Μπορεί ο γονέας που έχει την επιμέλεια να αποφασίσει σε ποιό σχολείο θα πάει το παιδί ή θα πρέπει να έχει την έγκριση του άλλου;

0

Ερώτηση

«Μπορεί ο γονέας που έχει την επιμέλεια να αποφασίσει μόνος του σε ποιό σχολείο θα πάει το παιδί ή σε ποιά εξωσχολική δραστηριότητα; Ή θα πρέπει να έχει τη γραπτή έγκριση του άλλου; Κι αν ο άλλος έχει αντίρρηση, τί γίνεται με το παιδί;».

Απαντάει η δικηγόρος παρ’ εφέταις, κυρία Όλγα Σαββίδου

Η ερώτηση σας είναι πολύ σημαντική για την ομαλή οριοθέτηση των σχέσεων των γονέων μεταξύ τους μετά το διαζύγιο. Σύμφωνα με το δίκαιο μας, «επιμέλεια» είναι το δικαίωμα και η υποχρέωση και των δύο γονέων να συναποφασίζουν  για όλα τα καίρια ζητήματα, που αφορούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανηλίκου τέκνου τους. Η επιμέλεια τέκνων αποτελεί μία από τις τρεις εκφάνσεις της γονικής μέριμνας  (επιμέλεια, διοίκηση της περιουσίας του και εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε δικαιοπραξία/ δίκη που αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του τέκνου) και μάλιστα την πιο σημαντική, διότι αποτελεί ουσιαστικά την βασική μέριμνα του γονικού λειτουργήματος.

Σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων, το Δικαστήριο σε περίπτωση αντιδικίας ή με εξώδικη κοινή συμφωνία τους, ανατίθεται η επιμέλεια του/των ανηλίκου/ων τέκνων σε έναν εκ των γονέων. Βασικό κριτήριο είναι το «συμφέρον» του τέκνου, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά από τον δικαστή. Λαμβάνονται υπόψη οι ικανότητες και η μόρφωση των γονέων, το περιβάλλον που διασφαλίζουν στο παιδί, το επάγγελμα τους, η πνευματική τους ανάπτυξη και η δράση τους στο κοινωνικό σύνολο, η σταθερότητα των συνθηκών ανάπτυξης του τέκνου χωρίς εναλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης του, ο ιδιαίτερος δεσμός του τέκνου προς έναν από τους γονείς του.

Συγκεκριμένα, ο γονέας ο οποίος αναλαμβάνει την επιμέλεια του ανηλίκου, καλείται να αποφασίζει για κάθε άμεσο θέμα που προκύπτει και αφορά στην ψυχική και σωματική ανάπτυξη του ανήλικου τέκνου, όπως στα καθημερινά θέματα για την ένδυση, υπόδηση, τροφή και στέγη του παιδιού, για την φροντίδα της υγείας του, για το σχολείο όπου θα φοιτήσει (σύμφωνα με τη νομολογία όμως, όχι  για το εάν το παιδί θα φοιτήσει σε ιδιωτικό ή δημόσιο σχολείο), για την ηθική και κοινωνική διαπαιδαγώγηση του.

Τα σοβαρά ζητήματα που δεν άπτονται της καθημερινότητας και της καθημερινής φροντίδας του ανηλίκου τέκνου, ανήκουν στον πυρήνα της γονικής μέριμνας και απαιτούν την συναπόφαση και των δύο γονέων (ενδεικτικά, η ονοματοδοσία του τέκνου, η επιλογή θρησκεύματος, η διενέργεια σοβαρής χειρουργικής επέμβασης, η επιλογή αναδόχου, κ.α.).

Επί του προκειμένου ερωτήματος συνεπώς, ο γονέας στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια μπορεί να αποφασίσει σε ποιο δημόσιο σχολείο θα φοιτήσει το ανήλικο τέκνο και  σε ποια εξωσχολική δραστηριότητα θα πάει, χωρίς να έχει καμία έγκριση του άλλου γονέα. Εντούτοις, ευκταίο θα είναι να υπάρχει η έστω προφορική ενημέρωση του έτερου γονέα (χωρίς όμως, να απαιτείται η οποιαδήποτε έγκρισή του).

Δικηγορικό Γραφείο
Όλγας Σαββίδου και Συνεργατών
Αγίου Σπυρίδωνος 21, T.K. 18535, Πειραιάς (6ος όροφος)
Τηλέφωνα: 210 4221371
Email: info@lawsavvidou.gr
Web: http://lawsavvidou.gr/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!