Έχει ο εγγονός μου, δικαίωμα κληρονομικής διαδοχής από τον βιολογικό του πατέρα;

0

Ερώτηση

«Πριν αρκετά χρόνια ο εγγονός μου (20 ετών τότε) άλλαξε το επίθετο του βιολογικού του πατέρα και πήρε το επίθετο του θετού του πατέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν έχει ακόμα δικαιώματα διαδοχής του βιολογικού του πατέρα εφόσον ο θετός πατέρας δεν έχει αποδεχτεί το παιδί έννομα. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Θεώνη Κάδρα, από το Δικηγορικό γραφείο «Ε.Φωτοπούλου & Συνεργάτες»

Στην περίπτωση που ο εγγονός σας υιοθετήθηκε όταν ήταν ανήλικος σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία (1561ΑΚ) δεν έχει δικαίωμα κληρονομικής διαδοχής του βιολογικού του πατέρα. Και αυτό γιατί ο ανήλικος που υιοθετείται εντάσσεται πλήρως στην οικογένεια του θετού γονέα με αποτέλεσμα να υπάρχει πλήρης διακοπή κάθε δεσμού του ανήλικου με τη φυσική του οικογένεια και η πλήρης ένταξή του στην οικογένεια του θετού γονέα.

Αν όμως ο εγγονός σας υιοθετήθηκε όταν ήταν ανήλικος από τον θετό πατέρα ως τέκνο της συζύγου του (1561ΑΚ) ή όταν ήταν ενήλικος (είχε δηλ. συμπληρώσει το 18 ο έτος – 1584ΑΚ) τότε οι δεσμοί του υιοθετούμενου με το φυσικό του γονέα δεν διακόπτονται, αλλά διατηρούνται με αποτέλεσμα να κληρονομεί και τους φυσικούς του γονείς και τους θετούς.

Εδώ όμως θα πρέπει να γίνει μια σημαντική επισήμανση: εάν ο εγγονός σας υιοθετήθηκε πριν το 1996 (οπότε και μετεβλήθη το δίκαιο της υιοθεσίας με το ν.2447/1996) εφαρμόζεται σε αυτόν το προγενέστερο δίκαιο (παλαιό 1583ΑΚ) περί υιοθεσιών που όριζε (σε αντίθεση με το ισχύον δίκαιο του 1561ΑΚ) ότι οι σχέσεις του υιοθετούμενου τέκνου (ανεξαιρέτως αν ήταν ανήλικος ή ενήλικος) με τους φυσικούς του γονείς παραμένουν αμετάβλητες και κατά συνέπεια το θετό τέκνο κληρονομούσε και τους φυσικούς του γονείς. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν η δικαστική απόφαση που επέτρεψε και επικύρωσε την υιοθεσία του εγγονού σας είχε εκδοθεί πριν τις 30-12-1996, το θετό τέκνο εξακολουθεί να κληρονομεί τον φυσικό του γονέα που θα αποβιώσει αργότερα, δηλαδή ακόμη και μετά το 1996 (βλ. ΜονΠρωτΘεσ 5305/2008, ΑΠ 451/2011).

Δικηγορικό Γραφείο
Eυγενίας Α. Φωτοπούλου 
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!