Το παιδί μου αναγράφεται παντού ως αγνώστου πατρός. Μπορώ στη θέση του «πατρός» να δώσω ένα αντρικό όνομα;

Ερώτηση:

«Είμαι ανύπαντρη μητέρα και ο πατέρας του παιδιού μου (8 χρονών) δεν έχει αναγνωρίσει το παιδί. Δεν έχω καμία επικοινωνία μαζί του από τότε που γεννήθηκε ούτε στοιχεία για το που βρίσκεται επίσης επειδή θεωρώ πως είναι ακατάλληλος για το παιδί θα προτιμούσα να μην το αναγνωρίσει παρά μόνο εάν μου το ζητούσε εκείνος και έδειχνε ένα αληθινό ενδιαφέρον. Το πρόβλημα μου είναι ότι το παιδί αναγράφεται παντού ως αγνώστου πατρός και ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει κάποια λύση άλλη γι’ αυτό π.χ να δώσω το δικό μου όνομα ή ένα όνομα ανδρικό για να μην έχει το παιδί πρόβλημα αργότερα σε όλα τα γραφειοκρατικά που θα συναντάει αφού δυστυχώς το όνομα του πατέρα αναγράφεται παντού».

Απαντάει η δικηγόρος Αθηνών κυρία Σοφία Ι. Αντωνοπούλου, από το δικηγορικό γραφείο Attica Lawyers

Αγαπητή φίλη,

από τη στιγμή της γέννησης ενός παιδιού και της καταχώρησής του στο ληξιαρχείο, το παιδί παίρνει το όνομα και το επώνυμο των γονέων του, δηλώνονται τα στοιχεία των γονέων του κλπ. Όταν για ένα παιδί δεν αναγράφεται όνομα πατέρα, στο ληξιαρχείο, άρα και στα σχετικά πιστοποιητικά (οικογενειακής κατάστασης, εγγυτέρων συγγενών κλπ), θα αναγράφεται ότι ο πατέρας του είναι αγνώστων στοιχείων. Μόνη λύση θα ήταν να γίνει μία συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης του παιδιού από τον πατέρα του ή (αν αυτός δεν είναι εφικτό να βρεθεί) από κάποιο φιλικό πρόσωπο που δεν θα είχε πρόβλημα και αντίρρηση να αναγνωρίσει το παιδί ως δικό του.

Update: Επίσης, θα μπορούσε να γίνει προσθήκη πατρωνύμου μέσω αίτησής σας. Η διαδικασία ονομάζεται «Πρόσληψη πατρωνύμου-μητρωνύμου» σύμφωνα με την οποία, ο νομάρχης με απόφασή του, μετά από αίτηση  στο δήμο των ενδιαφερόμενων προσώπων ή κάθε προσώπου,που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία επ` αυτών:

α) Δίνει πατρώνυμο, μητρώνυμο και οικογενειακό επώνυμο μητέρας σε πρόσωπα αγνώστων γονέων.

β) Δίνει πατρώνυμο σε πρόσωπα που έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους.

2. Ο νομάρχης κοινοποιεί την προβλεπόμενη από την παρ. 1 απόφαση αυτού στις αρχές που τηρούν δημοτολόγιο και μητρώο αρρένων για την προσθήκη σ` αυτά των αναφερόμενων στην απόφαση συμπληρωματικών στοιχείων του ονόματός του χωρίς γάμο των γονέων του γεννηθέντος ή αγνώστων γονέων προσώπου. Επίσης την απόφασή του αυτή την κοινοποιεί στην Εισαγγελία, στο γραφείο ποινικού μητρώου του οικείου Πρωτοδικείου, καθώς και σ` αυτόν που με αίτησή του ζήτησε την προσθήκη των ανωτέρω στοιχείων.

Με εκτίμηση,

Σοφία Ι. Αντωνοπούλου
Δικηγόρος Αθηνών
Γ. Παπανδρέου 106Β, Ζωγράφου,
Τ.Κ. 15773
Τηλέφωνο: 210-7295274 / Fax: 210-7295275
Κιν. 6978123 649
Email: info@atticalawyers.gr
Web: www.atticalawyers.gr

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!