Όταν γίνει αναγνώριση πατρότητας με τεστ DNA, έχει ο πατέρας δικαιώματα επάνω στο παιδί;

0

«Θα ήθελα να ρωτήσω, όσον αφορά ένα παιδί εκτός γάμου, όταν γίνει αναγνώριση πατρότητας με τεστ DNA, ο πατέρας έχει κάποιο δικαίωμα πάνω στο παιδί αν δεν έχει γίνει δικαστήριο για επιμέλεια; Θέλω να πω, είναι υποχρεωμένη η μητέρα να τον αφήνει να έρχεται σε επαφή με το παιδί, ή πρέπει ο πατέρας να διεκδικήσει νομικά αυτό το δικαίωμα;»

Απαντάει η δικηγόρος και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια κυρία Ράνια Σαλπιστή

Aναφορικά με το ερώτημά σας αν υπάρχει αυτονόητο δικαίωμα αναγνωρισθέντος, με εξέταση DNA, πατέρα τέκνου, να επιμελείται ή να επικοινωνεί με το παιδί του με την ανοχή της μητέρας του τελευταίου, επισημαίνω τα εξής:

Το τεστ DNA δε προσδίδει την ιδιότητα του γονέα, σε αυτόν που το κάνει.
Η ιδιότητα αυτή αποκτάται με την εκούσια ή δικαστική αναγνώριση του παιδιού, εκ μέρους του πατέρα του.
Η εκούσια αναγνώριση γίνεται εθελοντικά και μέσω συμβολαιογραφικής πράξης εκ μέρους του πατέρα με τη συναίνεση της μητέρας, η δε δικαστική αναγνώριση, απαιτεί δικαστική προσφυγή είτε του πατέρα είτε της μητέρας του τέκνου, είτε και του ίδιου του τέκνου.
Μετά από την αναγνώριση του τέκνου αυτό αποκτά τη νομική θέση τέκνου γεννημένου σε γάμο και αποκτά συγγενική σχέση με τους συγγενείς του πατέρα του, καθώς και όλα τα απορρέοντα δικαιώματα.
Στην περίπτωση των τέκνων χωρίς γάμο των γονέων τους κατά το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα, τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του, αποκτά από της γεννήσεώς του η μητέρα του.
Σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισής του, αποκτά τη γονική μέριμνα και ο πατέρας που όμως την ασκεί αν έπαψε η γονική μέριμνα της μητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους
Με αίτηση του πατέρα, το δικαστήριο μπορεί και σε κάθε άλλη περίπτωση και ιδίως αν συμφωνεί η μητέρα, να αναθέσει και σε αυτόν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή μέρους της, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου.
Στην περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί τη γονική μέριμνα, ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκηση της. Το δικαστήριο μπορεί αν το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά με αίτηση του πατέρα, εφόσον έπαψε η γονική μέριμνα της μητέρας ή αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους ή υπάρχει συμφωνία των γονέων.

Η γονική μέριμνα η επιμέλεια και η επικοινωνία είναι κατοχυρωμένα γονεϊκά δικαιώματα που ασκούνται από αμφότερους τους γονείς του τέκνου, κατόπιν συμφωνίας τους είτε από τον έναν εξ αυτών, ενώ σε περίπτωση ανυπαρξίας συμφωνίας, κατόπιν δικαστικής προσφυγής, με απόφαση του δικαστηρίου που αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού.
Το δικαίωμα της επιμέλειας του τέκνου (κατά το άρθρο 1518 ΑΚ) αφορά την ανατροφή, επίβλεψη μόρφωση και εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του..
Η επιμέλεια είναι κομμάτι της γονικής μέριμνας του ανήλικου παιδιού (κατά το άρθρο 1510 ΑΚ) και περιλαμβάνει την επιμέλεια του τέκνου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπησή του σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.
Η επικοινωνία του παιδιού (κατά το άρθρο 1510 ΑΚ) με το γονέα που δεν ασκεί την επιμέλειά του, διευθετείται από το δικαστήριο, εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία των γονέων για τη ρύθμισή της.

Συμπερασματικά, η επαφή του εκτός γάμου πατέρα με το παιδί του, στην περίπτωση του ερωτήματός σας δεν είναι αυτονόητη, διέπεται από τις προϋποθέσεις του άρθρου 1515 ΑΚ που προαναφέραμε και θα πρέπει να γίνεται κατόπιν συμφωνίας με τη μητέρα του παιδιού ή σε περίπτωση αντιδικίας των γονέων για οποιοδήποτε λόγο, μέσω του δικαστηρίου, με γνώμονα, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου σχετικά με την επιμέλεια και τη διοίκηση της περιουσίας του.

Ράνια Σαλπιστή
Δικηγόρος & Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
26ης Οκτωβρίου 43, 6ος όροφος- γρ. 6.10,
Λιμάνι σέντερ, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 286.146
Fax: 2310 283.323
Email: salpisti@yahoo.gr
Web: www.kalesi-salpisti.gr

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!