Σχολικό βοήθημα 300 ευρώ: Γιατί ζητούν να μην παίρνω άλλα επιδόματα;

0

Αρκετοί αναγνώστες μας, που έκαναν αίτηση για το σχολικό βοήθημα των 300 ευρώ, ήρθαν σε επαφή μαζί μας για να μας ενημερώσουν ότι επικοινώνησε μαζί τους η Πρωτοβάθμια ή αντίστοιχα η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση της περιοχής τους, από όπου τους ζητούσαν βεβαίωση από τη Πρόνοια ότι δεν λαμβάνουν το προνοιακό επίδομα και βεβαίωση από τον ΟΓΑ για το ποσό που λαμβάνουν ως οικογενειακό επίδομα. Και επειδή κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στα δικαιολογητικά και στις προύποθέσεις που απαιτούνται, τουλάχιστον όχι μέχρι πρότινος, επικοινωνήσαμε με τη δικηγόρο μας κυρία Ευγενία Φωτοπούλου προκειμένου να μας ενημερώσει αν υπάρχει κάποια αλλαγή στο νόμο ή κάποια νέα εγκύκλιος που να ορίζει κάτι αντίστοιχο. Η κυρία Ευγενία Φωτοπούλου έκανε έρευνα για το θέμα και μας εξηγεί:

«Ο Ν. 3016/2002 στο άρθρο 27 παρ. 3 με τίτλο «Μέτρα κοινωνικής πολιτικής» προβλέπει ότι «Σε οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, που έχουν τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, καταβάλλεται από το έτος 2002 ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παιδί μέχρι το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσής του και κατ” ανώτατο όριο μέχρι και του δέκατου έκτου έτους (16ου) έτους της ηλικίας του.

Η ενίσχυση αυτή καταβάλλεται με τη λήξη εκάστου σχολικού έτους, μετά από βεβαίωση του διευθυντή του σχολείου για την εγγραφή του μαθητή και την κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων κατά το σχολικό έτος που έληξε». Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα εν προκειμένω νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.

Στο νόμο για το σχολικό βοήθημα ή στη σχετική υπουργική απόφαση δεν αναφέρεται κάτι για τα έγγραφα από τον ΟΓΑ και την Πρόνοια. Όμως στη σχετική αυτή υπουργική απόφαση (ΥΑ 2/4/2012 (ΥΑ 2/46354/0026, ΦΕΚ Β 2204 2012), αναγράφεται: «Ορίζουμε όπως οι δαπάνες για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται από τις οικείες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και εντέλλονται προς πληρωμή αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά εντάλματα».

Και εδώ κρύβεται το εξής: Τα δύο νέα δικαιολογητικά τα χρειάζεται η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου  για να κάνει σωστά τον έλεγχο και να διπλο-ελέγξει ότι πράγματι το εισόδημα των αιτούντων δεν είναι άνω των 3.000 ευρώ, θέλοντας να ελέγξουν. Οι εν λόγω προϋποθέσεις δηλαδή προστέθηκαν ένεκα της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου και δεν αναγράφονται ευθέως στο νόμο του σχολικού βοηθήματος. Ο ν. 4270/2014, αλλά και η εν γένει ratio γύρω από τη φύση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου, της επιβάλλει την υποχρέωση του ελέγχου της καταβολής χρημάτων προς τους διοικουμένους (είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δημόσιων φορέων, των οποίων ελέγχει τις δαπάνες και παρακολουθεί την ορθή εκτέλεσή του). Με άλλα λόγια, η εν λόγω υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να ελέγχει κατά την εκκαθάριση και πριν την πίστωση του επιδόματος, εάν ο δικαιούχος του επιδόματος υπερβαίνει το εισόδημα των 3.000 ευρώ, για να αποφεύγονται οι περιπτώσεις καταχρηστικής καταβολής του. Για αυτό το λόγο, απαιτούνται οι ως άνω βεβαιώσεις για τα επιδόματα, που λαμβάνει ο δικαιούχος.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τις δύο παραπάνω βεβαιώσεις, δεν τις ζητάνε σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Στις περιοχές όπου ζητούν αυτές τις δύο βεβαιώσεις, είναι όχι επειδή το λέει ο νόμος του σχολικού βοηθήματος (γιατί δεν το λέει), αλλά επειδή τους το ζητάει η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου» μας εξηγεί η κυρία Φωτοπούλου ενώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μπορείς να δείς εδώ.

Σε παλαιότερη επικοινωνία μας με τη Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Αθηνών, μας είχαν ενημερώσει ότι το σχολικό βοήθημα έχει αναδρομική ισχύ για δύο έτη, δηλαδή οι δικαιούχοι που δεν έχουν κάνει αίτηση για το σχολικό βοήθημα, μπορούν να κάνουν για το τρέχων σχολικό έτος αλλά και για το προηγούμενο. Δυστυχώς όμως, αναγνώστριά μας ενημερώθηκε από το σχολείο του παιδιού της, ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Η δικηγόρος μας κυρία Ευγενία Φωτοπούλου τοποθετείται σε αυτό ως εξής:

«Ζήτημα έχει τεθεί αναφορικά με την αναδρομικότητα χορήγησης του βοηθήματος. Ο νόμος δεν ορίζει κάτι επ” αυτού ρητά, ωστόσο δεν απαγορεύει τη χορήγησή του και για το προηγούμενο σχολικό έτος, εφόσον για κάποιο λόγο δεν έγινε εγκαίρως η αίτηση. Αυτό προκύπτει από έρευνά μας σχετικά με την πάγια πρακτική που ακολουθείται από τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες κάνουν δεκτά αιτήματα και για το προηγούμενο έτος, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Μας ετέθη από κάποιους γονείς το ζήτημα ότι σε ορισμένα σχολεία δεν κάνουν δεκτές τις αιτήσεις για το προηγούμενο έτος. Σε κάθε περίπτωση το σχολείο είναι υποχρεωμένο να δεχτεί την αίτηση και να την προωθήσει εν συνεχεία στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι εν συνεχεία φορείς από το σχολείο θα αποφασίσουν σχετικά με το θέμα της αναδρομικότητας»

[highlight]Εμείς ως Singleparent.gr τοποθετούμαστε κατά της απόφασης να προσμετρώνται στα εισοδήματα του εκάστοτε δικαιούχου, το πενιχρό επίδομα του ΟΓΑ και το ακόμη πιο πενιχρό της Πρόνοιας γιατί έτσι όπως το πάνε, σε λίγο το σχολικό βοήθημα δεν θα το παίρνει κανείς. Ή μήπως αυτός είναι ο στόχος τελικά;[/highlight]

*Ευχαριστούμε τη δικηγόρο μας κυρία Ευγενία Φωτοπούλου για την ενημέρωση και την-όπως πάντα-άψογη συνεργασία.