Όροι συμμετοχής

1. Στους διαγωνισμούς του Singleparent.gr μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι συντάκτες και συνεργάτες του Singleparent.gr, όπως και οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους πρώτου και δευτέρου βαθμού.
2. Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς του Singleparent.gr είναι προαιρετική.
3.  Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς πραγματοποιείται είτε με υποβολή στοιχείων σε σχετική φόρμα συμμετοχής κατασκευασμένη γι’ αυτό το σκοπό, ή/και με σχόλιο κάτω από τη σχετική ανακοίνωσή τους, ή/και με like στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook & twitter) του Singleparent.gr ή/και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποδείξει το Singleparent.gr μέσω της ανακοίνωσης του εκάστοτε διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες που υποβάλλουν τα στοιχεία τους μέσω φόρμας συμμετοχής και ταυτόχρονα, επιλέγουν να λαμβάνουν ενημερωτικά email από το Singleparent.gr, θα λαμβάνουν το εβδομαδιαίο newsletter ωσότου πραγματοποιήσουν αυτοβούλως απεγγραφή από αυτό, πατώντας το σχετικό σύνδεσμο στο τέλος του newsletter.
4. Η συμμετοχή με υποβολή σχολίου όπου αυτή απαιτείται, δεν πραγματοποιείται με «reply to» σε σχόλιο άλλου συμμετέχοντα. Σχόλια που απαντούν σε άλλα, εξαιρούνται από το δικαίωμα συμμετοχής.
5. Σχόλια υβριστικά, δυσφημιστικά ή/και προσβλητικά για το site, τους δωροθέτες ή/και το αντικείμενο του εκάστοτε διαγωνισμού, θα διαγράφονται/αποκλείονται από το site ή/και από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook & twitter) του Singleparent.gr
6. Οι νικητές αναδεικνύονται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με τη μέθοδο «Research Randomizer», η οποία κληρώνει αριθμούς με τυχαίο και ηλεκτρονικό τρόπο χωρίς τη δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης. Κάθε αριθμός, αντιστοιχεί στην προτεραιότητα συμμετοχής που υπέβαλλε ο εκάστοτε συμμετέχων,  ξεκινώντας από την παλαιότερη συμμετοχή, στη νεότερη. Τα ονόματα των νικητών δημοσιεύονται στο site ή/και στη σελίδα του Singleparent.gr στο facebook ή οπουδήποτε αλλού κριθεί απαραίτητο. Για λόγους φερεγγυότητας των διαγωνισμών, οι ανακοινώσεις των νικητών πραγματοποιούνται με το πλήρες ονοματεπώνυμό τους και όχι με ψευδώνυμο.
7. Οι νικητές ενημερώνονται είτε μέσω facebook ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει και παραλαμβάνουν το δώρο τους στα στοιχεία που έχουν δηλώσει στη σχετική φόρμα συμμετοχής. Αν ο εκάστοτε διαγωνισμός δεν περιλαμβάνει φόρμα αλλά κάποιο άλλο τρόπο συμμετοχής, μετά τη λήξη του διαγωνισμού, το Singleparent.gr έρχεται σε επαφή με τους νικητές προκειμένου να τους ζητήσει τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή/παραλαβή των δώρων ή/και την ενημέρωση του εκάστοτε δωροθέτη.
8. Σε περίπτωση που ο/η νικητής/τρια δεν ανταποκριθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που ορίζεται κατά περίπτωση, πραγματοποιείται επαναληπτική κλήρωση για την ανάδειξη νέου νικητή.
9. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.
10. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στους διαγωνισμούς από τα μέλη της ίδιας οικογένειας ούτε η πολλαπλή συμμετοχή ενός ατόμου. Το ίδιο ισχύει και για όσους διατηρούν διπλούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook & twitter). Σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα συμμετοχής θα αφαιρείται ή θα ακυρώνεται και θα πραγματοποιείται επαναληπτική κλήρωση για την ανάδειξη νέου νικητή. Το Singleparent.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οριστικά όσους επιμένουν να συμμετέχουν από την ίδια ip περισσότερες της μίας φοράς με το ίδιο ή διαφορετικό ονοματεπώνυμο.
11. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένου δώρου παρά μόνο αν το επιτρέπει ο εκάστοτε διαγωνισμός κατά περίπτωση. Οι συμμετέχοντες μπαίνουν σε κλήρωση μόνο για τα δώρα που απεικονίζονται και αναγράφονται.
12. Νόμιμοι φόροι επί των δώρων, τέλη, κρατήσεις, και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτείται για τη λήψη των δώρων, βαρύνουν τους νικητές εκτός αν υπάρξει εξαίρεση σε συγκεκριμένη δωροθεσία, η οποία εξαίρεση θα διευκρινίζεται κατά περίπτωση.
13. Το Singleparent.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε τυχόν σωματική ή περιουσιακή βλάβη ή οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία/δαπάνη προκληθεί στον νικητή ή/και τον συνοδό του από την λήψη του δώρου ή και την ακύρωση ή αναβολή πραγματοποίησης αυτού.
14. Το Singleparent.gr ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση που το/τα δώρο/α, απωλεσθεί/ούν κατά τη μεταφορά τους μέσω ΕΛΤΑ ή κούριερ και με προορισμό τον/την νικητή/τρια.
15. Ως «διοργανώτρια εταιρία» νοείται είτε το Singleparent.gr ή οποιαδήποτε εταιρία αναλάβει να διοργανώσει κατ’ εντολή του Singleparent.gr τον εκάστοτε διαγωνισμό. Η εκάστοτε διοργανώτρια εταιρεία, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των διαγωνισμών, θα επεξεργάζεται προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο) και ως εκ τούτου, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του διαγωνισμού, (δημοσιοποίηση του ονόματος των νικητών στο site και στις σελίδες του σε site κοινωνικής δικτύωσης), λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.
16. Η διανομή των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στην εκάστοτε δωροθέτρια εταιρία, δεν επιτρέπεται.
17. Στις περιπτώσεις που οι δωροθέτες δεν τηρούν τους παρόντες όρους, ή/και αποσύρουν τα δώρα ή/και αποστέλλουν/παρέχουν στους νικητές, δώρα διαφορετικά σε είδος ή αξία από τα συμφωνηθέντα και ανακοινωθέντα, το Singleparent.gr διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει τα νόμιμα για τη ζημία που υπέστη.
18. Η συμμετοχή στον εκάστοτε διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή εκ μέρους των συμμετεχόντων δήλωση κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 για την εκ μέρους της ιστοσελίδας Singleparent.gr τήρηση αρχείου με τα προσωπικά τους δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) και την επεξεργασία τους από τη διοργανώτρια εταιρεία. Η δε αποδοχή του δώρου συνιστά συγκατάθεση του/της νικητή/τριας για τη χρήση του ονόματός του με σκοπό τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του καθώς και για την επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων κατά τα παραπάνω. Οι νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της διοργανώτριας, εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται.
19. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τον εκάστοτε διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του.
20. Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς προϋποθέτει γνώση και αποδοχή των όρων τους.
21. Οι συγκεκριμένοι όροι συμμετοχής, αναγράφονται και στους όρους χρήσης του Singleparent.gr