Είμαι ανύπαντρη μητέρα, μπορώ να αξιώσω διατροφή για μένα;

Ερώτηση

«Είμαι ανύπαντρη μητέρα, και άνεργη. Συζούσα με το σύντροφο και πατέρα του παιδιού μου για 12 χρονια, το παιδί μου είναι αναγνωρισμένο. Θέλω να ρωτήσω εάν αξιώνω κάποια διατροφή για εμένα ή και εάν μπορώ να ζητήσω για κάποιο χρονικό διάστημα, 6 μηνών, κάποια χρηματική στήριξη μέχρι να σταθώ στα πόδια μου, εκτός από την διατροφή του παιδιού, που σαφώς δεν είναι αρκετή για να επιβιώσουμε, καθώς υπάρχει ενοίκιο».

Απαντάει ο Δικηγόρος και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, Κωνσταντίνος Τζίκας 

Yπόχρεοι διατροφής των τέκνων είναι και οι δύο γονείς και μάλιστα ο καθένας με τις οικονομικές του δυνατότητες. Έχει παγίως νομολογηθεί οτι “τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί εκουσίως ή δικαστικώς με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, εξομοιώνονται νομικώς απέναντι στους γονείς και στους συγγενείς των τελευταίων με τα τέκνα που γεννήθηκαν σε γάμο” (Εφ. Αθ. 2622/1995, Ελλ. Δνη., Τόμος 37, σελ. 1.118, Εφ. Θεσ. 2518/1995, Ελλ. Δνη., Τόμος 38, σελ. 1.163).

Aναφορικά με το ζήτημα διατροφής μιας ανύπαντρης μητέρας:

Σύμφωνα με το άρθρο 1503 του Αστικού Κώδικα αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής: «Σε  περίπτωση  όπου ένα τέκνο γεννήθηκε χωρίς γάμο της μητέρας του, το δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτησή της, να  καταδικάσει  τον πατέρα  που  αναγνωρίστηκε δικαστικώς ή ακόμη και εκούσια (1484 Α.Κ.), ακόμη και αν το τέκνο γεννήθηκε νεκρό: 1ον. στην καταβολή των δαπανών του τοκετού, 2ον.  σε  διατροφή  της μητέρας,  εφόσον  αυτή  αδυνατεί  να  διαθρέψει τον εαυτό της, επί δύο μήνες πριν από τον  τοκετό  και  τέσσερις  ύστερα  από  αυτόν,  ή,  αν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, το πολύ επί ένα έτος.

Πάρα ταύτα επικρατεί και η άποψη στον νομικό κόσμο, σε θεωρητικό ακόμη επίπεδο, ότι μια ανύπαντρη μητέρα η οποία αποδεικνύεται ότι είναι άπορη, μπορεί να καταθέσει τακτική αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο με την οποία να αιτείται περαιτέρω διατροφή, πλέον αυτών που ορίζει το ανωτέρω σχετικό άρθρο.

Κωνσταντίνος Τζίκας 
Δικηγόρος και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής
Αριστοτέλους 30, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54623
Τηλέφωνο: 2310266849
Fax: 2310266849
Email: info@tzikas-lawfirm.gr
Web: http://www.tzikas-lawfirm.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!