Ο πρώην σύζυγος δίνει διατροφή αλλά δεν πληρώνει τα αγγλικά των παιδιών όπως συμφωνήσαμε. Τί να κάνω;

Γεια σας.

Είμαι χωρισμένη μητέρα με 2 παιδάκια. Ο πρώην σύζυγος καταβάλλει διατροφή 350€ για τα δυο παιδιά σε τραπεζικό λογαριασμό, αλλά δεν θέλει να πληρώνει το φροντιστήριο των παιδιών (αγγλικά), γιατί είναι μεγάλο το κόστος, ενώ είναι γραμμένο στο συμφωνητικό, που έχουμε υπογράψει παρουσία δικηγόρων. Δηλώνει άνεργος, αλλά έχει εστιατόριο εδώ και 22 χρόνια με τον αδερφό του, που δεν φαίνεται κάπου. Την επιμέλεια των παιδιών την έχω εγώ. Τα παιδιά τα παίρνει κατόπιν συνεννόησης μαζί μου και όχι κάθε σαββατοκύριακο, 15 ήμερες Χριστούγεννα, Πάσχα κτλ. Εγώ εργάζομαι όλο το χρόνο με μηνιαίο μισθό 830€ και μένω στο ενοίκιο, γιατί δεν μας έδινε το σπίτι. Τί μπορώ να κάνω, για να πληρώνει έστω τα αγγλικά;

Απαντάει ο δικηγόρος κύριος Δημήτρης Δουλιώτης

Αξιότιμη Κυρία

Εξ όσων μας εξιστορείτε συνάγω ότι ο γάμος σας έχει λυθεί με συναινετικό διαζύγιο δεδομένου ότι αναφέρεστε στο ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράψατε.

Εκ της διατάξεως (του άρθρ. 1441 § 2 ΑΚ) συνάγεται ότι, εν αντιθέσει προς τη συμφωνία για την επιμέλεια και την επικοινωνία, η οποία είναι υποχρεωτική για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου –εφόσον οι σύζυγοι έχουν κοινό ανήλικο τέκνο – η συμφωνία περί διατροφής δεν είναι υποχρεωτική, έχει προσωρινό χαρακτήρα (επέχουσα κατά κάποιο τρόπο χαρακτήρα ασφαλιστικών μέτρων) και δεν εμποδίζει την άσκηση σχετικής αγωγής διατροφής στο μέλλον προκειμένου να εκδοθεί η οριστική απόφαση για την διατροφή.

Σε περίπτωση που μεταβληθούν οι συνθήκες και υπάρξει ανάγκη μεταβολής των όρων του συμφωνητικού και της απόφασης του εδαφίου γ’ του άρθρου 1441 ΑΚ, οπότε πρέπει να γίνει προσφυγή στις διατάξεις των άρθρων 681 Β και Γ ΚΠολΔ ή αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 682 ΚΠολΔ (Ασφαλιστικά Μέτρα) να επιτευχθεί προσωρινή ρύθμιση ή προσωρινή επιδίκαση (αύξηση ή μείωση) της διατροφής (άρθρ. 728 επ. και 731 επ. ΚΠολΔ).

Μπορείτε λοιπόν να ασκήσετε αγωγή διατροφής για την οριστική διευθέτηση του ζητήματος της διατροφής και επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προυποθέσεις, και ασφαλιστικά μέτρα για την επίτευξη νέας ρύθμισης που θα προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Προφανώς η μεταβολή των συνθηκών ή και οι μεταβληθείσες ανάγκες των παιδιών θα πρέπει να μπορούν να αποδειχτούν.

Συμπερασματικά αναφέρω ότι παρότι συμφωνήσατε να καταβάλλεται από τον πατέρα το ποσό των 350€ ως διατροφή για τα ανήλικα τέκνα σας, εφόσον οι ανάγκες τους έχουν αποδεδειγμένα αυξηθεί μπορείτε να ζητήσετε εκ νέου καθορισμό της διατροφής με κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και κατόπιν σχετικής αγωγής. Καλό θα ήταν να μελετήσει την απόφαση σας συνάδελφος και να σας συμβουλεύσει περαιτέρω.

Στη διάθεση σας.

Δημήτριος Β. Δουλιώτης
Δικηγόρος LLB London
Δημοκρίτου 32 Κολωνάκι, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3627672
Web: http://douliotis-law.com/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!