Πήρα διαζύγιο και ξαναπαντρεύτηκα. Μπορώ να ζητήσω να μειωθεί η διατροφή που δίνω στη πρώην σύζυγο;

0

Ερώτηση:

«Εγώ και η πρώην σύζυγός μου, έχουμε πάρει συναινετικό διαζύγιο και έχουμε ένα σπίτι αγορασμένο 50-50 ποσοστό ιδιοκτησίας με στεγαστικό δάνειο. Το σπίτι το γράψαμε στο ανήλικο παιδί μας και εμείς έχουμε την επικαρπεία. Στο σπίτι αυτό μένω εγώ και πληρώνω ο ίδιος το ποσό του δανείου αξίας 470 ευρώ και μια διατροφή 250 ευρώ. Έχω ζητήσει από τη τράπεζα να μου κάνει ρύθμιση του ποσού του δανείου για 3 χρόνια ώστε να κατέβει λίγο η δόση. Μπορώ να ζητήσω να μειωθεί και η διατροφή έστω λίγο γιατί δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα; Έχω παντρευτεί ξανά όπως και η πρώην μου το ίδιο και η ίδια είναι σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση σε σχέση με εμένα, δεν έχουμε και πολύ καλή σχέση βέβαια. Εγώ έχω αποκτήσει και ένα παιδί από τον δεύτερο γάμο και τα οικονομικά μου είναι λίγο μειωμένα. Μπορώ να πετύχω κάτι; Σας ευχαριστώ!».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Παρασκευή Κουπλίδου

Από τις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489 και 1493 του ΑΚ, προκύπτει ότι οι γονείς, είτε υπάρχει μεταξύ τους γάμος και συμβιώνουν, είτε έχει διακοπεί η συμβίωση, είτε έχει εκδοθεί διαζύγιο, έχουν κοινή και ανάλογη με τις δυνάμεις τους υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους, ακόμη και εάν τούτο έχει περιουσία, της ποίας όμως τα εισοδήματα ή το προϊόν της εργασίας του ή άλλα τυχόν εισοδήματά του δεν αρκούν για τη διατροφή του. Το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του δικαιούχου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του, η δε διατροφή περιλαμβάνει όλα τα προς το ζην αναγκαία για τη συντήρηση του δικαιούχου και επί πλέον τα έξοδα για την ανατροφή καθώς και την επαγγελματική και την εν γένει εκπαίδευση του. Με τον όρο δικαιούχο εν προκειμένω εννοούμε το ανήλικο τέκνο σας.

Εν προκειμένω εσείς, μπορείτε να ζητήσετε μείωση της διατροφής μόνο εφόσον τα  εισοδήματά σας έχουν περιορισθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καθιστούν δυσβάσταχτη έως αδύνατη την πληρωμή του συγκεκριμένου ποσού (μείωση μισθού ή αποδοχών, ενδεχομένως επιπλέον οικονομική επιβάρυνση από την υποχρέωση που έχει δημιουργηθεί προς το δεύτερο τέκνο). Αυτό μπορεί να γίνει με αίτηση προς το δικαστήριο το οποίο θα αποφασίσει για τον καθορισμό του ποσού της διατροφής με αναγωγή στις οικονομικές δυνάμεις των δύο γονέων από τις οποίες θα προκύψει η αναλογική επιβάρυνση του καθενός. Οι δυνάμεις του κάθε συζύγου – γονέα λειτουργούν αφενός ως κριτήριο προσδιοριστικό του ύψους της συνεισφοράς που οφείλει και αφετέρου ως μέσο (τρόπος, μορφή) εκπληρώσεως της οφειλόμενης συνεισφοράς. Η υποχρέωση και το ύψος της συνεισφοράς του κάθε γονέα – συζύγου καθορίζεται κατά το λόγο των δικών του δυνάμεων προς το άθροισμα των δυνάμεων και των δύο.

Παρασκευή Κουπλίδου
Δικηγόρος
Γρ. Λαμπράκη 52, Γλυφάδα Αττικής
Τηλέφωνο: 210-9639203
E-mail:vkouplidou@yahoo.gr
Web:www.kouplidou-law.gr

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!