Ο σύζυγος δεν πληρώνει διατροφή. Τι μπορώ να κάνω;

2

Ο σύζυγος μου δεν πληρώνει την οφειλόμενη από δικαστική απόφαση διατροφή (τέκνων και συζύγου)! Τι μπορώ να κάνω;
Γράφει ο δικηγόρος  κύριος Γεώργιος Γκαντής

Αυτή είναι μια συχνή ερώτηση – πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές κατά κανόνα μητέρες που βρίσκονται σε διάσταση – χωρισμό. Κατ’ αρχήν πρέπει να απευθυνθείτε σε δικηγόρο έτσι ώστε να ενημερωθείτε για τις αρμόζουσες για κάθε περίπτωση νομικές προσεγγίσεις στο παραπάνω πρόβλημα.

Αν υποθέσουμε ότι ο υπόχρεος προς διατροφή σύζυγος έχει περιουσία ακίνητη (π.χ. διαμέρισμα, οικόπεδο κ.α.) ή κινητή (π.χ. αυτοκίνητο) τότε μπορούν να κινηθούν οι διαδικασίες της αναγκαστικής εκτέλεσης δηλαδή κατάσχεσης της ακίνητης ή κινητής  περιουσίας και στη συνέχεια πλειστηριασμός έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι χρηματικές απαιτήσεις όπως αυτές απορρέουν από την δικαστική απόφαση που καθόρισε το ύψος της διατροφής. Εάν ο υπόχρεος προς την καταβολή διατροφής προλάβει και μεταβιβάσει την περιουσία του, συνήθως στους γονείς ή τα αδέρφια του, τότε μπορεί να γίνει διάρρηξη της παραπάνω μεταβίβασης ως καταδολιευτικής και να υποστεί και την ποινική ευθύνη (με μήνυση) από μια τέτοια μεταβίβαση, καθώς η καταδολίευση δανειστών αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Όταν ο υπόχρεος προς διατροφή γονέας δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, τουλάχιστον στο όνομά του, αλλά εργάζεται μπορεί να γίνει κατάσχεση εις χείρας τρίτου, όπως ονομάζεται, δηλαδή κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη. Για να γίνει κατανοητή αυτή η διαδικασία, ας υποθέσουμε ότι ο υπόχρεος προς διατροφή λαμβάνει από την εργασία του 1.000 ευρώ μηνιαίως και είναι υποχρεωμένος να καταβάλει έστω το ποσό των 300 ευρώ μηνιαίως προς διατροφή, τότε μπορεί να γίνει κατάσχεση του ποσού των 300 ευρώ στα χέρια του εργοδότη, ο οποίος θα το παρακρατεί από το μισθό των 1000 ευρώ και θα το αποδίδει π.χ. στην μητέρα του ανήλικου τέκνου.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση, η παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή συνιστά ποινικώς κολάσιμο αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος. Έτσι μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη κατόπιν σχετικής μηνύσεως, που θα λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης για την καταβολή της οφειλόμενης διατροφής, η οποία (πληρωμή της διατροφής) τελικά θα είναι πιο συμφέρουσα από την εξαγορά της φυλάκισης!

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους δύο γονείς, τόσο για τον πατέρα όσο και για την μητέρα, αν και στην πράξη η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αφορούν τον πατέρα.

Γεώργιος Γκαντής
Δικηγόρος
Καλαποθάκη 20 (2ος όροφος), Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310-271068 Κιν: 6938-861068
Email: georgiosgantis@yahoo.gr
Web: http://e-diazygio.blogspot.gr/ 

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!

Εικόνα: Divorcesource.com