Ο σπιτονοικοκύρης μας φέρνει συνέχεια υποψήφιους αγοραστές να δουν το σπίτι. Τί να κάνω, για να τον σταματήσω;

0

Έχω οικογένεια με τρία παιδιά και από το 2013 έχω ενοικιάσει ένα σπίτι και είμαι καθ΄όλα εντάξει στις υποχρεώσεις μου. Ο ιδιοκτήτης από το 1ο τρίμηνο και μετά μου έθεσε θέμα πώλησης του σπιτιού του. Είχε τραβήξει φωτογραφίες και το είχε βάλει σε μεσιτικό γραφείο για πώληση, χωρίς να μου το πει. Από τότε, μου ζητάει να το αγοράσω εγώ. Δεν μπορούμε να έρθουμε σε συμφωνία, για να το αγοράσω, γιατί θεωρώ το ποσό υπερβολικό. Ταυτόχρονα όμως θέλει να το βλέπουν και άλλα άτομα σαν μελλοντικοί αγοραστές. Του έχω επιτρέψει να γίνει αυτό 3-4 φορές το τελευταίο εξάμηνο. Εκτός από τον 1ο χρόνο δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιο, παρόλο, που του το έχω πει επανειλημμένα. Όπως καταλαβαίνετε έτσι μας εκβιάζει και μας δημιουργεί ψυχολογικό και οικογενειακό πρόβλημα. Τί μπορώ να κάνω; Επειδή δεν βρίσκουμε στην περιοχή άλλο σπίτι για τις ανάγκες μας, πόσο διάστημα, με νόμιμο τρόπο, μπορώ να καθίσω στο σπίτι; Τί μπορώ να του πω ή να κάνω, για να σταματήσει; Τί μπορεί να κάνει αυτός εις βάρος μου, αν σταματήσω να τον αφήνω να φέρνει άτομα να βλέπουν το σπίτι;

Ευχαριστώ!

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Δάφνη Ι. Σιώπη

Σύμφωνα με τον Ν. 1703/1987 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 2235/1994, στην μίσθωση κατοικίας προβλέπεται εκ του νόμου ως ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια αυτή των τριών (3) ετών. Θεωρητικά μετά το πέρας της τριετίας ο εκμισθωτής δύναται να καταγγείλει νόμιμα τη σύμβαση μίσθωσης και να σας αποβάλλει από το ακίνητο. Αν, όμως, ο εκμισθωτής δεν καταγγείλει τη σύμβαση, η διαμονή σας στο ακίνητο είναι καθ’ όλα νόμιμη και μπορείτε να διαμένετε εκεί έως την καταγγελία της μίσθωσης. Επομένως, για όσο χρονικό διάστημα δεν καταγγέλλεται η μίσθωση από τον εκμισθωτή, έχετε δικαίωμα να παραμένετε στο ακίνητο και να κάνετε χρήση αυτού.

Στα μισθωτήρια συμβόλαια προβλέπεται συνήθως ο όρος περί υποχρέωσης του μισθωτή να ανέχεται τυχόν υποψήφιους αγοραστές του εκμισθωτή στο ακίνητο, αλλά επειδή δεν έχουμε λάβει γνώση της συγκεκριμένης μισθωτικής σύμβασης δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι ακριβώς προβλέπει η δική σας μισθωτική συμφωνία. Θεωρητικά, λοιπόν, στα πλαίσια της καλής πίστης έχετε την υποχρέωση να ανέχεστε τυχόν υποψήφιους αγοραστές, εφόσον βέβαια τηρούνται κάποια ελάχιστα θεμιτά και εύλογα όρια (συχνότητα, ωράρια κλπ).

Αν εσείς, όμως, σταματήσετε να ανέχεστε την επίσκεψη υποψηφίων αγοραστών, η συνέπεια που ενδεχομένως να υποστείτε είναι να καταγγείλει ο εκμισθωτής την σύμβαση μίσθωσης και να σας αποβάλλει από το ακίνητο, όπως προαναφέρθηκε. Για τον λόγο αυτό, πάντοτε με βάση κάποια θεμιτά και εύλογα όρια, είναι καλό να ανέχετε επισκέψεις υποψήφιων αγοραστών στο ακίνητο.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν τυχόν ο εκμισθωτής πωλήσει το ακίνητο η μίσθωση δεν θίγεται εφόσον: α) αποδεικνύεται η μίσθωση με μισθωτήριο συμβόλαιο ορισμένης και βεβαίας χρονολογίας και β) δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό στο ιδιωτικό συμφωνητικό του μισθωτηρίου συμβολαίου, δηλαδή συμφωνία αποχώρησης από το ακίνητο σε περίπτωση που αυτό πωληθεί. Αν, επομένως, συντρέχουν και οι δύο ως άνω προϋποθέσεις, ακόμη και να πωληθεί το μίσθιο, ο νέος αγοραστής δεν θα μπορεί να σας αποβάλει από αυτό.

Δάφνη Ι. Σιώπη
Δικηγόρος LLM
Αγ. Σοφίας 24
Θεσσαλονίκη 54622
Τηλ: 2313 079293
Κιν: 6977568673
Email: dsiopi.law@gmail.com

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!