Ως εταίρος στην εταιρεία του πρώην συζύγου μπορώ να εργαστώ σε αυτή ή να αποχωρήσω με κάποιο όφελος;

0

Ερώτηση

«Πριν λίγες μέρες εκδόθηκε η προσωρινή απόφαση από τα ασφαλιστικά μέτρα με την οποία παίρνω την επιμέλεια των παιδιών, διατροφή για τα παιδιά και ατομικά για εμένα και θα ακολουθήσει η διαδικασία της αγωγής για την οριστικοποίηση της απόφασης. Ωστόσο με τον πρώην υπάρχει ένα ακόμη μπλέξιμο που δεν ξέρω πώς να το χειριστώ και θα ήθελα τη γνώμη σας. Ο πρώην διατηρεί ετερόρρυθμη εταιρεία με πολλά έσοδα στην οποία είναι «αφανής» εταίρος λόγω κωλύματος με τη βασική του εργασία και στην οποία μετέχω ως ετερόρρυθμος εταίρος με 43% χωρίς ωστόσο να λαμβάνω κερδη (τα οποία βέβαια τελευταία υποκρύπτει…για τους ευνόητους λόγους της διατροφής) και χωρίς να έχω πλέον την παραμικρή ενημέρωση για την εταιρεία. Το μόνο που κερδίζω είναι η κάλυψη της ασφάλειας στον ΟΑΕΕ. Το αντικείμενο της εταιρείας είναι απολύτως συναφές με την επαγγελματική μου εμπειρία και στο παρελθόν εργαζόμουν και ως υπάλληλός της. Ο ίδιος δεν μου λέει τίποτα για την εταιρεία (αν θέλει να αποχωρήσω, ή να εργασθώ κλπ). Εγώ από την πλευρά μου αυτή την περίοδο δεν εργάζομαι και έχω άμεση ανάγκη για δουλειά. Με τον πρώην οι σχέσεις μας είναι πολύ πολύ άσχημες και δεν επικοινωνούμε καθόλου ενώ έχω βάσιμες υποψίες ότι τώρα που θα υποχρεωθεί να καταβάλει διατροφή δεν θα το κάνει για να με εξαντλήσει περαιτέρω οικονομικά. Υπάρχει τρόπος να απαιτήσω εργασία από την εταιρεία? Ή πώς θα μπορούσα να αποχωρήσω κερδίζοντας κάτι; Θα ήθελα τη γνώμη κάποιου ειδικού. Ευχαριστώ».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Λυδία Ζωγοπούλου, από το Δικηγορικό γραφείο «Ε.Φωτοπούλου & Συνεργάτες»

Αγαπητή αναγνώστρια,

Εφόσον είστε ετερόρρυθμη εταίρος στην εταιρεία του συζύγου σας έχετε καταρχήν, όπως και κάθε ετερόρρυθμος εταίρος, σύμφωνα με το άρθρο 275 του ν. 4072/2012, που επέφερε πλείστες μεταβολές στις προσωπικές εταιρείες, κάθε δικαίωμα να ελέγχετε τους εταιρικούς λογαριασμούς και τα βιβλία της εταιρείας, έστω και αν δεν έχετε κατά την κρατούσα γνώμη το ευρύτερο δικαίωμα πληροφόρησης που απολαμβάνουν μόνο οι ομόρρυθμοι εταίροι. Έχετε δηλαδή  το δικαίωμα ελέγχου που ο νόμος αποδίδει στον ετερόρρυθμο εταίρο, εκτός αν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στην εταιρική σύμβαση.

Αφού ενημερωθείτε λοιπόν επί των κερδών της εταιρείας μπορείτε να ζητήσετε το μερίδιό σας σε αυτά. Κατά το άρθρο 277 του ν. 4072/2012 έχετε το δικαίωμα να μετέχετε στα κέρδη της εταιρείας σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής στα κέρδη που έχει οριστεί στο καταστατικό άλλως κατά τη συμμετοχή σας (άρθρο 255 Ν. 4072/2012).

Αν φυσικά δε θέλετε να παραμείνετε στην εταιρεία, μπορείτε να μεταβιβάσετε το εταιρικό σας μερίδιο και να αποκομίσετε το αντίστοιχο ποσό από την πώληση. Ως προς το ερώτημα αν μπορείτε να παρέχετε την εργασία σας στην εταιρεία επ’ αμοιβή και έχοντας σύμβαση εξηρτημένης εργασίας, σαφώς και μπορείτε παρά το γεγονός ότι έχετε την ιδιότητα του εταίρου. Ενδεικτική είναι ως προς αυτό και η πάγια θέση της νομολογίας. Συγκεκριμένα άξιες αναφοράς είναι οι δικαστικές αποφάσεις ΑΠ 1147/2004 κατά την οποία:  η σύμβαση εταιρείας δεν αποκλείει την παράλληλη σύναψη, μεταξύ ενός εκ των εταίρων και του διαχειριστή της εταιρείας συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας, με την οποία ο πρώτος προσλαμβάνεται ως υπάλληλος για να προσφέρει, αντί μισθού την εργασία του, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην εταιρική εισφορά του και ομοίως και οι ΑΠ 156/1998 ΕΕργΔ 1999, 276 και ΕφΘεσ 390/2003.

Ωστόσο, δεν υποχρεούται ο σύζυγός σας, ο οποίος μάλλον είναι και διαχειριστής της εταιρείας, να σας προσλάβει λόγω της ιδιότητάς σας ως εταίρου ή συζύγου του, ως εργαζόμενη, αλλά απλώς να σας αποδίδει τα κέρδη της εταιρείας που δικαιούστε από τη συμμετοχή σας στην εταιρεία. Μπορείτε, βέβαια, αν τα κέρδη είναι ελάχιστα λιγότερα ή απορροφώνται από τις ζημίες της εταιρείας, στις οποίες επίσης συμμετέχετε κανονικά ως εταίρος να του αντιπροτείνετε πως παραιτείστε από αυτά και κρατάτε μόνο την ασφάλισή σας, ζητώντας ως αντάλλαγμα όμως τη σύναψη σύμβασης εργασίας με εσάς με υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστής .

Δικηγορικό Γραφείο
Eυγενίας Α. Φωτοπούλου 
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!