Ο σύζυγος δεν δίνει καθόλου διατροφή κι εγώ είμαι άνεργη.Υπάρχει τρόπος να διεκδικήσω αυτά τα χρήματα αναδρομικά από το 2006;

0

Ερώτηση
«Ήρθα σε διάσταση με το σύζυγό μου το 2005 μετά από βία εκ μέρους του, αφήνοντας ένα μαγαζί και αυτοκίνητο στο όνομά μου, που εκμεταλλευόταν αποκλειστικά αυτός. Το 2006 πήγα δικαστικώς για την επιμέλεια των δύο παιδιών μου και μου επιδικάσανε διατροφή 150 ευρώ και για τα δύο παιδιά που δεν έδωσε ποτέ, αντιθέτως, μας τρομοκρατούσε. Δεν ήξερα πώς θα ακολουθούσε και δεύτερο δικαστήριο δεν μου το είπε κανείς. Αυτός όμως εκμεταλλευόμενος την αδράνειά μου, μου έλεγε πως δεν ήξερε για τη πρώτη απόφαση ενώ ένα μήνα αργότερα, μου έστειλε έγγραφο για συναινετικό διαζύγιο με βάση τη συγκεκριμένη απόφαση του δικαστηρίου. Έκανα και αίτηση για πτώχευση του μαγαζιού που με καταχρέωσε και μου χρέωσε και τέλη κυκλοφορίας 5 ετών. Μεγάλωσα μόνη μου τα δύο παιδιά μου με πολλές στερήσεις και δεν έχω χρήματα να κάνω ξανά αγωγή για διατροφή διότι είμαι άνεργη. Υπάρχει τρόπος να διεκδικήσω αυτά τα χρήματα αναδρομικά από το 2006;».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Βασιλική Βελή

Αγαπητή αναγνώστρια,

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1498 του Αστικού Κώδικα προκύπτει ότι διατροφή για παρελθόντα χρόνο δεν οφείλεται παρά μόνο όταν αποδειχθεί υπερημερία του οφειλέτη. Και αυτό, γιατί ανάγκες παρελθόντος χρόνου, είτε ικανοποιήθηκαν είτε όχι, δεν συνιστούν, ήδη, ανάγκες, αφού παρήλθαν, ούτε νοείται, πλέον, ικανοποίηση αυτών. Η υπερημερία του οφειλέτη επέρχεται με δικαστική ή εξώδικη όχληση του εκ μέρους του δικαιούχου δανειστού. Στην περίπτωση της διατροφής, η όχληση για τις μηνιαίες καταβολές μπορεί να γίνει είτε για το σύνολο των μελλουσών παροχών, είτε για το συγκεκριμένο μέρος τους, δηλαδή για παροχές ορισμένου χρόνου. Δεν απαιτείται όχληση εάν για την εκπλήρωση της παροχής έχει συμφωνηθεί ορισμένη ημέρα, οπότε ο οφειλέτης γίνεται υπερήμερος με μόνη την παρέλευση της ημέρας αυτής (άρθ. 341 ΑΚ), καθώς και όταν η όχληση είναι αδύνατη ή άσκοπη ή περιττή λόγω π.χ. της σαφώς αρνητικής στάσεως του οφειλέτη. Έτσι, ο οφειλέτης και χωρίς όχληση του δανειστή γίνεται υπερήμερος, αν δήλωσε «σαφώς και κατηγορηματικώς» ότι δεν έχει σκοπό να εκπληρώσει την παροχή.

Στη προκειμένη περίπτωση, μπορείς να διεκδικήσεις διατροφή για τα παιδιά σου μόνο με την άσκηση αγωγής ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, διεκδικώντας τόσο την επιδίκαση διατροφής για τα δύο ανήλικα τέκνα σου για το μέλλον όσο και για το παρελθόν, δηλαδή από το 2006, υπό προϋποθέσεις, επικαλούμενη την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων και αποδεικνύοντας ότι ο πρώην σύζυγός σου εξ αρχής είχε δηλώσει την πρόθεσή του να μην καταβάλει μηνιαία διατροφή στα δύο ανήλικα τέκνα σας.

Βασιλική Βελή
Δικηγόρος
Φιλελλήνων αρ. 26, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3318170
E-mail: vickyveli@windowslive.com

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!