Είμαι αναπληρώτρια και ενώ είμαι χήρα με τοποθετούν ως έγγαμη. Τί μπορώ να κάνω;

0

Καλησπέρα σας

Είμαι αναπληρώτρια εκπαιδευτικός σε χηρεία με ένα παιδί. Σύμφωνα με την εγκύκλιο τοποθέτησης αναπληρωτών, κάθε χρόνο τοποθετούμαι σαν έγγαμη με παιδί, καθώς δεν υπάρχει στην εγκύκλιο ειδική αναφορά για την περίπτωσή μου. Τί μπορώ να κάνω; Έχω απευθυνθεί στο υπουργείο αλλά δεν μπορούν να μου απαντήσουν.

Απαντάει η δικηγόρος Θεσσαλονίκης κυρία Ειρήνη Καψάλη 

Καλησπέρα σας

Οι εκάστοτε εγκύκλιοι που αφορούν την τοποθέτησή σας υπό την ιδιότητά σας ως αναπληρώτριας εκπαιδευτικού και εκδίδονται για το σκοπό αυτό κάθε νέο σχολικό έτος, στηρίζονται στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ 3 της υπ’ αριθ. 35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ.465/17.4.2003 τ.Β’) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 15244/Δ2 (ΦΕΚ 2617/01-10-2014 τ.Β΄) υπουργική απόφαση, βάσει της οποίας και εκδίδονται.

Στο ως άνω άρθρο ορίζεται ότι από τους καταρτισμένους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών προτιμώνται κατά σειρά: α) οι γονείς τεσσάρων παιδιών που είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, β) οι πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, γ) οι γονείς με τρία ή δύο ή ένα παιδί, δ) οι έγγαμοι χωρίς παιδιά και ε) οι έχοντες τα περισσότερα μόρια.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για την περίπτωση χηρείας σας, πράγματι δεν υφίσταται ειδική κατηγορία ώστε να διοριστείτε βάσει αυτής, καθώς ως φαίνεται στην υπό στοιχείο γ) περίπτωση η οποία και σας αφορά, το κρίσιμο για την τοποθέτησή σας δεν είναι η ύπαρξη ή όχι γάμου, αλλά η ύπαρξη του τέκνου.

Ειρήνη Καψάλη
Δικηγόρος

Βασιλέως Ηρακλείου 25
Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54624
Τηλέφωνο: 2310-225738
Web: http://ekapsali.gr/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!