Ενισχυτική Διδασκαλία για μαθητές Γυμνασίου 2013-2014

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2013-2014 απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και αφορά τα εξής μαθήματα:

  • Γλωσσική διδασκαλία (Αρχαία, Νέα)
  • Μαθηματικά
  • Φυσική
  • Χημεία
  • Αγγλικά (κύρια Ξένη Γλώσσα).

Στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας συμμετέχουν μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου που εμφανίζουν κενά στα παραπάνω μαθήματα, με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους σε αυτά.
Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, η μείωση της μαθητικής διαρροής, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση και να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στη δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενική Τεχνική Εκπαίδευση).
Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας αρχίζει να λειτουργεί κάθε σχολικό έτος και λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι συνολικής διάρκειας 12 ωρών και καθορίζεται ως εξής:

  • 4 ώρες Μαθηματικά
  • 2 ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • 3 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • 3 ώρες Αγγλικά.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΣΚΕΔ), τα οποία θα συγκροτηθούν από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων και ορίζονται ανά διεύθυνση με απόφαση του διευθυντή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.
Υπάρχει η δυνατότητα ένα ΣΚΕΔ να αποτελείται από μία σχολική μονάδα, μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (μικρά νησιά κ.λπ.).
Κριτήρια για την επιλογή των μαθητών στα τμήματα μαθημάτων, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, για συγκεκριμένο μάθημα σε συγκεκριμένο ΣΚΕΔ, αποτελούν ο αντίστοιχος βαθμός τριμήνου του μαθήματος και ο μέσος όρος του τριμήνου σε όλα τα μαθήματα.

Με βάση τα παραπάνω και με ευθύνη του διευθυντή της οικείας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε κάθε διεύθυνση, διαμορφώνεται πίνακας αιτούντων ανά μάθημα και ανά ΣΚΕΔ, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη συγκρότηση των αντίστοιχων τμημάτων.
Το ημερήσιο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας καλύπτει το 1/3 των διδακτικών ωρών ανά ημέρα,  μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει από 1 έως και όλα τα μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Τμήμα μαθήματος ορίζεται κάθε ομάδα μαθητών που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα. Σε κάθε τμήμα μαθήματος ενισχυτικής διδασκαλίας συμμετέχουν 10-15 μαθητές ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες περιοχές, νησιά, κ.λπ.) επιτρέπεται η μεταβολή των συγκεκριμένων ορίων έως-το λιγότερο- 5 μαθητές .

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής απουσιάζει αδικαιολόγητα για 20 συνεχόμενες διδακτικές ημέρες από τμήμα μαθήματος τότε διαγράφεται, με έγγραφη ενημέρωση του γονέα-κηδεμόνα του και αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα στον πίνακα αιτούντων.
Σε λίγες ημέρες αναμένεται  η υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες καθώς και η πρόσκληση προς τους εκπαιδευτικούς για να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα.