Αν κάνω κατάσχεση μισθού για μη καταβολή διατροφής, τί γίνεται με τα δάνεια που πρέπει να πληρώσει;

Καλησπέρα, θα ήθελα την βοήθεια σας. Έχω σκοπό να κάνω κατάσχεση μισθού για διατροφή, καθώς βάζει ένα μέρος από αυτή και όχι όλο το ποσό. Ο πρώην σύζυγος είναι μισθωτός, έχει όμως κάποια δάνεια. Τι γίνεται σε περίπτωση κατάσχεσης αν το ποσό που περισσεύει δεν επαρκεί για να καλύψει τα δάνεια του;

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Κωνσταντίνα Αθανασίου

Η δικαστική απόφαση, που εκδόθηκε επί της διατροφής θα έλαβε προφανώς υπ’ όψιν την ύπαρξη δανείων του πρώην συζύγου σας, ορίζοντας ανάλογο των υπαρχουσών δυνατοτήτων του υπόχρεου, ποσό διατροφής, καθότι το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του δικαιούχου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του, η δε διατροφή περιλαμβάνει όλα τα προς το ζην αναγκαία για τη συντήρηση του δικαιούχου και επί πλέον τα έξοδα για την ανατροφή, καθώς και την επαγγελματική και την εν γένει εκπαίδευση του. Από την ερώτηση σας δεν προκύπτει αν το ποσό των δόσεων παρακρατείται αυτόματα από το πιστωτικό ίδρυμα, αλλά και πότε και για ποιο σκοπό αναλήφθηκαν οι δανειακές υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση που το ποσό των δόσεων των δανείων παρακρατείται αυτόματα από την τράπεζα, η κατάσχεση θα πραγματοποιηθεί στο ποσό, που απομένει. Στην περίπτωση μη αυτόματης παρακράτησης από το μισθό, αν ο πρώην σύζυγος σας δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει τις δόσεις των δανείων του, το γεγονός αυτό αφορά εκείνον. Θα πρέπει ανάλογα με το χρόνο και το σκοπό ανάληψης των δανείων να προβεί στις κατάλληλες κινήσεις, δηλαδή είτε να εφεσιβάλλει την απόφαση, που ορίζει τη διατροφή, σε περίπτωση που το δικαστήριο κακώς δεν προσδιόρισε σωστά, μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ποσό των δανείων ή να αιτηθεί τη μεταρρύθμιση της απόφασης επί των εκδοθέντων ασφαλιστικών μέτρων. Εννοείται ότι παράλληλα θα πρέπει να κάνει τις ανάλογες ρυθμίσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα. Η κατάσχεση, όμως, δεν εμποδίζεται για τους λόγους αυτούς

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!