Εγγύηση ενοικίου: Επιστρέφεται αν ο ενοικιαστής αποχωρήσει πρίν τη λήξη του συμβολαίου;

0

«Τι γίνεται με την εγγύηση ενός ενοικίου που έχει καταβάλει ο ενοικιαστής εάν αποχωρήσει πριν τη λήξη της διετούς μίσθωσης κατοικίας; Πρέπει ο ιδιοκτήτης να την επιστρέψει;»

Απαντάει η δικηγόρος Θεσσαλονίκης κυρία Ειρήνη Καψάλη 

Ως «εγγύηση» στη μίσθωση αποκαλείται, στην καθημερινή πρακτική, το χρηματικό ποσό που δίδεται από τον μισθωτή στον εκμισθωτή, ως διασφάλιση της ομαλούς εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων που απορρέουν από τη μισθωτική σχέση.

Η εγγύηση αυτή διέπεται, ως προς τη λειτουργία και την τύχη της, από τις ειδικότερες συμφωνίες των μερών, στα πλαίσια της ελευθερίας των συμβάσεων, διότι είναι δυνατόν να συμφωνήθηκε προς εξασφάλιση του μισθώματος ή ως αρραβώνας (επιβεβαιωτικός ή προς κάλυψη της ζημίας από τη μη εκπλήρωση της συμβάσεως κ.λπ.) ή ως ποινική ρήτρα ή ως συμβατική εγγυοδοσία.

Συνήθως, πάντως, δίνεται ως εγγυοδοσία και ειδικότερα αποτελεί προκαταβολή έναντι μελλοντικού χρέους του μισθωτή που θα παραμείνει τυχόν ανεξόφλητο, οπότε και θα καταλογισθεί σ’ αυτό το ποσό της εγγυοδοσίας. Για την ειδικότερη συμφωνία ανατρέχουμε πάντοτε στους όρους του μισθωτηρίου συμβολαίου. 

Το ποσό της «εγγύησης» πρέπει να επιστρέφεται στο μισθωτή μετά τη συμβατική ή νόμιμη λήξη της μισθώσεως και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του έναντι του εκμισθωτή. Συνεπώς, στη δική σας περίπτωση ουσιώδη ρόλο για την επιστροφή ή μη της εγγύησης διαδραματίζει ο λόγος αποχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.

Σε περίπτωση που η αποχώρηση του μισθωτή οφείλεται σε λόγους που αφορούν προσωπικά τον ίδιο και όχι το ακίνητο και εφόσον εσείς δεν συμφωνήσατε στην παράδοση του μισθίου, θεωρώ (με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κάποιος όρος της μίσθωσης που προβλέπει κάτι διαφορετικό) πως μπορείτε να διατηρήσετε στα χέρια σας το ποσό αυτό.

Σε περίπτωση που η αποχώρησή του, οφείλεται σε λόγους που ανάγονται σε προβλήματα – σοβαρές ελλείψεις του ακινήτου, και γενικά δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του μισθωτή, εφόσον δεν υπάρχουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί κοινής ωφελείας ή άλλες αξιώσεις σε βάρος του, το ποσό θα πρέπει να επιστραφεί, υπογράφοντας τη σχετική απόδειξη. 

Ειρήνη Καψάλη
Δικηγόρος
Βασιλέως Ηρακλείου 25
Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54624
Τηλέφωνο: 2310-225738
Web: http://ekapsali.gr/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!