Αλλαγές στην ελάχιστη διάρκεια της άδειας μητρότητας προωθεί η Ε.Ε.

0

Η άδεια μητρότητας αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ΕΕ και εξασφαλίζει ισορροπία ανάμεσα στην οικογένεια και την επαγγελματική σταδιοδρομία. Ωστόσο, μεγάλες είναι οι διαφορές μεταξύ των κ-μ και οι προσπάθειες για τη θέσπιση κοινών προτύπων έχουν μπλοκαριστεί από τις κυβερνήσεις. Με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προειδοποιεί ότι θα αποσύρει την πρότασή της αν δεν σημειωθεί πρόοδος, η ολομέλεια συζήτησε την κατάσταση στις 19 Μαΐου και στις 20 με ψήφισμα της κάλεσε τα κ-μ να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις.

Η ισχύουσα νομοθεσία και οι προτεινόμενες αλλαγές
Η άδεια μητρότητας σε επίπεδο ΕΕ ρυθμίζεται από την οδηγία του 1992, η οποία ορίζει την ελάχιστη περίοδο άδειας μητρότητας σε 14 εβδομάδες, με 2 εβδομάδες υποχρεωτική και επίδομα που καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει προτείνει την αναθεώρηση της οδηγίας, τον καθορισμό της ελάχιστης διάρκειας της άδειας μητρότητας σε 18 εβδομάδες, με 6 εβδομάδες υποχρεωτική και επίδομα ύψους ενός πλήρους μισθού.

Το 2010 οι ευρωβουλευτές ψήφισαν για την επέκταση της άδειας μητρότητας σε τουλάχιστον 20 πλήρως πληρωθείσες εβδομάδες, εκ των οποίων οι 6 να είναι υποχρεωτικά μετά τον τοκετό.

Η κατάσταση στα κράτη μέλη
Σήμερα, η διάρκεια της άδειας μητρότητας διαφέρει σημαντικά από το ένα κράτος μέλος της ΕΕ στο άλλο – από 14 εβδομάδες σε ένα μικρό αριθμό κρατών μελών, μέχρι 28 εβδομάδες σε άλλα κράτη μέλη και σε ορισμένες περιπτώσεις, έως και 52 εβδομάδες, από τις οποίες δεν είναι όλες πλήρως πληρωμένες. Επίσης, υπάρχουν διαφορές στον αριθμό των υποχρεωτικών ημερών που δικαιούνται.

Τελευταία ευκαιρία να βγούμε από το αδιέξοδο
Η πρόταση που εκκρεμεί στο Συμβούλιο για περισσότερα από τέσσερα χρόνια. Τον Δεκέμβριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το ΕΚ και το Συμβούλιο ακόμη έξι μήνες για να καταλήξουν σε συμφωνία. Την Τρίτη 19 του Μαΐου, στις συζητήσεις της ολομέλειας οι ευρωβουλευτές συζητούν με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέλλον της νομοθεσίας και στις 20 ψηφίζουν ζητώντας, την επανάληψη των διαπραγματεύσεων.

Η ψηφοφορία διεξήχθη προχθές Τετάρτη στη 13.00 (ώρα Ελλάδος)

Ποσοστό γονιμότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ το 2013

Πηγή: http://www.taxheaven.gr/