Ο χρόνος διάστασης για ένα ζευγάρι, μειώθηκε από τα δύο χρόνια στον ένα;

0

Καλησπέρα σας! Πρόσφατα, ένας δικηγόρος με ενημέρωσε πως ο χρόνος διάστασης που τελευταία ήταν 2 χρόνια, μειώθηκε στον ένα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν ισχύει κάτι τέτοιο και αν ναί, ποιά η διαδικασία και πόσο χρόνο παίρνει μέχρι την έκδοση;

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Δάφνη Ι. Σιώπη

Αγαπητέ/ή αναγνώστη/στρια,

Ο χρόνος για τον οποίο απαιτείται οι σύζυγοι να παραμένουν σε διάσταση ώστε να δύναται να στηριχθεί λόγος διαζυγίου εξακολουθεί να είναι δύο (2) έτη. Η σχετική νομοθετική διάταξη του Αστικού Κώδικα (άρθρο 1439 παρ. 3 ΑΚ) δεν έχει μέχρι και σήμερα τροποποιηθεί.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την λύση του γάμου σε περίπτωση διετούς διάστασης περιλαμβάνει την άσκηση αγωγής από τον έναν σύζυγο κατά του άλλου και, εν συνεχεία, την έκδοση απόφασης διαζυγίου και την παρέλευση των απαιτούμενων από τον νόμο προθεσμιών ώστε η τελευταία να καταστεί αμετάκλητη. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την έκδοση του διαζυγίου ποικίλει ανάλογα με την έδρα του δικαστηρίου που είναι αρμόδιο, ενώ εξαρτάται περαιτέρω και από άλλους παράγοντες (όπως λ.χ. από το αν θα ζητηθεί αναβολή κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, από το αν τα μέρη παραιτηθούν από κοινού από την άσκηση ενδίκων μέσων μετά την έκδοση της απόφασης ή αν θα αναμένουν να παρέλθουν οι προθεσμίες για την άσκησή τους κλπ). Για τον λόγο αυτό, σκόπιμο κρίνεται να απευθυνθείτε σε κάποιον δικηγόρο ο οποίος θα σας ενημερώσει για τις ειδικότερες λεπτομέρειες και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

Δάφνη Ι. Σιώπη
Δικηγόρος LLM
Καβείρων 34, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 923566
Κιν: 6977568673
Email: dsiopi.law@gmail.com

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!