Όταν ο πρώην σύζυγος είναι άνεργος χωρίς περιουσία, τί υποχρεώσεις προς το παιδί του, μπορούν να του επιβληθούν;

0

Ερώτηση:

«Σε περίπτωση διαζυγίου όταν ο πατέρας είναι άνεργος (δηλωμένος στον ΟΑΕΔ) χωρίς ακίνητη περιουσία ή οτιδήποτε στο όνομά του, τί υποχρεώσεις ως προς το παιδί του μπορεί να του επιβληθούν απ’ το δικαστήριο; Αν η μητέρα δουλεύει ως αργά το βράδυ και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να έχει άτομο που θα πηγαίνει το παιδί στις δραστηριότητές του ή θα είναι μαζί του μετά το σχολείο, πώς μπορεί να δεσμευτεί ο πατέρας να αναλάβει αυτό το ρόλο αφού δεν κάνει τίποτα στη ζωή του; Υπάρχει κάποια λύση ή πρόταση απ’ το νόμο σ’ αυτές τις περιπτώσεις;».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Παρασκευή Κουπλίδου

Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 1485,1486 παρ. 2,1489 παρ. 2,1493 και 1497 του ΑΚ (όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 15 του ν. 1329/1983) οι γονείς, είτε υπάρχει μεταξύ τους γάμος και συμβιώνουν, είτε έχει διακοπεί η συμβίωση τους, είτε έχει εκδοθεί διαζύγιο, έχουν κοινή υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους, ακόμα και αν τούτο έχει περιουσία, εφόσον όμως τα εισοδήματα από αυτήν, ή το προϊόν της εργασίας του, ή άλλα τυχόν εισοδήματα του δεν αρκούν για τη διατροφή του. Το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του τέκνου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του και περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση του έξοδα και επιπλέον τα έξοδα για την ανατροφή, καθώς και την επαγγελματική και την εν γένει εκπαίδευση του.

Ως συνθήκες ζωής νοούνται οι συγκεκριμένοι όροι διαβίωσης, που ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, την ανάγκη εκπαίδευσης και την κατάσταση της υγείας του δικαιούχου, σε συνδυασμό με την περιουσιακή κατάσταση τού υπόχρεου. Η κατά τα άνω υποχρέωση των γονέων προς διατροφή του τέκνου τους, βαρύνει αυτούς, κατά το άρθρο 1489 εδ. 2 ΑΚ, ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Ο εναγόμενος, συνεπώς, γονέας, προς καταβολή ολόκληρου του ποσού της διατροφής, μπορεί να επικαλεστεί κατ` ένσταση, κατ` άρθρο 1489 §2 Α.Κ. και 262 ΚΠολΔ, ότι και ο άλλος γονέας έχει την οικονομική δυνατότητα, σε σχέση με τη δική του και σε συνδυασμό με τις λοιπές υποχρεώσεις του, να καλύψει μέρος της ανάλογης διατροφής του ανηλίκου, οπότε, με την απόδειξη της ένστασης αυτής, περιορίζεται η υποχρέωση του εναγόμενου γονέα κατά το ποσό που αντιστοιχεί στην οικονομική δυνατότητα και στη βάση αυτής υποχρέωση συνεισφοράς του άλλου γονέα. Οι δυνάμεις του κάθε συζύγου – γονέα λειτουργούν αφενός ως κριτήριο προσδιοριστικό του ύψους της συνεισφοράς που οφείλει και αφετέρου ως μέσο (τρόπος, μορφή) εκπληρώσεως της οφειλόμενης συνεισφοράς. Η υποχρέωση και το ύψος της συνεισφοράς του κάθε γονέα – συζύγου καθορίζεται κατά το λόγο των δικών του δυνάμεων προς το άθροισμα των δυνάμεων και των δύο.

Ως εκ τούτου μπορείτε να παρέχετε ένα μέρος της οφειλόμενης από εσάς διατροφής σε είδος και ένα σε χρήμα με αίτησή σας στο Δικαστήριο.

Παρασκευή Κουπλίδου
Δικηγόρος
Γρ. Λαμπράκη 52, Γλυφάδα Αττικής
Τηλέφωνο: 210-9639203
E-mail:vkouplidou@yahoo.gr
Web:www.kouplidou-law.gr

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!