Αρχικά, εφόσον ο πατέρας του τέκνου (διότι η μητρότητα τεκμαίρεται με τη γέννηση) αρνείται ν’αναγνωρίσει το τέκνο, η μητέρα πρέπει να ζητήσει την αναγνώριση της πατρότητος, η οποία γίνεται με ανάλυση γενετικού υλικού, ύστερα από πραγματογνωμοσύνη που διατάσσει σχετικά το Δικαστήριο. Παράλληλα, διαρκούσης της διαδικασίας αναγνώρισης πατρότητος (η οποία μπορεί να επιμηκυνθεί σε βάθος χρόνου λόγω αναβολών, εφέσεων κ.ο.κ.) δύναται με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων να ζητήσει την επιδίκαση προσωρινής διατροφής υπέρ του τέκνου, ώστε το τέκνο να μην στερείται πόρων διαβίωσης.

Τ’αντίστροφα δικαιώματα έχει και ο πατέρας που θεωρεί ότι το τέκνο δεν είναι δικό του, οπότε μπορεί να προσβάλλει την πατρότητα δι’αγωγής, να διαταχθεί και πάλι πραγματογνωμοσύνη εξέτασης και ταυτοποίησης γενετικού υλικού κ.ο.κ. Σε περίπτωση που ένα τέκνο αναγνωριστεί ως γνήσιο τέκνο του φερομένου πατρός, τότε εκείνο έχει όλα τα δικαιώματα του εν γάμω γεννηθέντος τέκνου, οπότε κληρονομεί περιουσία κ.τ.λ.
Δείτε σχετικά: Είδη αναγνώρισης και δικαιώματα παιδιού εκτός γάμου.

Επαναληπτέο και επανατονιστέο ότι ο Νόμος προβλέπει λεπτομερώς κάθε περίπτωση και η αντιμετώπισή της είναι καθαρά ζήτημα συνεργασίας με τον κατάλληλο επαγγελματία, ο οποίος θ’αναλάβει ευπρόσωπα τη νομική εκπροσώπηση του εντολέως του. Επανατονίζεται ότι η σωστή συνεργασία είναι νευραλγικής σημασίας και αποτελεί κυριολεκτικά το κλειδί της επιτυχίας στην αντιμετώπιση του οποιουδήποτε ζητήματος ήθελε ανακύψει.

Νίκη Ροδίτη-Δικηγόρος
Δικηγορικό γραφείο Κωνσταντίνου Χάνου-Νίκης Ροδίτη
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 4, Χαλκίδα
Τηλέφωνο: 22210-76788
Web: www.kostashanos-nikiroditilawoffice.gr