Σχολικό βοήθημα 300 ευρώ: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

2

Επειδή λαμβάνουμε καθημερινά πολλά email σχετικά με το σχολικό βοήθημα ύψους 300 ευρώ που δικαιούνται οι γονείς των μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αποφασίσαμε να συνοψίσουμε τις απαντήσεις των δικηγόρων-ειδικών του Singleparent.gr στα ερωτήματά σας, προκειμένου να λύσετε τις απορίες σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Θέλω να λάβω το σχολικό βοήθημα των 300 ευρώ. Πού πρέπει να απευθυνθώ;

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Όλγα Ντόβα

Το επίδομα των 300 ευρώ χορηγείται σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, ώστε τα ανήλικα τέκνα να δύνανται να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Οι προϋποθέσεις χορηγήσεώς του είναι οι ακόλουθες:

1.Το πραγματικό ή το τεκμαρτό εισόδημα να ανέρχεται μέχρι τις 3.000 ευρώ, πράγμα που κατ’ ουσίαν σημαίνει ότι δεν το δικαιούνται παρά οι μονογονεϊκές οικογένειες.
2. Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να έχουν οιαδήποτε περιουσία στο όνομά τους.
3. Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να μισθώνουν κάποια οικία, αλλά να φιλοξενούνται κατά δήλωσή τους στην Εφορία.
4. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Τα ανήλικα τέκνα θα πρέπει να φοιτούν σε Δημοτικό Σχολείο ή σε Γυμνάσιο.

Η σχετική αίτηση για το ως άνω επίδομα συμπληρώνεται και δίδεται στον διευθυντή του Σχολείου, ο οποίος εκδίδει σχετική βεβαίωση και στη συνέχεια τη διαβιβάζει  στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Να έχετε υπόψη σας ότι θα χρειαστείτε:
-εκκαθαριστικό της Εφορίας
-βεβαίωση του Διευθυντή του Σχολείου ότι το ανήλικο τέκνο φοιτά σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης
-πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο θα το λάβετε από τον Δήμο όπου έχετε την οικογενειακή σας μερίδα ή από τα ΚΕΠ.

Το σχολικό βοήθημα των 300 ευρώ, το δικαιούται και ο γιός μου, που πάει νηπιαγωγείο;

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Όλγα Ντόβα

Σύμφωνα με την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού, δικαιούχοι του ετήσιου επιδόματος των 300 ευρώ είναι οικογένειες (συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών) αποτελούμενες από Έλληνες Υπηκόους και Υπηκόους κρατών-μελών της Ε.Ε., με ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Σημειωτέον ότι ως υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται η φοίτηση του μαθητή στις τάξεις του δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου. Η καταβολή του εν λόγω εισοδήματος παύει μετά το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης του μαθητή και σε κάθε περίπτωση με την συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικίας του.

Η κόρη μου πηγαίνει πέμπτη τάξη δημοτικού και δεν πήρα ποτέ το σχολικό βοήθημα γιατί δεν ήξερα ότι υπάρχει. Μπορώ να το πάρω αναδρομικά για τα χρόνια που φοιτεί η κόρη μου στο δημοτικό;

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Σοφία Βλάχου-Ζουνέλη, από τη Δικηγορική εταιρία «P&A Legal»

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3016/2002 οι προϋποθέσεις για τη λήψη του σχολικού επιδόματος είναι οι εξής:

1.Το πραγματικό ή το τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα να ανέρχεται μέχρι τις 3.000 ευρώ.
2. Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να έχουν οιαδήποτε περιουσία στο όνομά τους.
3. Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να μισθώνουν κάποια οικία, αλλά να φιλοξενούνται, κατά δήλωσή τους στην Εφορία
4. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Τα ανήλικα τέκνα θα πρέπει να φοιτούν σε Δημοτικό Σχολείο ή σε Γυμνάσιο.

Εάν συγκεντρώνετε τα παραπάνω χαρακτηριστικά τότε θα απευθυνθείτε στο Διευθυντή του σχολείου της κόρης σας προκειμένου να σας χορηγήσει την απαραίτητη βεβαίωση που θα καταθέσετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την λήψη του βοηθήματος. Το βοήθημα λαμβάνεται για το έτος που πέρασε δηλαδή εάν καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας το 2014 θα λάβετε το βοήθημα για το έτος 2012-2013. Αναδρομική ισχύ έχει για δύο έτη.

Είμαι χήρα με 3 ανήλικα παιδιά και έχω ως εισόδημα το μισθό μου και μια σύνταξη ήτοι 37 ευρώ το μήνα για μένα. Αλλά στα παιδιά – στο κάθε ένα ξεχωριστά – τους έχω κάνει να υποβάλλουν ξεχωριστά το καθένα, τη δική τους δήλωση για τη σύνταξη που παίρνουν από τον πατέρα τους.  Το δηλωθέν εισόδημά τους είναι 1.944 ευρώ το χρόνο το κάθε ένα ενώ το δικό μου εισόδημα είναι πάνω από 6.000 ευρώ. Δικαιούνται τα παιδιά μου να κάνουν αίτηση για το σχολικό βοήθημα, το κάθε ένα ξεχωριστά;

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Σοφία Βλάχου-Ζουνέλη, από τη Δικηγορική εταιρία «P&A Legal»

Στο άρθρο 27 παράγραφος 4 του νόμου 3016/2002 (περί της χορήγησης του σχολικού επιδόματος)  αναφέρεται ότι «Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.»

Το οικογενειακό σας εισόδημα, δηλαδή το δικό σας και των παιδιών υπερβαίνει το όριο των 3.000 ευρώ και συνεπώς τα παιδιά δεν δικαιούνται να κάνουν αίτηση για το σχολικό επίδομα.

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!