Ο μπαμπάς της κόρης μου, μένει στο εξωτερικό. Μπορεί να διεκδικήσει τη διανυκτέρευση του παιδιού όταν έρχεται εδώ;

1

Ερώτηση

«Καλησπέρα, έχω ένα κοριτσάκι 3,5 χρονών εκτός γάμου αναγνωρισμένο. Ο μπαμπάς της μένει στο εξωτερικό έρχεται 3 φορές το χρόνο. Μπορεί να διεκδικήσει να την παίρνει για διανυκτέρευση; Δεν έχει εδώ σπίτι, ούτε το παιδί το χώρο του. Ζει με τους γονείς του».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Σοφία Βλάχου-Ζουνέλη

Το άρθρο 1520 του ΑΚ ορίζει ότι «ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο διατηρεί το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με αυτόν.

Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους απώτερους ανιόντες του, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος.

Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, τα σχετικά με την επικοινωνία κανονίζονται ειδικότερα από το δικαστήριο.»

Σκοπός του δικαιώματος επικοινωνίας του γονέα με το ανήλικο τέκνο, είναι η ικανοποίηση του φυσικού αισθήματος αγάπης που υπάρχει μεταξύ τους και η αποτροπή της αμοιβαίας αποξένωσης, η οποία θα ασκούσε βλαπιτική επίδραση στην συναισθηματική ωρίμανσή του.

Το συμφέρον του παιδιού, ως κριτήριο για  τη ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας, αποτελεί αόριστη νομική έννοια, που εξειδικεύεται από το δικαστήριο ανάλογα με τις συνθήκες της συγκεκριμένης περίπτωσης, συνεκτιμώντας τα πραγματικά περιστατικά που προκύπτουν με βάση αξιολογικά κριτήρια, αντλούμενα από τους κανόνες της λογικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας.

Με άλλα λόγια, το δικαίωμα επικοινωνίας του παιδιού με τον γονέα είναι ουσιαστικό και απαραίτητο για την ισορροπία του. Ο τρόπος επικοινωνίας συνήθως συμφωνείται μεταξύ των γονέων ανάλογα με τις συνθήκες ζωής τους, τα ωράρια εργασίας τους και πρωτίστως τις ανάγκες, τις υποχρεώσεις και το πρόγραμμα του παιδιού.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο τρόπος επικοινωνίας του πατέρα με το παιδί, μπορεί να ρυθμιστεί από εσάς του δύο γονείς με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό και σύμφωνα με το συμφέρον του παιδιού, το οποίο κατά τα πραγματικά περιστατικά στερείται για μεγάλα διαστήματα την φυσική παρουσία του πατέρα λόγω της εργασίας του στο εξωτερικό και άρα θα πρέπει να επωφελείται όσο το δυνατόν περισσότερο από την περίοδο που εκείνος βρίσκεται κοντά του.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε στο τρόπο επικοινωνίας τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Δικαστήριο ώστε εκείνο να ορίσει με γνώμονα όσα εκτέθηκαν ανωτέρω ποιος είναι ο προσφορότερος τρόπος επικοινωνίας του παιδιού με τον πατέρα του.

Δικηγορική εταιρία «A Law firm»
Σοφία Βλάχου-Ζουνέλη
Δικηγόρος
Πατρ. Ιωακείμ 8,
Αθήνα 10674
Τηλ: +30 210 7236050
Fax: +30 210 7236052
Email: s.vlachou@alawfirm.gr
Web: http://www.alawfirm.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!