Ο πρώην σύζυγος με κατηγορεί ότι δεν νοιάζομαι για το παιδί. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει νομικά εναντίον μου;

0

Ερώτηση:

«Ο γιος μας έχει κάποιες μαθησιακές δυσκολίες και τόσα χρόνια τον πήγαινα σε θεραπείες κοντά στο σπίτι μας. Ο πρώην άντρας μου, δεν ασχολήθηκε πότε, ούτε καν που ήταν το Κέντρο δεν ήξερε.  Από τότε που χωρίσαμε αποφάσισε ότι το παιδί θέλει βοήθεια και κανόνισε τις θεραπείες μέσω της ασφάλειάς του, πολύ μακριά από εδώ. Το πρόβλημα είναι ότι έχω ένα μωράκι 3 εβδομάδων με τον νέο μου σύζυγο και τα μαθήματα του μικρού γίνονται στο νοσοκομείο που είναι συμβεβλημένο το ταμείο του πρώην συζύγου. Επίσης θηλάζω αποκλειστικά και δεν παίρνει μπιμπερό ούτε θέλω. Το πρόβλημα είναι ότι έμμεσα λέει πως δεν νοιάζομαι για το παιδί. Έχω την επιμέλεια αλλά η γονική μέριμνα είναι κοινή και έχει ακόμη υποχρεώσεις, οπότε μέχρι το μωρό μου να μεγαλώσει λίγο, θα πρέπει να τον πηγαίνει αυτός.  Φοβάμαι ότι μπορεί νομικά να το χρησιμοποιήσει εναντίον μου. Είναι αλήθεια;».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Παρασκευή Κουπλίδου

Κατά την διάταξη του άρθρου 1510 του ΑΚ, η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων (γονική μέριμνα) οι οποίοι την ασκούν από κοινού. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, την διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του. Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1512 και 1514 του ιδίου Κώδικα, στις περιπτώσεις που υπάρχει διακοπή της συμβιώσεως των διαδίκων, την άσκηση της γονικής μέριμνας, εφ` όσον αυτοί διαφωνούν, ρυθμίζει το δικαστήριο.

Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 1518 § 1 του ΑΚ, η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, την μόρφωση και την εκπαίδευση του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του. Από τον συνδυασμό των προαναφερομένων διατάξεων συνάγεται ότι, μετά τον ν. 1329/1983, η άσκηση της γονικής μέριμνας έχει ανατεθεί και στους δύο γονείς του ανηλίκου τέκνου από κοινού και ότι ένα μέρος του ιδιορρύθμου αυτού δικαιώματος αλλά και καθήκοντος είναι η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου. Περιλαμβάνει αυτή, όπως γίνεται φανερό από το χρησιμοποιούμενο στην πιο πάνω διάταξη του άρθρου 1518 επίρρημα «ιδίως», κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την ανάπτυξη της σωματικής και ψυχικής προσωπικότητας του ανηλίκου τέκνου (όπως στέγη, ντύσιμο, τροφή, υγεία, μόρφωση, επαγγελματική εκπαίδευση, ηθική διαπαιδαγώγηση).

Ενόψει του όλου περιεχομένου των πιο πάνω διατάξεων και του επιδιωκόμενου με αυτή σκοπού, που συνίσταται στο να ασκείται η γονική μέριμνα κατά κανόνα και από τους δύο γονείς από κοινού, καθίσταται φανερό ότι, αν η άσκηση της έχει κατανεμηθεί ανάμεσα στους γονείς, λόγω διάστασης τους, κατ` άρθρο 1514 ΑΚ και η επιμέλεια του ανηλίκου, ως ειδικότερη έκφανση της γονικής μέριμνας, έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα από τους γονείς, λ.χ. την μητέρα, τότε αυτή έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει μόνο για τα τρέχοντα και καθημερινά θέματα, τα σχετιζόμενα με την επιμέλεια του τέκνου και όχι για τα λοιπά (σοβαρά) θέματα, τα ανήκοντα στον σκληρό πυρήνα της γονικής μέριμνας, για τα οποία αμφότεροι οι γονείς, ως φορείς αυτής, εξακολουθούν να αποφασίζουν από κοινού.

Άρα και κατά τα ανωτέρω τα σοβαρά θέματα υγείας των παιδιών είναι θέματα που αφορούν και τους δυο γονείς πλην όμως ο γονέας που έχει την επιμέλεια όπως αναλύεται και ανωτέρω είναι επιφορτισμένος με τα  της καθημερινότητας του τέκνου, όπως εν προκειμένω να το συνοδεύσετε στον ειδικό. Είναι απόλυτα κατανοητό το γεγονός ότι υπάρχει δυσκολία να μεταβαίνετε σε τόσο μεγάλη απόσταση και με ένα μωρό βρεφικής ηλικίας, πλην όμως είναι αυτό που επιβάλλεται από την επιμέλεια που έχετε (όπως το να το πηγαίνετε σχολείο, να το διαβάζετε, να του μαγειρεύετε ή να πλένετε τα ρούχα του). Στα πλαίσια της καλής πίστης βέβαια (που εδώ όμως δε βλέπω να υπάρχει κρίνοντας από τα όσα θέτετε στην αρχή του ερωτήματός σας), τα ζευγάρια συνήθως συνεννοούνται για κάποιες δραστηριότητες με τις οποίες επιφορτίζεται ο ένας ή ο άλλος προς διευκόλυνση αμφοτέρων. Ως εκ τούτου το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να το συζητήσετε μαζί του και να το θέσετε ως μια ευκαιρία να έλθει και πιο κοντά με το παιδί διευκολύνοντας και εσάς παράλληλα για ένα μικρό χρονικό διάστημα.

Παρασκευή Κουπλίδου
Δικηγόρος
Γρ. Λαμπράκη 52, Γλυφάδα Αττικής
Τηλέφωνο: 210-9639203
E-mail:vkouplidou@yahoo.gr
Web:www.kouplidou-law.gr

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!