Θέλω να αναγνωριστώ επίσημα ως μονογονέας και πολύτεκνη. Τί να κάνω;

0

«Παρακαλώ ενημερώστε με σχετικά με την ιδιότητα της πολύτεκνης μητέρας. Είμαι εν διαστάσει μητέρα τριών παιδιών. Κάνω δήλωση στην εφορία μόνη από το 2005. Ο πατέρας τους είναι κρατούμενος εδώ και ενάμιση χρόνο χωρίς κανένα εισόδημα, ούτε μπορεί να αναλάβει, εκ των πραγμάτων, με κανέναν τρόπο τη διατροφή τους. Έχω υπεύθυνη δήλωσή του, ότι εγώ έχω την αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τριών παιδιών μας η οποία μου χρειάστηκε για το επίδομα τέκνων στον ΟΓΑ που δεν έχω πάρει ακόμα(!). Δεν έχω προβεί ακόμα σε αίτηση διαζυγίου λόγω οικονομικών δυσκολιών διότι θα πρέπει να αναλάβω και το δικό του μερίδιο, λόγω της θέσης στην οποία βρίσκεται τελευταία. Το πιστοποιητικό κράτησης του αναφέρει καταδικαστικές ποινές με κράτηση μεγάλης διάρκειας (έως και 12 χρόνια κάθειρξη). Τι πρέπει να κάνω εγώ για να αποκτήσω την ιδιότητα πολύτεκνης μητέρας αλλά και την μονογονέικη ιδιότητα; Υπάρχει τρόπος χωρίς δικαστήρια και έξοδα; Ευχαριστώ!»

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Ζωή Παυλίδου

Αγαπητή φίλη,

Με την παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/24.3.2010) προσδιορίζεται επακριβώς η ιδιότητα του γονέα και του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, ως εξής:

«i. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων.
Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

Αναγνωρίζεται ως πολύτεκνος ο μονογονέας με τρία παιδιά, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλειά τους και είναι ο μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον τα παιδιά είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους (άρθρο 6, παρ. 2, του ν. 3454/06, ΦΕΚ Α’ 75/7-4-2006).

Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Δικηγορικό Γραφείο
Ζωής Παυλίδου & Συνεργατών

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις
Μητροπόλεως 47, Τ.Κ. 54623
Θεσσαλονίκη.
Τηλέφωνο: 2310 275465
Fax : 2310 271191
E-mail: pzoi@hotmail.com

Τώρα μπορείς να επισκεφθείς, επιλεγμένους ειδικούς συνεργάτες μας, μέσω του προγράμματος «Πρώτη Επίσκεψη δωρεάν». Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείς να δείς εδώ ενώ αν θες να πάρεις απαντήσεις μέσω του Singleparent.gr, μπορείς να υποβάλλεις το ερώτημά σου, μέσω της ειδικής φόρμας εδώ.