Θεωρούμαι μονογονεϊκή οικογένεια, ως μητέρα ανήλικου τέκνου με σύζυγο στη φυλακή;

0

Ερώτηση

«Με αφορμή τη προκήρυξη του ΟΑΕΔ για τους δήμους την οποία και υπέβαλλα, θα ήθελα να ρωτήσω αν θεωρούμαι μονογονεϊκή οικογένεια. Ο σύζυγός μου βρίσκεται στη φυλακή εκτός Ελλάδος εδώ και σχεδόν 3 χρόνια, έχουμε μία κόρη 2,5 ετών και τη μεγαλώνω μόνη μου.  Από το Υπ. Εξωτερικών όμως δε δέχτηκαν το χαρτί που δηλώνει ότι ο άντρας μου είναι φυλακή ώστε να πάρω μεγαλύτερη μοριοδότηση ως μονογονέας, λέγοντάς μου πως δεν έχει προβλεφθεί κάτι τέτοιο και ότι μόνο με διαζύγιο ή χηρεία μπορώ να δηλωθώ ως μονογονεϊκή οικογένεια. Ισχύει κάτι τέτοιο; Μπορώ να κάνω κάτι τώρα; Ευχαριστώ!»

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Έμη Ζαΐμη, από το Δικηγορικό γραφείο «Ε.Φωτοπούλου & Συνεργάτες»

Η ερώτηση είναι αν συνιστά μονογονεϊκή οικογένεια μια μητέρα με σύζυγο στην φυλακή και ανήλικο τέκνο.

Ο κώδικας δεν αναφέρει κάτι συγκεκριμένο για μονογονεϊκές οικογένειες. Η γενική γραμματεία ισότητας των φύλων αναφέρει ότι μονογονεϊκές οικογένειες είναι εκείνες κατά τις οποίες είτε ο ένας γονέας έχει πεθάνει οπότε έχει παύσει η γονική μέριμνα στο πρόσωπό του στην περίπτωση που ήταν παντρεμένοι, είτε ο άντρας ή η γυναίκα δεν παντρεύτηκαν οπότε μεγαλώνουν μόνος/η το παιδί ως άγαμος γονέας, ή εάν το ζευγάρι έχει πάρει διαζύγιο μονογονέας θεωρείται  ο σύζυγος που έχει την επιμέλεια του παιδιού και που μεγαλώνει το παιδί, η φυλάκιση του ενός συζύγου, όπως μας ρωτάνε, δεν βρίσκω να προσδίδει μονογονεϊκό χαρακτήρα στην οικογένεια.

Ακολουθεί η σχετική προκήρυξη του ΟΑΕΔ:

ΥΑ 3.2//2013 (ΥΑ 3.24641/Οικ.3.1574 ΦΕΚ Β 2091 2013): Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. (604436)

Άρθρο 5

Ωφελούμενοι – Κριτήρια και Σύστημα Επιλογής

5.1 Ο Ο.Α.Ε.Δ βάσει του Ν. 4152/2013, του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 και του άρθρου 15 του Ν. 3790/2009 αναλαμβάνει:

• την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης ανέργων και την υπόδειξη των επιλεγέντων ωφελουμένων με βάση τον πίνακα κατάταξης στους επιβλέποντες φορείς.

• την καταβολή του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους στους ωφελούμενους και τους επιβλέποντες φορείς αντίστοιχα.

5.2 Ωφελούμενοι της πράξης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες Κρατών μελών της Ε.Ε, Βορειοηπειρώτες, Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα Νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958) και ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, *

2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,

3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

5. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ

Για την εφαρμογή της παρούσας ως μέλη οικογενειών των ανωτέρω 1 και 2 κατηγοριών νοούνται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σύζυγοι της κατηγορίας 1 και ο εγγεγραμμένος άνεργος αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας της κατηγορίας 2.

Δικηγορικό Γραφείο
Eυγενίας Α. Φωτοπούλου 
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!