Το σχολικό βοήθημα των 300 ευρώ, το δικαιούται και ο γιός μου, που πάει νηπιαγωγείο;

3

Ερώτηση

«Αναφορικά με την απάντηση της κυρίας Ντόβα σε παλαιότερο άρθρο  σχετικά με το σχολικό βοήθημα των 300 ευρώ, θα ήθελα να μάθω, εγώ που πληρώ όλες τις προϋποθέσεις αλλά ο γιός μου πάει νηπιαγωγείο, είναι και αυτό υποχρεωτική εκπαίδευση; Δικαιούμαι να το πάρω;»

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Όλγα Ντόβα

Σύμφωνα με την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού, δικαιούχοι του ετήσιου επιδόματος των 300 ευρώ είναι οικογένειες (συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών) αποτελούμενες από Έλληνες Υπηκόους και Υπηκόους κρατών-μελών της Ε.Ε., με ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Σημειωτέον ότι ως υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται η φοίτηση του μαθητή στις τάξεις του δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου. Η καταβολή του εν λόγω εισοδήματος παύει μετά το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης του μαθητή και σε κάθε περίπτωση με την συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικίας του.

Δικηγορικό Γραφείο
Όλγας Ντόβα και Συνεργατών
Ακαδημίας 61, Αθήνα Τ.Κ. 10679
Τηλέφωνα:  210 3613836 / Fax: 210 7785933
Email: info@ntova.gr
Web: http://ntova.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!