Ο πατέρας του παιδιού μου, θέλει να κάνουμε συμφωνητικό για την διατροφή, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα δίνει. Τι να κάνω;

0

Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Ελένη και είμαι ανύπαντρη μητέρα ενός ανήλικου τέκνου 5 χρονών. Ο πατέρας έχει αναγνωρίσει το παιδί, και η επικοινωνία γίνεται όπως έχει οριστεί από το δικαστήριο. Όταν το παιδί είναι άρρωστο δεν επιτρέπεται η επικοινωνία, αλλά ο προαναφερώμενος δεν το τηρεί. Απειλεί ότι θα βάζει πιο λίγα λεφτά τώρα που το παιδί είναι άρρωστο, ότι δεν τα έχει ανάγκη κ.τ.λ. Τώρα που είναι να κάνω ασφαλιστικά μέτρα διατροφής του τέκνου, μου λέει να κάνουμε συμφωνητικό. Εγώ όμως που γνωρίζω τι άνθρωπος είναι, είμαι σίγουρη ότι αν γίνει αυτό δεν πρόκειται να μου βάζει διατροφή ποτέ, όπως τώρα που δεν ενδιαφέρεται για αν έχει το παιδί μας να φάει. Αυτός ο άνθρωπος βγάζει στην δουλειά του πάνω από 1100 ευρώ το μήνα, και επίσης λέει ότι αγαπάει το παιδί έτσι απλά για να ακούγεται! Θέλω την γνώμη των ειδικών για το τι θα πρέπει να κάνω. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για το χρόνο σας!

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Νίκη Ροδίτη

Ο Νόμος ορίζει ότι υποχρέωση των γονέων είναι η από κοινού διατροφή των τέκνων τους αναλόγως των δυνάμεων τους . Σε περίπτωση χωρισμού ή γεννήσεως τέκνου χωρίς γάμο και εφόσον οι γονείς του τέκνου δεν συμφωνούν στο μέτρο της διατροφής του, αυτή ορίζεται από το Δικαστήριο. Ωσαύτως ορίζεται και η άσκηση του δικαιώματος της επικοινωνίας, το οποίο εν σχέσει με την διατροφή είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο. Δηλαδή, δεν ισχύει αυτό που πολλοί πιστεύουν ότι, εάν κάποιος γονέας δεν επιτρέπει την επικοινωνία, δεν υφίσταται και υποχρέωση διατροφής και αντίστροφα. Πρέπει λοιπόν κατ’αρχάς η επικοινωνία να είναι ακώλυτη, πρώτα απ’ όλα για την ψυχική ισορροπία του τέκνου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον το τέκνο είναι άρρωστο δεν είναι υποχρεωμένη η μητέρα να το δώσει στα πλαίσια της επικοινωνίας, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να καταχράται τέτοιες καταστάσεις ή να εφευρίσκει τέτοιες για να μην δίδει το παιδί. Να σημειωθεί ότι έχει κριθεί από τα Δικαστήρια πως η παραβίαση και μάλιστα συστηματικά αποφάσεως περί επικοινωνίας συνιστά καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος της επιμελείας και αυτή δύναται ν’αφαιρεθεί, υπό του πρίσμα βέβαια του συμφέροντος του τέκνου.

Όσον αφορά την συμφωνία, καλό είναι να λαμβάνει χώρα στα πλαίσια ασφαλιστικών μέτρων.

Εφόσον υπάρξει τέτοια, πρακτικά δίδεται στο Δικαστήριο, το οποίο την ενσωματώνει στην απόφαση του. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η εκδοθησομένη απόφαση θα είναι προσωρινός εκτελεστός τίτλος, βάσει του οποίου μπορούν να γίνουν κατασχέσεις, μηνύσεις για παραβίαση αποφάσεως κ.τ.λ., όλα δηλαδή τα μέσα καταναγκασμού προς καταβολή της διατροφής. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι δεν έχει άλλη βαρύτητα η απόφαση που εξεδόθη κατ’ αντιδικία εν σχέσει με αυτήν που εξεδόθη ύστερα από συμφωνία των διαδίκων.

Όμως, εφόσον μία συμφωνία δεν περιληφθεί σε μία δικαστική απόφαση, τότε, από μόνη της δεν έχει κάποια ισχύ και, εφόσον δεν καταβάλλεται διατροφή, πάλι πρέπει να υπάρξει δικαστική προσφυγή. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμεύει ως εφαλτήριο για την αξίωση μεγαλυτέρας διατροφής (διότι, εάν ο ίδιος ο πατέρας συμφωνήσει ένα χ ποσό, εν συνεχεία είναι δύσκολο να υποστηρίξει ότι δεν μπορεί να καταβάλλει αυτό το ποσό, εφόσον ο ίδιος το συμφώνησε, εκτός εάν άλλαξαν οι συνθήκες, π.χ. πτώχευσε).

Συνεπώς, εφόσον αυτοβούλως ο πατέρας δεν καταβάλλει διατροφή, τότε η δικαστική οδός είναι μονόδρομος (συνήθως ασφαλιστικά μέτρα), οπότε, ή απόφαση εκδίδεται ύστερα από αντιδικία, ή ύστερα από συμφωνία των διαδίκων για το ζήτημα του ύψους της διατροφής.

Προσοχή πρέπει να δοθεί στην άσκηση κυρίας αγωγής, διότι, ειδικά στα ασφαλιστικά μέτρα διατροφής, η κυρία αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός 60 ημερών από την έκδοση της αποφάσεως των ασφαλιστικών μέτρων, ειδάλλως τα ασφαλιστικά μέτρα δεν ισχύουν.

Νίκη Ροδίτη-Δικηγόρος
Δικηγορικό γραφείο Κωνσταντίνου Χάνου-Νίκης Ροδίτη
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 4, Χαλκίδα
Τηλέφωνο: 22210-76788
Web: www.kostashanos-nikiroditilawoffice.gr