Δίνω τη μισή διατροφή κατόπιν συμφωνίας επειδή καλύπτω τα μισά έξοδα των παιδιών. Αν η πρώην με πάει σε δίκη τί γίνεται;

Καλησπέρα σας

Είμαι χωρισμένος 3 χρόνια με 2 ανήλικα τέκνα, 7 και 5 ετών. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό, που επικύρωσε το δικαστήριο, είχαμε συμφωνήσει να καταβάλλω διατροφή 300 ευρώ συνολικά. Είμαι δημόσιος υπάλληλος με μισθό 1100 ευρώ και μένω σε ενοίκιο 300 ευρώ. Η πρώην σύζυγος διατηρεί κατάστημα, που όμως λογιστικά καταφέρνει να δείχνει σχεδόν μηδενικό εισόδημα, ενώ στην πραγματικότητα βγάζει τα 3πλασια από μένα. Εγώ κρατάω τα παιδιά 12 καθημερινές απογεύματα το μήνα (3 ημέρες/εβδομάδα) συν δύο Σαββατοκύριακα. Επίσης, καλύπτω εξ ολοκλήρου τα οδοντιατρικά και παιδιατρικά έξοδά τους, φροντιστήρια αγγλικών, καθώς και ένα χρέος δικό της στην εφορία από την εποχή, που είχαμε κοινό ΑΦΜ. Κατά αυτό το τρόπο τα μηνιαία έξοδα για τα παιδιά ανεβαίνουν και κάνουν την καταβολή του εκδικασμένου ποσού των 300 ευρώ αδύνατη.

Τον τελευταίο χρόνο άτυπα συμφωνήσαμε να καταβάλω την μισή διατροφή, αλλά κάθε φορά, που προκύπτει κάποιο έξτρα έξοδο (αγορά σχολικών , βοήθημα διδασκαλίας, αθλητικές δραστηριότητες κτλ) με απειλεί, ότι αν δεν το καλύψω, θα διεκδικήσει αναδρομικά όλο το ποσό της διατροφής, που δεν δίνω.

Θα ήθελα να ρωτήσω, αν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο από την στιγμή, που εγώ δεν έχω το 100% των αποδείξεων, που καταβάλω για τα έξτρα έξοδα των παιδιών και δεν αποδεικνύονται νομικά και επίσης, αν σε πιθανή αγωγή ή δίκη θα συνυπολογιστεί (μιας και αναγράφεται στο συμφωνητικό) το γεγονός, πως εγώ φροντίζω σε ένα μεγάλο μέρος τα παιδιά στην οικεία μου με όποια οικονομική επιβάρυνση προκύπτει.

Απαντάει ο δικηγόρος κύριος Δημήτρης Δουλιώτης

Εκ της διατάξεως (του άρθρ. 1441 § 2 ΑΚ) συνάγεται ότι, εν αντιθέσει προς τη συμφωνία για την επιμέλεια και την επικοινωνία, η οποία είναι υποχρεωτική για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου –εφόσον οι σύζυγοι έχουν κοινό ανήλικο τέκνο – η συμφωνία περί διατροφής δεν είναι υποχρεωτική, έχει προσωρινό χαρακτήρα (επέχουσα κατά κάποιο τρόπο χαρακτήρα ασφαλιστικών μέτρων) και δεν εμποδίζει την άσκηση σχετικής αγωγής διατροφής στο μέλλον προκειμένου να εκδοθεί η οριστική απόφαση για την διατροφή. Σε περίπτωση που μεταβληθούν οι συνθήκες και υπάρξει ανάγκη μεταβολής των όρων του συμφωνητικού και της απόφασης του εδαφίου γ’ του άρθρου 1441 ΑΚ, οπότε πρέπει να γίνει προσφυγή στις διατάξεις των άρθρων 681 Β και Γ ΚΠολΔ ή αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 682 ΚΠολΔ (Ασφαλιστικά Μέτρα) να επιτευχθεί προσωρινή ρύθμιση ή προσωρινή επιδίκαση (αύξηση ή μείωση) της διατροφής (άρθρ. 728 επ. και 731 επ. ΚΠολΔ).

Μπορείτε λοιπόν να ασκήσετε αγωγή διατροφής για την οριστική διευθέτηση του ζητήματος της διατροφής και επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προυποθέσεις, και ασφαλιστικά μέτρα για την επίτευξη νέας ρύθμισης που θα προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Προφανώς η μεταβολή των συνθηκών ή και οι μεταβληθείσες ανάγκες των παιδιών θα πρέπει να μπορούν να αποδειχτούν.

Όσον αφορά την άτυπη συμφωνία σας για καταβολή της μισής διατροφής τον τελευταίο χρόνο η συμφωνία αυτή ευνόητο πως δεν μπορεί να αντιταχθεί στην υπάρχουσα δικαστική απόφαση που μεταξύ άλλων επικύρωσε και την συμφωνία σας για καταβολή διατροφής. Την εκτελεστότητα την αναγνωρίζει και τη χορηγεί στην απόφαση του συναινετικού ο ίδιος ο Νόμος ως προς το περιεχόμενο των συμφωνιών, το οποίο θα πρέπει να έχει αναγραφεί ολόκληρο στην αίτηση και να αποτελεί αίτημα της. Συνεπώς και υπό την προυπόθεση ότι η απόφαση σας αναγράφει στο διατακτικό της την συμφωνία και τον τρόπο καταβολής της διατροφής τότε αυτή μπορεί να αναζητηθεί αν δεν έχει καταβληθεί. (έστω και μερικώς).

Πρακτικά καλό είναι επίσης να γνωριζετε ότι σε επίπεδο δικαστηριακής πρακτικής η προφορική συμφωνία που επικαλείστε, αν η υπόθεση φτάσει στο Δικαστήριο, είναι σχεδόν βέβαιο πως η αντίδικος σύζυγός σας θα αρνηθεί την ύπαρξη της. Συμπερασματικά λοιπόν εφόσον υπάρχει δικαστική απόφαση που διατάσσει την καταβολή διατροφής και αυτή δεν καταβάλλεται έστω και μερικώς η τελευταία μπορεί να αναζητηθεί δικαστικά. Η προφορική σας συμφωνία δεν αλλάζει κάτι, δεδομένου της ύπαρξης δικαστικής απόφασης. Μπορείτε φυσικά να καταθέσετε αγωγή και τυχόν ασφαλιστικά μέτρα για να καθοριστεί εκ νέου η διατροφή που θα υποχρεούστε να καταβάλλεται βάσει των νέων συνθηκών.

Στη διάθεση σας.

Δημήτριος Β. Δουλιώτης
Δικηγόρος LLB London
Δημοκρίτου 32 Κολωνάκι, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3627672
Web: http://douliotis-law.com/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!