ΚΕΑ: Τί θεωρεί μονογονεϊκή οικογένεια και τί ισχύει για τους γονείς σε διάσταση!

0

Αλλαγή έχει επέλθει στον ορισμό της μονογονεϊκότητας για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ΚΕΑ σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου  Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Εργασίας προς τους δήμους σχετικά με την μονογονεϊκή οικογένεια γίνεται γνωστό ότι τεκμηριώνεται για τον γονιό που ασκεί τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια του τέκνου και διαμένει μαζί του.

Τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τη μονογονεϊκότητα είναι: α) απόφαση δικαστηρίου – διαζευκτήριο που ρυθμίζει την επιμέλεια, ή β) προσωρινή απόφαση δικαστηρίου που ρυθμίζει την επιμέλεια. Οι γονείς θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία του εκάστοτε δήμου ώστε να τροποποιηθεί η αίτησή τους και να ενταχθούν στις μονογονεϊκές οικογένειες.

Όπως προκύπτει από τις διευκρινίσεις του keaprogram.gr Μονογονεϊκή οικογένεια θεωρείται σύμφωνα με την ΚΥΑ εκείνη στην οποία ένας μόνο γονέας ασκεί εν τοις πράγμασι και κατά αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση, τη γονική μέριμνα ανήλικων τέκνων.

Η μονογονεϊκότητα ισχύει μόνο για ανήλικα παιδιά ή και για ενήλικα έως 25 χρονών που σπουδάζουν;
Για τους σκοπούς του προγράμματος, η μονογονεϊκότητα ισχύει μόνο για τα ανήλικα παιδιά. Τα ενήλικα έως 25 που σπουδάζουν, θα λάβουν έτσι κι αλλιώς το ποσό που αντιστοιχεί για τα ενήλικα μέλη.

Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας που φιλοξενείται από τους γονείς της μπορεί να υποβάλει μόνη της αίτηση για ΚΕΑ (η μητέρα διαθέτει απόφαση προσωρινής επιμέλειας των παιδιών & κατάθεση αγωγής για διαζύγιο που θα εκδικαστεί μελλοντικά);
Όχι, όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη πρέπει να υποβάλουν μια αίτηση. Σε διάσταση Περίπτωση αιτούσας η οποία δηλώνει ότι είναι σε διάσταση στα λόγια χωρίς να υπάρχει κανένα έγγραφο (αίτηση κλπ). Δεν έχουν προβεί σε καμιά ενέργεια διαζυγίου. Όμως, προσκομίζει φορολογική δήλωση Ε1 έτους 2015 στην οποία εμφανίζεται μόνο αυτή και όχι ο σύζυγος (κάνει χωριστή φορολογική δήλωση), το ίδιο εμφανίζει και η εφαρμογή του ΚΕΑ στο πεδίο σύνθεση νοικοκυριού.

Στη περίπτωση αυτή χρειάζεται κάποιο αποδεικτικό ή όχι ώστε στο πεδίο οικογενειακή κατάσταση που είναι κενό να επιλεγεί ότι είναι σε διάσταση;
Δεν αρκεί η χωριστή φορολογική δήλωση. Χρειάζεται κάποια τεκμηρίωση, όπως πχ τελεσίδικη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή δικαστική απόφαση διάστασης ή δικαστική απόφαση λύσης του συμφώνου συμβίωσης, ή απόφαση προσωρινής επιμέλειας παιδιών, ή πρόσφατη αίτηση διαζυγίου για τη διάσταση, ή αποδεικτικά που τεκμηριώνουν ότι οι σύζυγοι δεν συνοικούν (μισθωτήρια συμβόλαια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ), ή άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει ότι το άτομο δεν αποτελεί μέλος του νοικοκυριού. Απλές υπεύθυνες δηλώσεις ή ένορκες βεβαιώσεις δεν αρκούν. Ζευγάρι που είχε υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση το 2015. Το Μάρτιο του 2016 βρίσκονται σε διάσταση χωρίς κάποιο αποδεικτικό στοιχείο (έχει επιληφθεί η αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας).

Η σύζυγος νοίκιασε σπίτι. Ποιος δικαιούται να υποβάλει δήλωση στο ΚΕΑ (και οι δύο ή κανένας) και με ποια δικαιολογητικά;
Αν δεν διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη δεν μπορούν να κάνουν κοινή αίτηση για το ΚΕΑ. Χρειάζεται τεκμηρίωση της διάστασης παρόλα αυτά, έστω και μια βεβαίωση από την αστυνομική διεύθυνση που έχει επιληφθεί.

www.dikaiologitika.gr