Θέλω να λάβω το σχολικό βοήθημα των 300 ευρώ. Πού πρέπει να απευθυνθώ;

1

Ερώτηση (η οποία έχει απαντηθεί και συμπληρωματικά, εδώ)

«Καλημέρα σας. Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες για το σχολικό βοήθημα των 300 ευρώ το οποίο δίδεται από τις Δ.Ο.Υ. με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Που να απευθυνθώ; Η Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ όπου μένω λέει ότι δεν ξέρει τίποτα για το συγκεκριμένο. Σε ποιο τμήμα πρέπει να ρωτήσω και τι ακριβώς; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Όλγα Ντόβα

Το επίδομα των 300 ευρώ χορηγείται σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, ώστε τα ανήλικα τέκνα να δύνανται να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Οι προϋποθέσεις χορηγήσεώς του είναι οι ακόλουθες:

1.Το πραγματικό ή το τεκμαρτό εισόδημα να ανέρχεται μέχρι τις 3.000 ευρώ, πράγμα που κατ’ ουσίαν σημαίνει ότι δεν το δικαιούνται παρά οι μονογονεϊκές οικογένειες.

2. Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να έχουν οιαδήποτε περιουσία στο όνομά τους.

3. Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να μισθώνουν κάποια οικία, αλλά να φιλοξενούνται κατά δήλωσή τους στην Εφορία.

4. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Τα ανήλικα τέκνα θα πρέπει να φοιτούν σε Δημοτικό Σχολείο ή σε Γυμνάσιο.

Η σχετική αίτηση για το ως άνω επίδομα συμπληρώνεται και δίδεται στον διευθυντή του Σχολείου, ο οποίος εκδίδει σχετική βεβαίωση και στη συνέχεια τη διαβιβάζει  στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Να έχετε υπόψη σας ότι θα χρειαστείτε:

-εκκαθαριστικό της Εφορίας

-βεβαίωση του Διευθυντή του Σχολείου ότι το ανήλικο τέκνο φοιτά σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης

-πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο θα το λάβετε από τον Δήμο όπου έχετε την οικογενειακή σας μερίδα ή από τα ΚΕΠ.

-Νέα δικαιολογητικά: Βεβαίωση από τον ΟΓΑ για το ποσό που λαμβάνετε από επιδόματα και (προαιρετικά) βεβαίωση από τη Πρόνοια ότι δεν λαμβάνετε το προνοιακό επίδομα (λεπτομέρειες εδώ).

Δικηγορικό Γραφείο
Όλγας Ντόβα και Συνεργατών
Ακαδημίας 61, Αθήνα Τ.Κ. 10679
Τηλέφωνα:  210 3613836 / Fax: 210 7785933
Email: info@ntova.gr
Web: http://ntova.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!