Μπορεί το παιδί μου να κάνει αποποίηση κληρονομιάς, όταν ενηλικιωθεί;

0

Ερώτηση

«Όταν πέθανε ο πεθερός μου ο πρώην άντρας μου, έκανε αποποίηση κληρονομιάς για τον εαυτό του μιας και ο πεθερός μου μόνο χρέη έχει. Πρέπει να κάνω δικαστήριο για το ανήλικο παιδί μου μιας και έχω την επιμέλεια του για να αποποιηθώ την κληρονομιά εκ μέρους του παιδιού μου; Είναι κάτι που πρέπει αναγκαστικά να γίνει μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα; Ο πεθερός μου πέθανε το 2011. Ενημερώστε με σας παρακαλώ πολύ. Μου είπανε πως μπορεί το παιδί όταν ενηλικιωθεί να κάνει μόνο του την αποποίηση, τώρα είναι 21 μηνών».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Έμη Ζαΐμη, από το Δικηγορικό γραφείο «Ε.Φωτοπούλου & Συνεργάτες»

ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ

Το άρθρο 1850 Α.Κ. ορίζει ότι «η αποποίηση είναι άκυρη εάν γίνει μετά την πάροδο της προθεσμίας για αποποίηση (4 μήνες). Αν περάσει η προθεσμία η κληρονομία θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή». Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι η προθεσμία είναι ενιαία για τους κληρονόμους, είτε ικανούς είτε ανίκανους για δικαιοπραξία (δηλαδή και για τους ανηλίκους και τους δικαστικά συμπαραστατούμενους), και άρα αν δεν αποποιηθούν εντός του τετραμήνου από τη γνώση της επαγωγής της κληρονομιάς στο πρόσωπό τους, τότε θεωρείται ότι αποδέχτηκαν την κληρονομιά. Συγκεκριμένα, για τους ανηλίκους, υποχρέωση για αποποίηση έχουν οι γονείς οι οποίοι έχουν την γονική μέριμνα του ανηλίκου, ή ο επίτροπος όταν δεν υπάρχουν γονείς.

Οι γονείς πρέπει, αφού αποποιηθούν για δικό τους λογαριασμό, να αποποιηθούν και για το/τα ανήλικο/α τέκνο/α τους, μέσα σε τέσσερις μήνες από τη δική τους αποποίηση επειδή στη δική τους θέση υπεισέρχονται ως κληρονόμοι τα ανήλικα τέκνα τους (ΠΠρΘΕΣΣΑΛ 11468/2008) και όχι μέχρι τα 21 τους έτη, όπως αναγράφετε στο ερώτημα. Για να αποποιηθούν για λογαριασμό των τέκνων τους απαιτείται δικαστική απόφαση, μέχρι την έκδοση της οποίας αναστέλλεται η τετράμηνη προθεσμία για την αποποίηση. Εάν ωστόσο είχαν άγνοια-πλάνη νομική του γεγονότος ότι όφειλαν να αποποιηθούν και για το ανήλικο παιδί τους, τότε μπορούν να ασκήσουν αγωγή για ακύρωση της (τεκμαιρόμενης) αποδοχής κληρονομίας μέσα σε έξι μήνες από τότε που έμαθαν ότι όφειλαν να αποποιηθούν (Βαθρακοκοίλης Β. ΕΡΝΟΜΑΚ Τ. ΣΤ’ Ημίτομος Α, σελ. 623 επ) για το ανήλικο τέκνο τους. Η νομολογία με πολλές αποφάσεις της (ΠΠρΘΕΣΣΑΛ 11468/2008, ΑΠ 1211/2008) έχει δεχτεί ότι η άγνοια των νομικών διατάξεων και των προθεσμιών αποποίησης εκ μέρους των ασκούντων την γονική μέριμνα γονέων-γονέα, εξομοιώνεται με τη μη γνώση της επαγωγής της κληρονομιάς και άρα αποκλείει την έναρξη της προθεσμίας για την αποποίηση στο πρόσωπο του ανηλίκου. Οι γονείς επομένως, θα έχουν προθεσμία τεσσάρων μηνών από την έκδοση της αποφάσεως αυτής για να αποποιηθούν νόμιμα και εμπρόθεσμα για λογαριασμό του τέκνου τους.

Πάντως στο σημείο αυτό να τονισθεί ότι ο ανήλικος κατά το άρθρο 1902 του Α.Κ. θεωρείται ότι είναι πάντοτε κληρονόμος με το ευεργέτημα της απογραφής, δηλαδή χωρίς να έχει ευθύνη με την δική του περιουσία για τα βάρη της κληρονομιάς. Το δικαίωμά αυτό το διατηρεί μέχρι ένα έτος μετά την ενηλικίωσή του (μέχρι τα 19 έτη του) οπότε και θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την απογραφή για να μην χάσει το ευεργέτημά του αυτό.

Δικηγορικό Γραφείο
Eυγενίας Α. Φωτοπούλου 
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!