Δεν πήγα το παιδί σε εξωσχολική δραστηριότητα γιατί το άλλο παιδί ήταν άρρωστο και η πρώην, μου έκανε μήνυση

Καλημέρα σας

Με την πρώην σύζυγο μου είμαστε σε διάσταση εδώ κι έναν χρόνο. Υπάρχει προσωρινή δικαστική απόφαση, σύμφωνα με την οποία έχω επικοινωνία με τα παιδιά συγκεκριμένες ημέρες κάθε μήνα. Επιπλέον τα παιδιά διανυκτερεύουν στο σπίτι μου κάθε δεύτερο σαββατοκύριακο και παράλληλα έχω την υποχρέωση να πηγαίνω τα παιδιά στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες, οι οποίες είναι συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Δυστυχώς η απόφαση δεν προβλέπει τίποτε για τις περιπτώσεις που τα παιδιά είναι άρρωστα ή για έκτακτες εξωσχολικές δραστηριότητες.

Σας ενημερώνω πως δεν έχω δυνατότητα να αφήσω το ένα από τα δύο παιδιά στο σπίτι και να μετακινηθώ με το άλλο παιδί για τις ανάγκες μια εξωσχολικής δραστηριότητας, σε αντίθεση με τη σύζυγο μου η οποία διαμένει με τους γονείς της.

Προέκυψε μια έκτακτη συμμετοχή του ενός παιδιού σε κάποια εξωσχολική δραστηριότητα, η οποία θα είχε διάρκεια τουλάχιστον 5 ώρες, ένα Σάββατο που είχα εγώ τα παιδιά. Μη έχοντας δυνατότητα να παραστώ με το παιδί μου στη συγκεκριμένη έκτακτη δραστηριότητα κι έχοντας το άλλο παιδί άρρωστο (υπάρχουν αποδείξεις) με αντιβίωση, επέλεξα να μη ταλαιπωρήσω το άρρωστο παιδί μου και να μη συμμετάσχουμε στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ενημερώθηκα πως υπέβαλαν μήνυση για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Παρακαλώ για την άποψη σας επί τους θέματος κι επιπλέον θα ήθελα να ρωτήσω: Μπορώ να ζητήσω διευκρινήσεις για τους όρους της δικαστικής απόφασης; Τί θα πρέπει δηλαδή να κάνω σε περίπτωση ασθένειας των παιδιών και σε περίπτωση εκτάκτων συμμετοχών σε εξωσχολικές δραστηριότητες;

Απαντάει ο δικηγόρος κύριος Δημήτρης Δουλιώτης

Αξιότιμε Κύριε

Παρότι στην συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσεων δεν συναντώνται διατυπώσεις που να γεννούν τέτοιες ασάφειες ικανές να δικαιολογούν την προσφυγή στην διαδικασία ερμηνείας εντούτοις αυτή υπάρχει.

Συγκεκριμένα κατ’ άρθρο 316 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας «…Αν η απόφαση είναι διατυπωμένη με τρόπο που γεννά αμφιβολίες ή είναι ασαφής, το δικαστήριο που την έχει εκδώσει μπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος, να την ερμηνεύσει με νέα του απόφαση έτσι που η έννοια της να γίνει αναμφίβολη, η ερμηνεία όμως δεν μπορεί ποτέ να αλλάξει το διατακτικό της απόφασης…»

Για να μπορέσω να κρίνω αν η απόφαση χρήζει ερμηνείας θα πρέπει αυτή πρώτα να μελετηθεί στο σύνολο της. Η απόφαση επίσης προβλέπει μόνο για όσα υπεβλήθησαν ως ζητούμενα. Για να συμπεριλάβει κατά κανόνα ο Δικαστής στην απόφαση του συγκεκριμένα ζητήματα, όπως αυτό που μας παραθέτετε, θα έπρεπε να είχε αυτό συμπεριληφθεί στην αίτηση σας. Φυσικά και ιδίως σε Δίκη Ασφαλιστικών μέτρων ο Δικαστής έχει μεγάλη ευχέρεια αλλά πρακτικώς για να διευκρινισθεί και κριθεί ένα ζήτημα, όπως αυτό που μας παραθέτετε, θα έπρεπε να διατυπώνεται στην αίτηση σας.

Παρότι έχω ελάχιστα στοιχεία της υπόθεσης σας στη διάθεση μου, εκτιμώ ότι η μήνυση για παραβίαση Δικαστικής απόφασης, αν υφίσταται, δεν δύναται να αφορά μόνο την δικαιολογημένη μη συμμετοχή του ενός τέκνου σας σε κάποια έκτακτη δραστηριότητα διότι ως τέτοια δεν ευσταθεί νομικά. Ενδεικτική περίπτωση παραβίασης Δικαστικής απόφασης συντρέχει όταν ο γονέας που ασκεί το δικαίωμα για επικοινωνία δεν επιστρέφει τα τέκνα ή όταν ο έχων την επιμέλεια παρεμποδίζει το δια δικαστικής απόφασης καθορισμένο σχέδιο επικοινωνίας και όχι η άπαξ δικαιολογημένη μη συμμετοχή σε έκτακτη δραστηριότητα.

Στη διάθεση σας

Δημήτριος Β. Δουλιώτης
Δικηγόρος LLB London
Δημοκρίτου 32 Κολωνάκι, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3627672
Web: http://douliotis-law.com/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!