Είμαι πυροσβέστης και έχω ένα κοριτσάκι 10 μηνών. Δικαιούμαι γονική άδεια 9 μηνών;

0

«Kαλημέρα σας, έχω ένα κοριτσάκι 10 μηνών με την σύντροφο μου η οποία είναι άνεργη, δεν έχουμε παντρευτεί,έχουμε κάνει πράξη εκούσιας αναγνώρισης τέκνου, είμαι πυροσβέστης και θα ήθελα να πάρω γονική άδεια 9 μηνών. Μπορώ; Μήπως χρειάζεται κάποιο άλλο χαρτί; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Αμυγδαλιά Τσιάρα από το δικηγορικό γραφείο Eυγενίας Α. Φωτοπούλου 

«1. Μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού στο πυροσβεστικό προσωπικό χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου εννέα (9) μηνών, εφόσον έχουν ένα έτος προϋπηρεσίας, με αποδοχές, ως εξής:

α. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες και οι δύο γονείς ανήκουν στο πυροσβεστικό προσωπικό, υποβάλλουν αναφορά, βάσει της οποίας καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής, ολόκληρη ή αθροιστικά, αλλά πάντα διαδοχικά και αμέσως μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού.

β. Στις περιπτώσεις που σύζυγος πυροσβεστικού υπαλλήλου κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων, ολικώς ή μερικώς, διευκολύνσεων (των οποίων μπορούν και οι δύο εξίσου να κάνουν χρήση), ο/η σύζυγος πυροσβεστικός υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής κατά το μέρος που ο έτερος δεν κάνει χρήση των δικών του/της δικαιωμάτων, αλλά πάντα μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού ή μέρους του χρονικού διαστήματος της άδειας ανατροφής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση αντίστοιχης προς τούτο βεβαίωσης του αρμόδιου φορέα του ιδιωτικού τομέα.

γ. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του πυροσβεστικού υπαλλήλου κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, είναι δημόσιος υπάλληλος, με κοινή δήλωση τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής συνολικά ή τα χρονικά διαστήματα που θα κάνει χρήση καθένας εξ αυτών και πάντοτε διαδοχικά και αμέσως μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού.

δ. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του πυροσβεστικού υπαλλήλου κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, δεν εργάζεται, ο/η έτερος σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής, εκτός αν ο/η σύζυγος, λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης, κριθεί ανίκανος/η να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του τέκνου, σύμφωνα με βεβαίωση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος».

Επομένως, δεδομένου ότι ισχύουν αναλογικά τα ανωτέρω που αφορούν τη σύζυγο και για τη μητέρα του τέκνου πατέρα, με την οποία αυτός ασκεί από κοινού τη γονική μέριμνα, αφού έχει προβεί σε εκούσια αναγνώριση τέκνου, και λόγω του ότι αυτή εν προκειμένω είναι άνεργη, ο πυροσβέστης δεν δικαιούται χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου.

 Αμυγδαλιά Τσιάρα-Δικηγόρος
Δικηγορικό Γραφείο
Eυγενίας Α. Φωτοπούλου 
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!