Δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων όσοι εργάζονται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και κόβουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών;

0

Ερώτηση

«Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το άρθρο σας για το επίδομα (δώρο) Χριστουγέννων. Το επίδομα το δικαιούνται και όσοι δουλεύουν με σύμβαση ορισμένου χρόνου αλλά κόβουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών;».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Ευγενία Φωτοπούλου, από το Δικηγορικό γραφείο «Ε.Φωτοπούλου & Συνεργάτες»

Το επίδομα Χριστουγέννων δίνεται στους εργαζόμενους εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Εξαρτημένη εργασία έχουμε όταν ο εργαζόμενος προσλαμβάνεται στην υπηρεσία του εργοδότη, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο και αναλαμβάνει την υποχρέωση να του παρέχει τη σωματική και πνευματική του εργασία έναντι αμοιβής, η οποία συμφωνείται ρητά ή σιωπηρά μεταξύ τους. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει και όταν οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην παροχή της συμφωνηθείσας εργασίας και στο μισθό, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής του εργαζομένου, αρκεί ο τελευταίος να υπόκειται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη. Το πώς τα μέρη ονόμασαν τη σύμβαση, για καταστρατήγηση των διατάξεων περί εξαρτημένης εργασίας, δεν παίζει κάποιο ρόλο. Σημασία έχουν τα χαρακτηριστικά που καθιστούν τη σχέση εργασίας εξαρτημένη. Κατά συνέπεια, στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ανεξαρτήτως τρόπου πληρωμής (π.χ. με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) οφείλεται δώρο Χριστουγέννων.

Δικηγορικό Γραφείο
Eυγενίας Α. Φωτοπούλου 
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!