Αρπαγή ανηλίκου

0

Το άρθρο 1520 παρ. 1 του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι «ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό». Από το άρθρο αυτό προκύπτει ότι η επικοινωνία του γονέα με το παιδί πρέπει να μην παρεμποδίζεται για κανέναν λόγο, είτε οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση μεταξύ τους, είτε έχουν πάρει πλέον διαζύγιο με αποτέλεσμα να έχει ρυθμιστεί το ζήτημα της επιμέλειας και της επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο.

Ορισμένες φορές ο γονέας ο οποίος δεν έχει την επιμέλεια του παιδιού και ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το τέκνο, το ασκεί πέρα των νόμιμων ορίων του, όπως αυτά έχουν ρυθμιστεί από την απόφαση διαζυγίου, δηλαδή είτε παραμένει με το παιδί περισσότερο χρόνο από ό, τι του επιτρέπεται, είτε μεταφέρει το παιδί σε άλλη χώρα, χωρίς να έχει προηγουμένως συναινέσει σε αυτό ο γονέας που έχει την επιμέλεια και που διαμένει με το τέκνο. Όταν ο γονέας που ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας δεν επιστρέφει το τέκνο στον γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο, τότε, ο τελευταίος, μπορεί να κάνει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με την οποία μπορεί να ζητήσει να του παραδοθεί ή να του αποδοθεί το τέκνο. Με την απόφαση αυτή, κατά το άρθρο 950 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εκτός από την υποχρέωση για απόδοση ή παράδοση του τέκνου, μπορεί να απειληθεί κατά του γονέα που παρακρατεί το τέκνο χρηματική ποινή μέχρι 5.900 ευρώ.

Το ζήτημα της διεθνούς απαγωγής παιδιών έχει ρυθμιστεί σε διεθνές επίπεδο με τη Διεθνή Σύμβαση της Χάγης, η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 2102/1992. Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, η μετακίνηση ή η κατακράτηση παιδιού που είναι νεώτερο από 16 ετών θεωρείται παράνομη αν έγινε κατά παράβαση του δικαιώματος επιμέλειας όπως αυτό το ρυθμίζεται από  το κράτος που διαμένει το παιδί δηλαδή αν παρέβηκε ο γονιός που δεν έχει την επιμέλεια το δικαίωμα του άλλου γονιού στην επιμέλεια, αφού ο τελευταίος μόνο μπορεί να καθορίζει τον τόπο διαμονής του παιδιού. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το παιδί, προκειμένου να του επιστραφεί το παιδί μπορεί να απευθυνθεί στην Κεντρική Αρχή του τόπου της διαμονής τους (για την Ελλάδα είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης), ο οποίος πρέπει να κινήσει την δικαστική διαδικασία για την άμεση επιστροφή του παιδιού (βλ. απόφαση 2706/2013 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης).

Ο γονέας όμως που κατακρατεί το παιδί, μπορεί να αποκρούσει την υποχρέωσή του για επιστροφή, εφόσον αποδείξει ότι α) το πρόσωπο που έχει την μέριμνα του παιδιού (συνήθως ο άλλος γονέας) είχε συναινέσει στην μετακίνηση-κατακράτηση ή είχε δώσει την συγκατάθεσή του εκ των υστέρων ή β) ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την φυσική ή ψυχική υγεία του παιδιού, αν επιστραφεί στον άλλο γονέα. Στην περίπτωση ωστόσο που η μετακίνηση και η κατακράτηση κριθούν παράνομες, το Δικαστήριο αποφαίνεται όπως αναφέρθηκε ανωτέρω με το άρθρο 950 του ΚΠολΔ (διατάσσει άμεση παράδοση, ή χρηματική ποινή 5.900€, ή και προσωρινή κράτηση του γονέα).

Δικηγορικό Γραφείο
Eυγενίας Α. Φωτοπούλου & Συνεργατών
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία, μη διστάσετε να μας την απευθύνετε στο info@singleparent.gr ή μέσω της ειδικής φόρμας, εδώ .