Ο σύζυγός μου έφυγε από το σπίτι κλονισμένος από τα χρέη. Δεν ξέρω πώς να κινηθώ και ποιές διαδικασίες να ακολουθήσω.

0

Παντρεμένοι τριάντα χρόνια και με δύο παιδιά φοιτητές, ο σύζυγός μου έφυγε από το σπίτι κλονισμένος από τα χρέη. Από αυτά τα χρέη, γνώριζα την ύπαρξη μόνο των μισών. Τα υπόλοιπα τα ανακάλυψα μόλις πρόσφατα. Τις λεπτομέρειες δεν τις γνωρίζω ακριβώς, αλλά καθώς ζω στο εξωτερικό το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω πώς να κινηθώ και ποιές διαδικασίες να ακολουθήσω.
Οι ερωτήσεις μου:
1. Ποιά διαδικασία να ακολουθήσω;
2. Σε περίπτωση διαζυγίου, ποιά χρέη θα βαρύνουν εμένα ή τα παιδιά;
3. Σε περίπτωση θανάτου του, τα παιδιά ή εγώ θα δικαιούμαστε σύνταξη;

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Νίκη Ροδίτη

1) Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν υπάρχει περιουσία που κινδυνεύει από τα χρέη, σε ποιου το όνομα είναι κοκ. Ενδεχομένως, να υπάρχει η δυνατότητα υπαγωγής στον Ν. 3869/2010 για υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αλλά πρέπει να συζητηθούν οι παράμετροι.

2) Ασχέτως διαζυγίου, τα χρέη βαρύνουν εκείνος που τα δημιούργησε και μόνον, εκτός εάν υπάρχουν υπογραφές της συζύγου ως εγγυητρίας σε συμβάσεις δανείου ή παροχή περιουσίας της ως εμπράγματη εξασφάλιση για δάνεια που έλαβε ο σύζυγος. Εάν δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα και δεν υπάρχει περιουσία, δεν υφίσταται και ζήτημα διαζυγίου, ούτε είναι αναγκαίο.

3) Σε περίπτωση θανάτου δικαιούται μία προσωρινή (επί τριετία) σύνταξη η σύζυγος, εφόσον βέβαια ο σύζυγος έχει συντάξιμα χρόνια.

Η καλύτερη αντιμετώπιση των ως άνω ζητημάτων απαιτεί την επικοινωνία και συνεργασία με δικηγορικό γραφείο, προκειμένου να διαλευκανθούν οι λεπτομέρειες και να αποφασιστεί ή δέουσα τακτική.

Νίκη Ροδίτη-Δικηγόρος
Δικηγορικό γραφείο Κωνσταντίνου Χάνου-Νίκης Ροδίτη
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 4, Χαλκίδα
Τηλέφωνο: 22210-76788

Web: www.kostashanos-nikiroditilawoffice.gr