Εφορία ζητούσε να πάει ο νεκρός να υπογράψει για το κλείσιμο της εταιρίας του

0

Πάω στην εφορία για να κλείσω την επιχείρησή του άντρα μου, λόγω θανάτου.
«Πείτε στο σύζυγο να έρθει να υπογράψει» μου λένε.
«Δεν μπορεί, έχει αποβιώσει» τους απαντώ.
«Ακούσατε τί σας είπα, πρέπει να έρθει ο ίδιος» επιμένουν.
«ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΕΧΕΙ ΠΕΘΑΝΕΙ!».
«Δεν γίνεται να κλείσουμε την επιχείρηση 15 μέρες μετά, αφού τόσες μέρες, δεν χτυπήσατε ταμείο. Θα κάνετε ψευδή δήλωση ότι την έκλεισε μια μέρα πρίν πεθάνει» μου προτείνουν.
«Και ποιός θα υπογράψει τη ψευδή δήλωση;» ρωτώ.
«Μα εσείς!» μου απαντούν πολύ φυσικά.
Μάλιστα…ψάχνουμε λοιπόν και βρίσκουμε νόμο που λέει ότι σε περίπτωση θανάτου, η επιχείρηση μπορεί να κλείσει και μετά από 3 μήνες. Τον πήγα στην εφορία και δεν τον ήξεραν. Γλίτωσα έτσι 3.600 ευρώ πρόστιμο για την ημερομηνία κλεισίματος ταμειακής μηχανής»

Τη παραπάνω ιστορία, μοιράστηκε μαζί μας αναγνώστρια, στη σελίδα μας στο facebook, και σπεύσαμε να την προωθήσουμε στον συνεργάτη λογιστή-φοροτεχνικό της σελίδας μας κύριο Πέτρο Νταΐδη προκειμένου να μας διαφωτίσει σχετικά με το κλείσιμο επιχείρησης του/της συζύγου, σε περίπτωση θανάτου. Ο κύριος Νταΐδης, μας έγραψε τα εξής:

Στις 31-12-2013 βγήκε η πολ.1006 η οποία μεταξύ άλλων στο άρθρο 8 αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 8
Δήλωση Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

1. Τα φυσικά πρόσωπα της παρούσας, υποχρεούνται, να υποβάλλουν, εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική παύση της δραστηριότητάς τους, το έντυπο Μ4 «Δήλωση Διακοπής Εργασιών».

Σε περίπτωση θανάτου και συνέχισης της επιχείρησης, λόγω κληρονομικής διαδοχής, η δήλωση διακοπής υποβάλλεται, ταυτόχρονα με τη δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, εντός της ίδιας προθεσμίας και πάντως, πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής, από τους κληρονόμους. [highlight]Σε περίπτωση μη συνέχισης της επιχείρησης, η δήλωση διακοπής υποβάλλεται από έναν τουλάχιστον κληρονόμο, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα.[/highlight]

2. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, υποβάλλουν το ίδιο έντυπο, εντός δέκα (10) ημερών, από τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης ή από την ανακοίνωση διαγραφής τους από το Γ.Ε.ΜΗ όπου απαιτείται. Στις περιπτώσεις που τα εν λόγω πρόσωπα, δεν τίθενται σε εκκαθάριση, υποβάλλουν το ίδιο έντυπο, εντός δέκα (10) ημερών από τη λύση τους ή την παύση των εργασιών τους, κατά περίπτωση.

3. Πριν την καταχώρηση της δήλωσης στο μηχανογραφικό σύστημα, ακυρώνονται υποχρεωτικά τα θεωρημένα φορολογικά στοιχεία, η θεώρηση των οποίων, διενεργήθηκε από το χρόνο παραγωγικής λειτουργίας του σχετικού υποσυστήματος TAXIS, σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και υποβάλλεται από το φορολογούμενο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνεται ότι, δεν υφίστανται αποθέματα της επιχείρησης, πάγια ή εμπορεύσιμα, χρηματικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις.

4. Η διακοπή της επιχείρησης, ολοκληρώνεται, ανεξάρτητα της ύπαρξης βεβαιωμένων χρεών ή της μη εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογουμένων.

5. Με την καταχώρηση της δήλωσης αυτής στο υποσύστημα Μητρώου ολοκληρώνεται η διαδικασία διακοπής της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

[highlight]Επομένως όπως καταλαβαίνετε σε 10 ημέρες από την λήξη της προθεσμίας αποποίησης πρέπει να υποβάλλουμε την δήλωση διακοπής.
Το άρθρο 1847 του Α.Κ. δίνει τέσσερις (4) μήνες προθεσμία.[/highlight]

Πέτρος Νταΐδης-Λογιστής & Φοροτεχνικός
Διοίκηση Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
Ανδρούτσου 1 & Ομηρίδου Σκυλίτση 54Α
Πειραιάς ΤΚ 18532
Τηλέφωνα:2104252105-2104920515
Fax: 210-4252105
Web: http://www.daidis.net/
E-mail: info@daidis.gr

*Η κεντρική φωτογραφία του άρθρου είναι τυχαία και δεν απεικονίζει τα πραγματικά πρόσωπα της ιστορίας.

Ο κύριος Πέτρος Νταΐδης, συμμετέχει στο ειδικό πρόγραμμα «Πρώτη Επίσκεψη δωρεάν» που σου παρέχει τη πρώτη συνάντηση μαζί του, εντελώς δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να δείς εδώ ενώ μπορείς να υποβάλλεις το ερώτημά σου, μέσω της ειδικής φόρμας εδώ.