Ο γιός μου, έχει το επώνυμο του συντρόφου μου. Γίνεται να προσθέσουμε και το δικό μου;

0

Ερώτημα

«Θα ήθελα πέρα από το επώνυμο του πατέρα του, το τέκνο μας να λάβει και το δικό μου επώνυμο. Εμένα ο σύντροφός μου, έχει κάνει αναγνώριση και όταν γεννήθηκε ο γιος μας, άλλαξε το επώνυμο του παιδιού στο ληξιαρχείο από το δικό μου στο δικό του. Κανένα πρόβλημα. Τώρα όμως θα θέλαμε να ξαναπροστεθεί και το δικό μου. Η ληξιαρχική πράξη γράφει το επώνυμο του πατέρα. Μπορώ να προσθέσω ξανά και το δικό μου; Αν ναι, τι γίνεται εάν περάσει το έτος; Με τον σύντροφό μου δεν είμαστε παντρεμένοι, αλλά είμαστε μαζί και αυτό θα γίνει συναινετικά φυσικά. Αλλά επειδή ο ίδιος λείπει συχνά στο εξωτερικό, δεδομένου ότι ο γιός μας έχει το δικό του επώνυμο, συναντώ διάφορα γραφειοκρατικά προβλήματα. Υπάρχει λύση σε αυτό σχετικά απλή; Θα πρέπει να πάμε δικαστικώς; »

Απαντάει η δικηγόρος, κυρία Χρυσούλα Κοτίνη

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 782 του ΚπολΔ, «όταν ο νόμος απαιτεί δικαστική απόφαση για να βεβαιωθεί ένα γεγονός με το σκοπό να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη, η απόφαση εκδίδεται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή του εισαγγελέα από το δικαστήριο της περιφέρειας του ληξίαρχου ο οποίος θα συντάξει την σχετική ληξιαρχική πράξη». Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου «οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται και για την διόρθωση ληξιαρχικής πράξης». Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεως γίνονται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, προσκομίζοντας στην συνέχεια στο Ληξιαρχείο τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία), επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου, έκθεση επίδοσης της απόφασης στον εισαγγελέα, πιστοποιητικό τελεσιδικίας και δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση. Δεν υπάρχει προθεσμία, εφόσον στην αίτηση αναλυθούν οι σπουδαίοι λόγοι για αυτήν την αλλαγή στο επώνυμο.Η σχετική με την μεταβολή του ονόματος δικαστική κρίση είναι δεσμευτική για τα διοικητικά όργανα, τα οποία δεν μπορούν να αποκλίνουν από την αρχή αυτή κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων, που σχετίζονται με την μεταβολή αυτή και οφείλουν να προσθέσουν στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως την αλλαγή.

Χρυσούλα Κοτίνη
Δικηγόρος
Κλεισθένους 37, Τ.Κ. 20200,
Κιάτο Κορινθίας
Τηλέφωνο: 2742024233
Κινητό: 6976-712196
E-mail: xkotini@gmail.com

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ