Μπορεί το παιδί μου να βγει από την ασφάλεια του πρώην συζύγου και να ασφαλιστεί στο ταμείο του νυν;

0

«Τον Φλεβάρη που μας πέρασε έληξε η ασφάλεια μου και αδυνατούσα να την ανανεωσω. O πρώην σύζυγος πήρε το ανήλικο τέκνο μας στην δική του ασφάλεια. Σε λίγους μήνες θα παντρευτώ και θα μπω στην ασφάλεια του νυν. Μπορώ να ξαναπάρω το τέκνο μου στην ασφάλεια του συζύγου μου; Ο πρώην σύζυγος είναι στο ΙΚΑ και ο νυν στο δημόσιο (στρατό ξηράς)».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Ευγενία Φωτοπούλου

Σύμφωνα με το άρθρο 33 α.ν. 1846/1951, ως μέλη οικογένειας του άμεσα ασφαλισμένου και άρα δικαιούχοι δικαιώματος ασφάλισης, που έλκεται από τον άμεσα ασφαλισμένο είναι μεταξύ άλλων η σύζυγος ή ο σύζυγος, τα άγαμα τέκνα (νόμιμα ή τέκνα που έχουν νομιμοποιηθεί, αναγνωριστεί ή υιοθετηθεί, ή προγονοί) και τα φυσικά τέκνα ασφαλισμένης ή συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ή γήρατος μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και εάν μεν είναι άνεργα μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εάν δε συνεχίζουν τις σπουδές τους για 2 έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους, εφόσον είναι άνεργα, όχι όμως πέρα από τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τo παιδί σας μπορεί να ασφαλιστεί στον νυν σύζυγό σας ως προγονός (= παιδί του ενός από τους δύο συζύγους από προηγούμενο γάμο).
Σε αυτό συνεπικουρικά λειτουργεί και το άρθρο 17 του ν. 997/1979 όπου ορίζει μεταξύ άλλων «σε περίπτωση που τα τέκνα έχουν ασφαλισθεί στο φορέα του πατέρα, μπορούν να ασφαλισθούν από την μητέρα ασφαλισμένη, εφόσον διαγραφούν από το φορέα ασθένειας του πατέρα. Εις περίπτωσιν καθ’ ην η σύζυγος έχει την επιμέλειαν των τέκνων αποφασίζει εκείνη περί της ασφαλίσεώς των, εφ’ όσον η ασφάλισίς της είναι ευνοϊκοτέρα δια τα τέκνα».

Ευγενία Φωτοπούλου
Δικηγόρος

Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!