Η σύντροφος του πρώην συζύγου είναι αλκοολική και ακατάλληλη για τα παιδιά

0

Ερώτημα

«Με τον άντρα μου πάμε για συναινετικό. Κάναμε ιδιωτικό συμφωνητικό και κανονίσαμε τις ώρες και μέρες επικοινωνίας με τα παιδιά μας (8 και 12 ετών) και το ποσό της διατροφής αλλά μέσα στο συμφωνητικό έβαλε όρο ότι μέχρι να ενηλικιωθούν τα παιδιά να μην ξαναπαντρευτώ και να μην συζήσω ποτέ με κανέναν αλλιώς θα κόψει τη διατροφή. Και μου ζητάει αυτό το πράγμα να το δεχτώ και να το υπογράψω!!!Είναι δυνατόν να δεχτώ κάτι τέτοιο;  Δεν έχω σχέση αλλά που ξέρω τι γίνεται αύριο; Δεν είναι παράνομος και καταχρηστικός ένας τέτοιος όρος; Τι μπορώ να κάνω;».

Απαντάει η δικηγόρος Θεσσαλονίκης και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια κυρία Μαρία Μπαρμπατσάλου

Αγαπητή κυρία

Με βάση το αρθρ 1520 ΑΚ, σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου,  θεμελιώνεται το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας του γονέα, που δεν διαμένει με το ανήλικο τέκνο , με αυτό.

Παρά ταύτα γνώμονας όλων των ρυθμίσεων του οικογενειακού δικαίου, που αφορούν στις σχέσεις γονέων – τέκνων, είναι πάντα το συμφέρον του τέκνου. Έτσι, το δικαίωμα επικοινωνίας δεν μπορεί να θεωρηθεί σε όλες τις περιπτώσεις ως αντικειμενικά αυτονόητο φυσικό δικαίωμα των γονέων, όπως επιβεβαιώνει ιδιαίτερα η ρύθμιση της παρ 3 του ως άνω άρθρου, η οποία ορίζει ότι «τα σχετικά με την επικοινωνία κανονίζονται ειδικότερα από το δικαστήριο» Με βάση, λοιπόν, αυτή τη διάταξη , κατά την ορθότερη άποψη των θεωρητικών και της νομολογίας, παρέχεται σίγουρα η δυνατότητα περιοριστικών όρων στην επικοινωνία, όπως η απαγόρευση παρουσίας τρίτων προσώπων ή η απαγόρευση διανυκτέρευσης αλλά ακόμα και η δυνατότητα πλήρους αποκλεισμού του δικαιώματος. Συγκεκριμένα, με βάση τη νομολογία, μπορεί να αποκλειστεί εντελώς το δικαίωμα εάν ο γονέας διάγει ανήθικο βίο και  ειδικότερα είναι εξαρτημένος από ουσίες ή το αλκοόλ. Σε αυτή την περίπτωση, πέρα από την ρύθμιση της επικοινωνίας,  μπορείτε επιπλέον, σύμφωνα με το αρθρ 1535 ΑΚ να αιτηθείτε στο αρμόδιο δικαστήριο να αφαιρέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας των παιδιών από τον πρώην σύζυγο σας.

Τέλος σας υπενθυμίζω ότι το δικαίωμα και ταυτόχρονα η υποχρέωση επικοινωνίας δεν υφίσταται ως νομική υποχρέωση παρά μόνο ενδεχομένως ως ηθική. Επομένως επιβαλλόμενη επικοινωνία δεν μπορεί να διαταχθεί από το δικαστήριο ούτε όσον αφορά τον γονέα που δεν διαμένει με το τέκνο ούτε όσον αφορά το τέκνο, όταν βρίσκεται σε ηλικία που μπορεί να διατυπώσει άποψη.

Αντιθέτως η υποχρέωση διατροφής των ανηλίκων τέκνων από τον γονέα είναι επιβαλλόμενη και σε περίπτωση, που δεν καταβάλλεται, πέρα από το ότι έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε κατάσχεση κάθε περιουσιακού στοιχείου του υποχρέου, αυτό επιφέρει και ποινικές συνέπειες στον υπόχρεο γονέα. Δηλ μπορείτε να ασκήσετε έγκληση για παράλειψη υποχρέωσης διατροφής και ο πρώην σύζυγος σας να βρεθεί κατηγορούμενος στα ποινικά δικαστήρια.

Εν κατακλείδι, ότι κι αν αποφασίσετε, θα σας συμβούλευα, παρόλο που δεν άπτεται της ειδικότητας μου, να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό ψυχολόγο προκειμένου να διαχειριστείτε με τον πιο αποτελεσματικό και κατάλληλο τρόπο αυτήν την τόσο ευαίσθητη κατάσταση σε σχέση με τα παιδιά σας.

Μαρία Μπαρμπατσάλου
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Φράγκων 1 και Μοσκώφ
Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310-538839
Κινητό: 6977-395903

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!