Έχω ένα γιο από τον πρώτο μου γάμο και δίδυμα από το δεύτερο. Θεωρούμαι τρίτεκνος;

0

Γεια σας

Εχω χωρίσει και είμαι πατέρας ενός αγοριού 8 χρονών, για το οποίο έχουμε με την πρώην σύζυγό μου συνεπιμέλεια. Έχω ξαναπαντρευτεί και έχω αποκτήσει δίδυμα. Θεωρούμαι τρίτεκνος;

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Κατερίνα Μπασιαρίδου

Στο άρθρο 3 του Ν.3454/2006 ορίζεται με σαφήνεια ποιος γονέας φέρει την ιδιότητα του τρίτεκνου γονέα. Κατά τα διαλαμβανόμενα στο ως άνω άρθρο: «1. Οι παροχές του άρθρου 1, πλην των παραγράφων 1 και 2 αυτού, και του άρθρου  2, πλην της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 αυτού, η οποία ισχύει ανεξαρτήτως αριθμού και ηλικίας τέκνων, χορηγούνται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων: Σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. 2. Η ιδιότητα του δικαιούχου των παροχών των άρθρων 1 και 2 αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής».

Συνεπώς, από τη στιγμή που έχετε την συνεπιμέλεια και κατ’ επέκταση και τη γονική μέριμνα του οκτάχρονου παιδιού σας, από τον πρώτο γάμο σας, και επειδή έχετε και την επιμέλεια των δίδυμων τέκνων σας καθόσον είστε ακόμη παντρεμένος με τη 2η σύζυγό σας, όπως απορρέει από αυτά που μας παραθέτετε, προκύπτει πως εμπίπτετε στην κατηγορία των τρίτεκνων γονέων, διότι δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο αν τα παιδιά προέρχονται από τον ίδιο  ή διαφορετικό γάμο.

Κατερίνα Μπασιαρίδου
Δικηγόρος
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email:katerina@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!