Ποιά είναι τα δικαιώματα των παιδιών εκτός γάμου, στην κινητή και ακίνητη περιουσία του πατέρα;

Ερώτηση:

«Είμαι ανύπαντρη μητέρα 2 τέκνων 12 (κορίτσι) κ 10(αγορι) χρονών αντίστοιχα.Επiσης είμαστε χώρια από τον πατέρα τους κοντά στα πεντε χρόνια,μετά από συγκατοίκηση 9 χρόνων η σχέση μας έληξε .Αυτό που θα ήθελα να μάθω είναι το εξής:τα δικαιώματα των παιδιών στην ακίνητη ή κινητή περιουσία του πατέρα, ποιά είναι κ πως κατοχυρώνονται».

Απαντάει η δικηγόρος Αθηνών κυρία Σοφία Ι. Αντωνοπούλου, από το δικηγορικό γραφείο Attica Lawyers

Αγαπητή φίλη,

καταρχάς να σε ενημερώσω ότι ανεξαρτήτως από το εάν τα τέκνα γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάμου των γονέων απολαμβάνουν τα ίδια κληρονομικά δικαιώματα στην κινητή και ακίνητη περιουσία του γονέα.

Σε περίπτωση θανάτου, όμως, θα πρέπει τα τέκνα να προφυλαχθούν, εάν τυχόν δεν διατηρούσαν συχνή επαφή με τον πατέρα τους όσο αυτός ήτο εν ζωή, καθώς υπεισέρχονται όχι μόνο στα δικαιώματα, αλλά και στις υποχρεώσεις του πατέρα τους, εφόσον δεν αποποιηθούν τα κληρονομικά τους δικαιώματα εντός τετραμήνου από τον θάνατο. Η προσοχή πρέπει να εστιαστεί στο ότι εάν η αξία των υποχρεώσεων που είχε ο πατέρας όσο ήτο εν ζωή ξεπερνά αυτή των δικαιωμάτων, τότε είναι ασύμφορο να γίνει αποδοχή της κληρονομιάς.

Περαιτέρω, διάκριση πρέπει να γίνει ανάμεσα στην περίπτωση που ο πατέρας έχει αναγνωρίσει τα τέκνα του όσο συζούσατε, οπότε αυτά είναι ήδη κατοχυρωμένα χωρίς να χρειάζεται οιαδήποτε άλλη προσπάθεια, και στην περίπτωση που δεν τα έχει αναγνωρίσει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εάν ο πατέρας φέρει αντιρρήσεις στην αναγνώριση, θα πρέπει να ασκηθεί αγωγή με σχετικό αίτημα, προκειμένου τα τέκνα να είναι κατοχυρωμένα απέναντι σε οιονδήποτε τρίτο θελήσει να προσβάλει τα κληρονομικά τους δικαιώματα στο μέλλον. Εάν ο πατέρας είναι σύμφωνος με την αναγνώριση και δεν το έχει πράξει ήδη, το πρόβλημα λύνεται με αίτηση ενώπιον Δικαστηρίου με τη διαδικασία της εκουσίας σε πολύ συντομότερο της αντιδικίας χρόνο.

Το γραφείο μας είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε δικαστική ή μη αρωγή.

Δικηγορικό Γραφείο «Attica Lawyers»
Σοφία Ι. Αντωνοπούλου
Δικηγόρος Αθηνών
Γ. Παπανδρέου 106Β, Ζωγράφου,
Τ.Κ. 15773
Τηλέφωνο: 210-7295274 / Fax: 210-7295275
Κιν. 6978123 649
Email: info@atticalawyers.gr
Web: www.atticalawyers.gr

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!