Έξοδα κηδείας: Αναλυτικός οδηγός για το πώς και πόσα!

2

Το ξέρουμε ότι είναι δύσκολο μέσα στο πένθος σας, να τρέχετε να μαζεύετε δικαιολογητικά αλλά τα οικονομικά όλων μας σήμερα δεν αφήνουν περιθώρια να χαρίζουμε χρήματα, ειδικά στο Ελληνικό δημόσιο που δεν χαρίζεται σε κανέναν και με τίποτα.

Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ τον Φεβρουάριο του 2012, η κάλυψη των εξόδων κηδείας παραμένει στην αρμοδιότητα των ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ,ΟΑΕΕ, ΟΠΑ∆, ΙΚΑ) στα οποία είναι ενταγμένοι οι θανόντες.  Επομένως για να εισπράξετε τα έξοδα κηδείας θα πρέπει να απευθυνθείτε είτε στο ταμείο του θανόντος είτε στο γραφείο κηδειών εάν αυτό αναλαμβάνει να εισπράξει τα χρήματα για λογαριασμό σας.

Παρακάτω μπορείτε να πάρετε μία πρώτη εικόνα έχοντας υπόψιν ότι [highlight]λόγω της συνεχούς αλλαγής των νόμων αλλά και του νέου μνημονίου, κάποια πράγματα ενδέχεται, τη στιγμή που τα διαβάζετε, να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί ενώ τα ποσά είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να μην ισχύουν για τη περίπτωσή σας. [/highlight]

Καλό θα είναι λοιπόν, πρίν από οποιαδήποτε ενέργεια, να επαληθεύσετε τις πληροφορίες με το ταμείο σας ώστε να μην ταλαιπωρηθείτε ενώ για οποιαδήποτε παράλειψη, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@singleparent.gr

ΙΚΑ 
642,72 ευρώ
(Για να χορηγηθούν έξοδα κηδείας πρέπει ο άμεσα ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει 100 ημέρες εργασίας τον προηγούμενο χρόνο. Η προθεσμία για να διεκδικήσετε τα έξοδα κηδείας από το ΙΚΑ είναι πέντε έτη.).

Δικαιολογητικά
Ατομικό βιβλιάριο υγείας του θανόντος.
Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή Βεβαίωση Εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ελέγχει τον εργοδότη αν ο θανών ήταν ενεργά ασφαλισμένος.
Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
Διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του εργολάβου κηδειών για τα έξοδα κηδείας.
Βεβαίωση διακοπής της σύνταξης όταν πρόκειται για θανόντα συνταξιούχο.

Ειδικές περιπτώσεις:
Βεβαίωση περί κράτησης ποσοστού 4% κλάδου ασθενείας για συνταξιούχους ειδικών ταμείων.
Βεβαίωση κράτησης 8,5% για τους ομογενείς συνταξιούχους.

ΟΓΑ
500,00 € (Ισχύει από 01/05/2013)

Δικαιολογητικά
Βιβλιάριο ασθενείας
Συνταγολόγιο
Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου (2)
Απόκομμα συντάξεως
Αίτηση από τον  ΟΓΑ, όπου σφραγίζεται από τον Ιερέα που τέλεσε την κηδεία
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Ταυτότητα δικαιούχου καθώς και ΑΦΜ-ΑΜΚΑ και λογαριασμό τραπέζης πρωτότυπο και  φωτοτυπία 1ης σελίδας όπου υπάρχει ο αριθμός ΙΒΑΝ

[highlight]Ο ΟΓΑ από 7-7-2014 με την υπ αρ. 2 εγκυκλιο του, καθορισε εκ νέου τα δικαιολογητικα αλλα και τους δικαιουχους των εξοδων κηδειας. Πιο αναλυτικά:[/highlight]

Δικαιούχοι της παροχής:

– Τα έξοδα κηδείας των θανόντων συνταξιούχων και ασφαλισμένων του ΟΓΑ καταβάλλονται στο σύζυγο ή στη σύζυγο που ζει, πλην της περιπτώσεως που βρισκόταν σε μακροχρόνια διάσταση. Ο επιζών σύζυγος, (πλην της προαναφερόμενης εξαίρεσης), είναι δικαιούχος της παροχής και η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο, (σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις) ακόμα και αν το τιμολόγιο δεν έχει εκδοθεί στο όνομά του.

Στην περίπτωση που το τιμολόγιο έχει εκδοθεί στο όνομα άλλου προσώπου, πχ τέκνου, η αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που κατέβαλε τη δαπάνη, στην οποία θα δηλώνει ότι, το αναγραφόμενο στο τιμολόγιο ποσό καταβλήθηκε για λογαριασμό του επιζώντος συζύγου, στον οποίο αποδέχεται να αποδοθούν τα έξοδα κηδείας. Ο δε τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλωθεί για την πίστωση του ποσού, θα πρέπει να φέρει και το όνομα του επιζώντα συζύγου.

– Στον επιμεληθέντα τα της κηδείας καταβάλλονται, μόνο εφόσον ο ή η σύζυγος δεν ζει.

ΤΕΒΕ-Ο.Α.Ε.Ε.
762 ευρώ (από Φεβρουάριο 2013)
Τα έξοδα κηδείας συνταξιούχου καταβάλλονται εφόσον:

1) Η σύνταξη ή το εξωϊδρυματικό επίδομα υπόκειντο έως την ημερομηνία θανάτου σε κράτηση του κλάδου υγείας.(Τώρα όλοι οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ έχουν ιατροφαρμακευτική απο το ΙΚΑ)
2) Να μην έχει γίνει ανάληψη των συντάξεων από την ημερομηνία θανάτου και μετά.
3) Να μην έχει ακυρωθεί ο τραπεζικός Λογαριασμός στον οποίο καταβαλλόταν η σύνταξη.

Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις (Α και Β), εάν η σωρός μεταφερθεί για ταφή σε νεκροταφείο άλλης πόλης από τον τόπο θανάτου του ασφαλισμένου και η πόλη αυτή απέχει πάνω από 100χλμ., καταβάλλονται έξοδα μεταφοράς της σωρού μέχρι του ποσού των 205,00€ ενώ αν η πόλη απέχει πάνω από 200χλμ. καταβάλλονται έξοδα μέχρι 380,00€.

Δικαιολογητικά

Α) Αίτηση από τον εμφανιζόμενο ως «πελάτης ή εντολέας», στο τιμολόγιο του Γραφείου Τελετών.
Β) Ληξιαρχική Πράξη θανάτου
Γ) Πρωτότυπο Τιμολόγιο Γραφείου Τελετών ή πρωτότυπες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών
Δ) Βιβλιάριο ασθενείας και Α.Μ.Κ.Α. του θανόντα.
Ε) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. του δικαιούχου
ΣΤ) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού Ταμιευτηρίου ή Όψεως, στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός Ι.Β.Α.Ν. και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου ή του προσώπου στο οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

Ταμείο  ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ
(από 01/01/2008, έχει ενταχθεί στο ενιαίο ταμείο ΤΑΥΤΕΚΩ)

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου χορηγούνται στην/στο σύζυγο και τα παιδιά τους, και εάν δεν υπάρχουν στους γονείς του ή τα ανήλικα αδέρφια του, εφόσον όλοι οι ανωτέρω είναι έμμεσα ασφαλισμένοι στο Τομέα, δίνονται τρείς μηνιαίοι μισθοί (για όσους αποβιώσουν πριν συμπληρώσουν δέκα χρόνια υπηρεσίας στους ΗΛΠΑΠ) ή τέσσερις μηνιαίοι μισθοί (για όσους αποβιώσαντες, είχαν πάνω από δέκα χρόνια υπηρεσίας στους ΗΛΠΑΠ).
Επίσης χορηγείται το ποσό που αντιστοιχεί σε ένα ακαθάριστο μηνιαίο μισθό για τα έξοδα κηδείας.

Δικαιολογητικά (για σύζυγο και τέκνα)
Αίτηση του/της συζύγου
-Βιβλιάριο ασθενείας και συνταγολόγιο του αποβιώσαντος
-Ληξιαρχική πράξη θανάτου
-Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο)
-Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του αιτούντος, του τελευταίου οικονομικού έτους (επικυρωμένο αντίγραφο)
-Βεβαίωση από το Πρωτοδικείο ότι δεν έχει κατατεθεί διαθήκη (πρωτότυπο ή επικυρωμένο)

Ταμείο  ΤΑΠ-ΟΤΕ
(από 01/01/2008, έχει ενταχθεί στο ενιαίο ταμείο ΤΑΥΤΕΚΩ)

1.879,20 για άμεσα ασφαλισμένο-939.60 ευρώ για έμμεσα ασφαλισμένο

Δικαιολογητικά
Αίτηση, από τον επιμεληθέντα την κηδεία.
Στην αίτηση, πρέπει να αναφέρει (αν υπάρχει) τη συγγένεια του με το θανόντα, τα έξοδα της κηδείας και να ζητά τη διαγραφή του θανόντα από την ασφάλιση του Τομέα.
-Βιβλιάριο ασθένειας του θανόντος
-Δύο (2) ληξιαρχικές πράξεις θανάτου
-Τιμολόγιο του γραφείου τελετών (πρωτότυπο)
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι «ο αιτών δεν δικαιούται να εισπράξει τα έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα». Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση του δεύτερου φορέα ώστε να δικαιωθεί της διαφοράς.
-Σε περίπτωση που ο θανών ήταν συνταξιούχος του ΟΣΕ και έπαιρνε σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο πρέπει να υποβληθεί και το ενημερωτικό σημείωμα της σύνταξης.

Ταμείο  ΤΠΠ ΔΕΗ
(από 01/01/2008, έχει ενταχθεί στο ενιαίο ταμείο ΤΑΥΤΕΚΩ)

Τα έξοδα κηδείας χορηγούνται στον επιμεληθέντα την κηδεία του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου της Επιχείρησης. Το ύψος τους είναι το διπλάσιο του μισθού ή της κύριας σύνταξης του θανόντα με όριο το διπλάσιο του βασικού μισθού του 7ου μ.κ. Για τα έμμεσα μέλη τα παραπάνω ποσά περιορίζονται στο μισό.

Δικαιολογητικά
-Αίτηση παροχής σε χρήμα (η αίτηση συμπληρώνεται στην υπηρεσία)
-Ληξιαρχική πράξη θανάτου
-Τιμολόγιο Γραφείου Τελετών (πρωτότυπο)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Υποτομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών κα Καλούση τηλ. 210 5273865.

Ταμείο  Δημοσίου (ΟΠΑΔ)
(1.000 ευρώ)

Δικαιολογητικά
Αίτηση του δικαιούχου.
Βιβλιάριο του θανόντος ή βεβαίωση κατάθεσής του για ακύρωση από την ΥΠΑΔ.
Ληξιαρχική πράξη θανάτου ( Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
Τιμολόγιο και επίσημες εξοφλητικές αποδείξεις.
Υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η θανών/ούσα δεν δικαιούται  από άλλο ταμείο ή φορέα έξοδα κηδείας ( χορηγείται  από την υπηρεσία).
Βεβαίωση από την υπηρεσία του θανόντος ότι ήταν τακτικός Δημόσιος Υπάλληλος . Εάν ήταν συνταξιούχος βεβαίωση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Ταμείο  Ασφάλισης Νομικών

Δικαιολογητικά

1.    Αίτηση δικαιούχου
2.    Εξοφλημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών (στο όνομα του δικαιούχου)
3.    Ληξιαρχική πράξη θανάτου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
4.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 εκείνου που πλήρωσε τα έξοδα κηδείας στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται: « δεν έλαβα ούτε δικαιούμαι να λάβω έξοδα κηδείας από άλλη πηγή».
5.    Σε περίπτωση που ο αιτών έλαβε έξοδα κηδείας από άλλη πηγή θα αναγράφει την πηγή και το ποσό εξόδων κηδείας που έλαβε και θα υποβάλει σχετική βεβαίωση.
6.     Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου κατάθεσης σε οποιαδήποτε Τράπεζα όπου αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού, απαραίτητος για την κατάθεση του ποσού.

ΤΣΜΕΔΕ
1302 ευρώ για ασφαλισμένους που παίρνουν 2 συντάξεις από το ΤΣΜΕΔΕ
1.232,30 ευρώ για ασφαλισμένους με μία σύνταξη στο ΤΣΜΕΔΕ & άλλη σύνταξη από άλλο ταμείο.
615 ευρώ για έμμεσα ασφαλισμένο

Δικαιολογητικά
Αίτηση
Τιμολόγιο γραφείου κηδειών
Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου
Βιβλιάριο ΤΣΕΜΕΔΕ
Ταυτότητα δικαιούχου.

Ταμείο ασφάλισης Τράπεζας της Ελλάδος
Δικαιολογητικά 

Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου
Τιμολόγιο γραφείου κηδειών στο όνομα δικαιούχου
Βιβλιάριο ασθενείας

ΕΤΑΑ Τομέας Υγειονομικών (πρώην Τ.Σ.Α.Υ)
2.500 ευρώ μείον άλλο ταμείο ή Ι.Κ.Α

Δικαιολογητικά
1. Αίτηση
2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
3. Τιμολόγιο γραφείου τελετών (πρωτότυπο και στην περίπτωση που έχει κατατεθεί σε άλλο φορέα επικυρωμένο αντίγραφο).
4. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου με το εξής κείμενο « δηλώνω ότι δεν έλαβα ούτε δικαιούμαι εξόδων κηδείας για τον θανόντα/θανούσα……………………………………………………… από κανένα άλλο φορέα πλην του …………………… και του Ε.Τ.Α.Α. Τομέα Υγειονομικών
5. Όταν υπάρχει κι άλλος φορέας ασφάλισης – συνταξιοδότησης χρειάζεται βεβαίωση για το ποσό που τους καταβλήθηκε ή θα τους καταβληθεί ή ότι δεν δικαιούνται καθώς και την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούνται και από άλλη πηγή.
6. Αν ο θανών ήταν εν ενεργεία ασφαλισμένος εκτός από τα παραπάνω χρειάζονται και : α) το ασφαλιστικό βιβλιάριο κλάδου σύνταξης του αποβιώσαντος β) αποδεικτικά ασκήσεως επαγγέλματος από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης μέχρι το θάνατο (όπως περιγράφονται στα δικαιολογητικά γήρατος- δεν χρειάζονται πριν το 1979).
7. Τα βιβλιάρια ασθενείας του αποβιώσαντος.
8. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου καταθέσεων με τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ (όποιας Τράπεζας επιθυμεί ο δικαιούχος).
9. Το έντυπο αίτηση-δήλωση για εκκαθάριση ασφαλιστικού λογαριασμού (για εν ενεργεία ασφαλισμένο).

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου πρέπει να ενημερώνεται άμεσα το Ταμείο, ώστε να πραγματοποιείται έγκαιρα η μεταβολή (διακοπή σύνταξης κλπ.).

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.)
590,90  ευρώ μόνο σε συνταξιούχους

Δικαιολογητικά
1. Αίτηση
2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
3. Διάτρητο εξοδολόγιο του γραφείου κηδειών στο όνομα του αιτούντος
4.  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86

Ταμείο  ΗΣΑΠ
(από 01/01/2008, έχει ενταχθεί στο ενιαίο ταμείο ΤΑΥΤΕΚΩ)


Σε περίπτωση θανάτου εργαζομένου χορηγούνται στην/στο σύζυγο και τα παιδιά του, και εάν δεν υπάρχουν στους γονείς του, εφόσον όλοι οι ανωτέρω είναι έμμεσα ασφαλισμένοι στο Τομέα τρεις μηνιαίους μισθούς (για όσους πεθάνουν πριν συμπληρώσουν δέκα χρόνια πραγματικής υπηρεσίας στους ΗΣΑΠ και ίδιο χρόνο ασφάλισης στον Τομέα) ή τέσσερις μηνιαίους μισθούς (για όσους έχουν πάνω από δέκα χρόνια υπηρεσίας και ίδιο χρόνο ασφάλισης στον Τομέα). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συγγενείς με τις παραπάνω προϋποθέσεις, καταβάλλονται έξοδα κηδείας σύμφωνα με την κατάθεση των παραστατικών στοιχείων και σε ύψος που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.

Επίσης έξοδα κηδείας καταβάλλονται στον άμεσα ασφαλισμένο σε περίπτωση θανάτου έμμεσου ασφαλισμένου καθώς και στην περίπτωση θανάτου συζύγου συνταξιούχου που ανέρχονται στο ύψος των ¾ του ποσού που αναλογεί στις αποδοχές Τμηματάρχη Α με 35 χρόνια προϋπηρεσία. 

Δικαιολογητικά (για σύζυγο και τέκνα)

Αίτηση, από τον επιμεληθέντα την κηδεία. Στην αίτηση, πρέπει να αναφέρει (αν υπάρχει) τη συγγένεια του με τον θανόντα, τα έξοδα της κηδείας και θα θα ζητά και τη διαγραφή του θανόντα από την ασφάλιση του Τομέα.
-Βιβλιάριο ασθένειας του θανόντος
-Δύο (2) ληξιαρχικές πράξεις θανάτου
-Τιμολόγιο του γραφείου τελετών (πρωτότυπό)
-Δήλωση με τον τύπο του ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι «ο αιτών δεν δικαιούται να εισπράξει τα έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα». Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση του δεύτερου φορέα ώστε να δικαιωθεί της διαφοράς.
-Σε περίπτωση που ο θανών ήταν συνταξιούχος ΟΣΕ και έπαιρνε σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο πρέπει να υποβληθεί και το ενημερωτικό σημείωμα της σύνταξης.

ΕΤΑΠ ΜΜΕ (Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΜΜΕ-πρώην ΤΑΙΣΥΤ)

α) Για άμεσα ασφαλισμένο καταβάλλεται ποσό ίσο με το ανώτατο όριο των συντάξιμων αποδοχών που ορίζονται από διατάξεις των Καταστατικών των οικείων Τομέων Σύνταξης του Ταμείου, καθώς και τις γενικής ισχύος διατάξεις, προσαυξημένο κατά 100%.
β) Για έμμεσα ασφαλισμένο καταβάλλεται το μισό του ποσού που ορίζεται για τους άμεσα ασφαλισμένους.

1.  Αίτηση στο όνομα του επιμεληθέντος την κηδεία (κατεβάστε τη από εδώ)
2. Τα βιβλιάρια ασθενείας του θανόντος
3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
4. Πρωτότυπο τιμολόγιο του Γραφείου Τελετών
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο επιμεληθείς της κηδείας δεν δικαιούται να εισπράξει έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα για τον θανόντα ασφαλισμένο (κατεβάστε τη από εδώ)
Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν τα καταθέσει το άτομο που επιμελήθηκε τα έξοδα κηδείας.

ΠΟΣΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
  ΕΥΔΑΠ 612,08 Euro μόνο σε συνταξιούχους
ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(ΤΥΔΚΥ) 724,87 Euro
ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ(ΤΥΠΕΤ) 1317,68 Euro για άμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ (ΤΑΕ) 880,41 Euro για άμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ(ΤΑΣ) 1634,25 Euro για τους εν ενεργεία
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1761,00 Euro για άμεσα ασφαλισμένο 1233,00 Euro για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ) 1 μην.μισθό 75 x 25 άμεσα ασφαλισμένο1/2 μην.μισθό 75 x 12,5 έμμεσα ασφαλισμ

 

*Οδηγίες: Για να κατεβάσετε το αρχείο που σας ενδιαφέρει, πατάτε επάνω στο link και κατόπιν το δεύτερο μικρό μπλέ κουμπάκι download. Στην ειδοποίηση που θα σας βγάλει πατήστε keep ή διατήρηση και έτοιμο!