Σκέφτομαι να ζητήσω διαζύγιο αλλά φοβάμαι ότι ο σύζυγος θα διεκδικήσει την επιμέλεια των παιδιών. Γίνεται αυτό;

0

Ερώτηση

«Είμαι 1,5 χρόνο παντρεμένη και έχω δύο παιδιά 2 ετών και 7 μηνών αντίστοιχα. Σκέφτομαι πολύ σοβαρά να πάρω διαζύγιο αλλά φοβάμαι ότι ο σύζυγός μου θα διεκδικήσει την επιμέλεια των παιδιών. Ήθελα να ρωτήσω εάν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο (τα παιδιά μου όπως ανέφερα είναι ανήλικα) και εάν μπορείτε να μου συστήσετε δικηγόρους εξειδικευμένους σε θέματα διαζυγίου και επιμέλειας παιδιών – το κόστος δεν είναι θέμα αρκεί να είναι σίγουρο ότι τα παιδιά θα μείνουν μαζί μου. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις χρήσιμες πληροφορίες».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Όλγα Ντόβα

Όταν ένα τέκνο είναι γεννημένο εντός γάμου, οι γονείς του έχουν κοινή επιμέλεια. Σε περίπτωση διάσπασης, εάν τα μέρη δεν συμφωνούν για το ποιος θα αναλάβει την αποκλειστική επιμέλεια του τέκνου, αρμόδια να αποφασίσουν είναι τα ελληνικά δικαστήρια. Εγείρεται σ’ αυτήν την περίπτωση μία αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με την οποία το ενδιαφερόμενο μέρος (εν προκειμένω η μητέρα) ζητά την επιδίκαση της προσωρινής αποκλειστικής επιμέλειας του/ων ανηλίκου/ων τέκνου/ων και στη συνέχεια εγείρεται τακτική αγωγή με την οποία το ενδιαφερόμενο μέρος ζητά την επιδίκαση της οριστικής αποκλειστικής επιμέλειας αυτού/ων.

Η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων συνηγορεί ξεκάθαρα υπέρ της ανάθεσης της επιμέλειας ενός ανηλίκου τέκνου στη μητέρα, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ανήλικο τέκνο ιδιαίτερα μικρής ηλικίας, εκτός και εάν συντρέχουν λόγοι που επιτάσσουν η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου να ανατεθεί στον πατέρα. Οι λόγοι αυτοί δεν αφορούν επ’ ουδενί στην οικονομική ή την κοινωνική κατάσταση της μητέρας.

Δικηγορικό Γραφείο
Όλγας Ντόβα και Συνεργατών
Ακαδημίας 61, Αθήνα Τ.Κ. 10679
Τηλέφωνα:  210 3613836 / Fax: 210 7785933
Email: info@ntova.gr
Web: http://ntova.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!