Μπορεί ο γονέας να αποκληρώσει το τέκνο του, ώστε να μην το επιβαρύνει με τα χρέη του;

0

Καλημέρα σας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, σε περίπτωση που κάποιος πεθαίνει και χρωστάει σε κάρτες τραπεζών, μπορεί το παιδί του ως νόμιμος κληρονόμος να αποποιηθεί τα χρέη;
Από θέμα περιουσίας, δεν υπάρχει τίποτα. Μπορεί ο γονέας να αποκληρώσει το τέκνο του, ώστε να μην το επιβαρύνει με τα χρέη του; Σας ευχαριστώ.

Απαντάει η δικηγόρος Θεσσαλονίκης κυρία Ειρήνη Καψάλη 

Σύμφωνα με το άρθρο 1847 του Αστικού Κώδικα, ο νομοθέτης παρέχει στον κληρονόμο το δικαίωμα να αποποιηθεί την κληρονομία, μέσα στην ορισμένη, αποκλειστική προθεσμία των 4 μηνών από τότε που έμαθε το θάνατο του κληρονομουμένου, και την εκ διαθήκης ή την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή κλήση του κληρονόμου, στην κληρονομία. Πρέπει να σημειωθεί ότι η προθεσμία αυτή δεν παρατείνεται, συνεπώς ο κληρονόμος, εφόσον επιθυμεί, πρέπει να αποποιηθεί υποχρεωτικά εντός του τετραμήνου αυτού.

Αν ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία κατοικία του στο εξωτερικό ή αν ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή, όταν διέμενε στο εξωτερικό, η προθεσμία τότε μόνο είναι 1 έτους. Κατά κανόνα, οι ανωτέρω προθεσμίες αρχίζουν να μετρούν από το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων που ο θάνατος δεν περιήλθε εγκαίρως στη γνώση του κληρονόμου. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της νόμιμης προθεσμίας για αποποίηση, η κληρονομία τεκμαίρεται- θεωρείται- ότι έχει γίνει αποδεκτή, εφόσον ο νόμιμος κληρονόμος δεν προέβη στη δήλωση αποποίησης. Στην επαγωγή από διαθήκη, η προθεσμία αρχίζει από την δημοσίευση της διαθήκης. Σύμφωνα με τα όσα περιγράφετε, το τέκνο μπορεί να αποποιηθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Η αποποίηση πραγματοποιείται με δήλωση στο γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου της κληρονομίας. Για την αποποίηση με αντιπρόσωπο, απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Αν το παιδί είναι ανήλικο, απαιτείται έκδοση δικαστικής απόφασης για την αποποίηση.

Όσον αφορά στην αποκλήρωση που αναφέρατε, το άρθρο 1839 του Αστικού Κώδικα ορίζει ρητά ότι ο διαθέτης μπορεί, για ορισμένους λόγους, που αναφέρονται περιοριστικά στο νόμο, να στερήσει το μεριδούχο από τη νόμιμη μοίρα. Η αποκλήρωση γίνεται με διάταξη τελευταίας βούλησης, δηλαδή διαθήκη. Οι λόγοι για τους οποίους ο διαθέτης μπορεί να αποκληρώσει τον κατιόντα είναι συγκεκριμένοι: α) επιβουλεύτηκε τη ζωή του διαθέτη, του συζύγου ή άλλου κατιόντος του διαθέτη, β) προκάλεσε με πρόθεση σωματικές κακώσεις στο διαθέτη ή στο σύζυγό του, από τον οποίο κατάγεται ο κατιών, γ) έγινε ένοχος κακουργήματος ή σοβαρού πλημμελήματος με πρόθεση, κατά του διαθέτη ή του συζύγου του, δ) αθέτησε κακόβουλα την υποχρέωση που είχε από το νόμο να διατρέφει το διαθέτη, ε) ζει βίο άτιμο ή ανήθικο, παρά τη θέληση του διαθέτη. Η αποκλήρωση, μάλιστα, για το λόγο αυτό είναι άκυρη, αν ο κατιών, κατά το θάνατο του διαθέτη, είχε οριστικά εγκαταλείψει τον άτιμο ή ανήθικο βίο.

Ειρήνη Καψάλη
Δικηγόρος
Βασιλέως Ηρακλείου 25
Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54624
Τηλέφωνο: 2310-225738
Web: http://ekapsali.gr/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!