Θέλω να κάνω πρόσληψη πατρωνύμου αλλά μου είπαν ότι το όνομα του παιδιού αποφασίζει ο Δήμαρχος. Ισχύει;

0

‘Εχω ένα γιό εκτός γάμου, και δεν έχω επαφή με τον πατέρα του. Ο μικρός μου είναι τώρα 8 μηνών. Πήγα στο δημαρχείο στην Καλλιθέα για πρόσληψη πατρώνυμου και επωνύμου. ‘Ομως έπεσα στο εξής εμπόδιο. Μου είπαν ότι ο νόμος λέει όπως και το έγγραφο που πρέπει να συμπληρώσω, πως το ονοματεπώνυμο που θα δoθεί δε το ορίζω εγώ (η μαμά) αλλά είναι τυχαία(;) επιλογή του δημάρχου. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να δώσω ψεύτικο όνομα πατρός.

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Εμμανουέλα Μανωλιδάκη από το δικηγορικό γραφείο «Ε. Φωτοπούλου & Συνεργάτες«

Όπως συνάγεται από το γράμμα της υπ’ αριθμ. Φ.91400/2961/14-2-2001 Υπουργικής Αποφάσεως, ο Δήμαρχος «με απόφασή του και ελεύθερη κρίση του» δίνει πατρώνυμο και επώνυμο πατέρα σε τέκνα που έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους.

Ενόψει της ανωτέρω γραμματικής διατύπωσης λοιπόν, εναπόκειται στην κρίση και τη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Δημάρχου να καθορίσει τη διαδικασία πρόσληψης πατρωνύμου και επωνύμου πατέρα για τέκνα γεννηθέντα εκτός γάμου.

Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένοι Δήμοι επιτρέπουν στις ασκούσες τη γονική μέριμνα μητέρες να αιτούνται, κατά τη συμπλήρωση της σχετικής αιτήσεως, την επιλογή μόνο πατρωνύμου και όχι επωνύμου πατέρα για το γεννηθέν εκτός γάμου τέκνο τους, η δε επιλογή του επωνύμου πατέρα γίνεται κυριαρχικά από τον επιλαμβανόμενο Δήμαρχο.

Η πρακτική αυτή ακολουθείται, προς αποφυγή καταστρατηγήσεως δια της πλαγίας οδού του άρθρου 1506 ΑΚ, το οποίο προβλέπει ότι «Το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του παίρνει το επώνυμο της μητέρας του… Αν γίνει αναγνώριση, εκούσια ή δικαστική, το ενήλικο τέκνο ή, αν αυτό είναι ανήλικο, οι γονείς του ή και ένας από αυτούς ή ο επίτροπος του δικαιούνται, μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την ολοκλήρωση της αναγνώρισης να προσθέσουν, με δήλωση στο ληξίαρχο, το πατρικό επώνυμο στο επώνυμο του τέκνου. Αν στη δήλωση προβαίνουν οι δύο γονείς από κοινού, μπορούν να προσδιορίσουν το νέο επώνυμο του τέκνου σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του προηγούμενου άρθρου».

Εάν επιτραπεί στην αιτούσα μητέρα να επιλέξει επώνυμο πατέρα κατά τη διαδικασία πρόσληψης, υπάρχει ο κίνδυνος να επιλέξει το επώνυμο του άνδρα με τον οποίο βρίσκεται ενδεχομένως σε διαμάχη για την αναγνώριση του γεννηθέντος εκτός γάμου τέκνου της, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι προβλέψεις του Αστικού Κώδικα (1475 επ. ΑΚ). Αυτή τη γραμμή έχουν ακολουθήσει και τα ελληνικά δικαστήρια, διακηρύσσοντας ότι, ενόψει του ότι η πρόσκτηση ή αλλαγή του επωνύμου ενδιαφέρει τη δημόσια τάξη, με τη διοικητική οδό δεν μπορεί να γίνει πρόσληψη ή αλλαγή επωνύμου του τέκνου, γιατί οι όροι και προϋποθέσεις ρυθμίζονται αποκλειστικά από την ΑΚ 1506, οι οποίες επικρατούν έναντι της ρύθμισης του Ν.Δ. 2573/1953 (ΣτΕ 1810/1987).

Εμμανουέλα Μανωλιδάκη
Δικηγόρος

Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!