Είμαι ανύπαντρη μητέρα. Πώς μπορώ να αλλάξω το επίθετο του παιδιού μου;

0

«Καλησπέρα, είμαι ανύπαντρη μητέρα ενός 11 χρόνου κοριτσιού. Μετά από αρκετό καιρό και μετά από σύσταση παιδοψυχολόγου χρειάζεται να αλλάξω το επίθετο του παιδιού μιας και είναι τρομερά κακόηχο και προκάλεσε προβλήματα διαφόρων φύσεων στο κορίτσι με αποτέλεσμα να μην θέλει να βρίσκεται σε χώρους που γνωρίζουν το επίθετο της. Από την άλλη έχω χάσει τα ίχνη του πατέρα και έχω εγκλωβιστεί. Με ποιο τρόπο μπορώ να αλλάξω το επίθετο σαν ανύπαντρη μητέρα χωρίς κωλύματα;»

Απαντάει η δικηγόρος Θεσσαλονίκης και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια κυρία Μαρία Μπαρμπατσάλου

Αγαπητή κυρία

Σύμφωνα με την σχετική διάταξη του Ν. 3852/2010 με την οποία μεταβιβάζεται η σχετική αρμοδιότητα στους Δήμους, για την αποδοχή ή μη του αιτήματος αλλαγής επωνύμου αποφασίζει ο Δήμαρχος, κατά τη διακριτική ευχέρεια, υπό τον αυτονόητο περιορισμό ότι με την αλλαγή αυτή δεν επιδιώκεται ή επιτυγχάνεται παράνομος ή οπωσδήποτε μη αναγνωριζόμενος από το Νόμο σκοπός.

Η διοικητική διαδικασία αλλαγής επωνύμου αποσκοπεί στην επίλυση σοβαρών προβλημάτων που αφορούν το επώνυμο, τα οποία προκαλούνται από εξίσου σοβαρά κοινωνικά και ψυχολογικά αίτια. Σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ. 20 και με αρ. πρωτ. 42301/13706/27-7-1995 του Υπουργείου Εσωτερικών και το υπ΄ αρ. πρωτ.Φ131360/4335/24-2-2012 έγγραφο της Δ/νσης Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, ως σοβαροί λόγοι για την αλλαγή επωνύμου νοούνται μόνο τα ψυχικά προβλήματα, τα οποία δημιουργούνται από επώνυμα α) κακόηχα, β) που προκαλούν τη θυμηδία ή την περιφρόνηση, γ) δυσχερή στην προφορά η ξενικά, δ) κακής φήμης συνεπεία πράξεων άλλου προσώπου, ε) αντίθετα προς τις αντιλήψεις της κοινωνίας περί ηθικής. Όμως, κατά το ΣτΕ, η ως άνω απαρίθμηση δεν είναι αποκλειστική, αλλά ενδεικτική και στα ζητήματα μεταβολής επωνύμου η έννοια του σοβαρού λόγου κρίνεται κατά περίπτωση (ΣτΕ 1676/2001, 4317/2011 – τμήμα Δ΄).

Η αλλαγή επωνύμου ενός ανήλικου τέκνου είναι μεγάλης σημασίας και για αυτό τον λόγο στην αίτηση αυτή μπορούν να προβούν καταρχάς οι γονείς αυτού ή ο γονέας που αποκλειστικά ασκεί τη γονική μέριμνα.

Σύμφωνα με το αρθρο 1515 ΑΚ η μητέρα ασκεί αποκλειστικά την γονική μέριμνα τέκνου που έχει γεννηθεί εκτός γάμου . Σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης του τέκνου από τον πατέρα αποκτά γονική μέριμνα και αυτός, την  οποία, όμως, ασκεί εφόσον έπαψε η γονική μέριμνα της μητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους.

Επομένως μπορείτε ως ασκούσα αποκλειστικά την γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου σας να καταθέσετε αίτηση μόνον εσείς στον αρμόδιο κατά τόπο Δήμο για την αλλαγή του επωνύμου του ανηλίκου τέκνου σας εκθέτοντας και αναλύοντας τους λόγους που επιβάλλουν αυτή την αλλαγή. Καλό θα ήταν στα προσκομιζόμενα έγγραφα να κατατεθεί και η γνωμάτευση της παιδοψυχολόγου.

Κατά της απόφασης του Δημάρχου επιτρέπεται ενδικοφανής προσφυγή στην Περιφέρεια και στην συνέχεια προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Μαρία Μπαρμπατσάλου
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Φράγκων 1 και Μοσκώφ
Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310-538839
Κινητό: 6977-395903

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!